ČSN EN 61496-2 (332206)

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)

ČSN EN 61496-2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61496 může platit i pro jiné aplikace, než je ochrana osob, například pro ochranu strojních zařízení nebo výrobků před mechanickým poškozením. U těchto aplikací mohou být nutné doplňující požadavky, například když materiály, které mají být zjištěny snímací funkcí, mají odlišné vlastnosti než osoby.
Tato část IEC 61496 uvádí zvláštní požadavky na návrh, konstrukci a zkoušení elektrického snímacího ochranného zařízení (ESPE) pro bezpečnostní ochranu strojních zařízení s využitím aktivních optoelektronických ochranných zařízení (AOPD) pro snímací funkci.
Elektrické snímací ochranné zařízení (ESPE) se používá u strojních zařízení, která představují riziko poranění osob. Zajišťuje ochranu uvedením stroje do bezpečného stavu předtím, než může být osoba vystavena nebezpečné situaci.
Každý druh stroje představuje vlastní konkrétní nebezpečí a není účelem této normy doporučovat způsob aplikace ESPE pro každý konkrétní stroj. Aplikace ESPE má být předmětem dohody mezi dodavatelem zařízení, uživatelem stroje a orgánem s výkonnými pravomocemi; v této souvislosti je třeba dbát na příslušné mezinárodně platné pokyny, například ISO 12100.
Zvláštní pozornost je věnována vlastnostem, které zajišťují dosažení vhodných technických parametrů souvisejících s bezpečností. ESPE může zahrnovat volitelné funkce související s bezpečností; požadavky na tyto funkce jsou uvedeny v příloze A IEC 61496 1:2012 a této části.
V této části IEC 61496 nejsou stanoveny rozměry nebo konfigurace zóny detekce a její uspořádání vzhledem k nebezpečným částem pro jakoukoliv konkrétní aplikaci, ani to, co vytváří nebezpečný stav jakéhokoliv stroje. Tato část je omezena na fungování ESPE a jeho rozhraní se strojem.
Tato část neplatí pro AOPD využívající záření o vlnových délkách mimo rozsah 400 nm až 1 500 nm.
Tato část IEC 61496 se nezabývá požadavky na emise EMC.

Označení ČSN EN 61496-2 (332206)
Katalogové číslo 95332
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2014
Datum účinnosti 1. 6. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963953328
Tato norma nahradila ČSN CLC/TS 61496-2 (332206) z prosince 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 61496-3 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

ČSN EN 61496-1 ed. 3 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

ČSN EN IEC 61496-3 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

ČSN IEC/TS 61496-4-2 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 4-2: Zvláštní požadavky na zařízení používající ochranné přístroje založené na zrakovém vnímání (VBPD) - Doplňkové požadavky na využití technik referenčních vzorů (VBPDPP)