ČSN P CEN/TS 16181 (838055) Zrušená norma

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)

ČSN P CEN/TS 16181 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace popisuje stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v kalech, půdách a upraveném bioodpadu s použitím GC-MS a HPLC-UV-DAD/FLD, pokrývající široký rozsah úrovní kontaminace PAH. Při použití fluorescenční detekce není možné měřit acenaftylen.

Označení ČSN P CEN/TS 16181 (838055)
Katalogové číslo 95125
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 2014
Datum účinnosti 1. 6. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963951256
Norma byla zrušena k 1. 12. 2018
a nahrazena ČSN EN 16181 (838155)
Tato norma nahradila TNV 75 8055 (758055) z března 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)