Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z července 2011

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
88082

ČSN ISO 26000 (010390) - červenec 2011

Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

770 Kč vč. DPH
88039

ČSN EN 62502 (010676) - červenec 2011

Techniky analýzy spolehlivosti - Analýza stromu událostí (ETA)

440 Kč vč. DPH
88434

ČSN ISO 80000-1 (011300) - červenec 2011

Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.13t, Z1 9.13t, Oprava 2 12.18t


655 Kč vč. DPH
88487

ČSN EN ISO 9493 (014106) - červenec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí zařízení: Číselníkové úchylkoměry (vahadlového typu) - Návrhové a metrologické charakteristiky

230 Kč vč. DPH
88647

ČSN ISO 15784-1 (018271) - červenec 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 1: Obecné zásady a rámec pro dokumentaci aplikačních profilů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
88646

ČSN ISO 15784-3 (018271) - červenec 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 3: Aplikační profil - Výměna dat (AP-DATEX)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
88645

ČSN ISO 22951 (018274) - červenec 2011

Datový slovník a sada zpráv pro systémy nuceného přerušení světelné signalizace a přidělení priority pro vozy záchranné služby a veřejné dopravy osob (PRESTO)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
88644

ČSN ISO 24101-1 (018403) - červenec 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management aplikace - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
88577

ČSN EN ISO 12690 (038712) - červenec 2011

Kovové a jiné anorganické povlaky - Dozor nad žárovým stříkáním - Úkoly a odpovědnosti

230 Kč vč. DPH
88578

ČSN EN ISO 14921 (038732) - červenec 2011 aktuální vydání

Žárové stříkání - Postup nanášení žárově stříkaných povlaků na strojírenské součásti

230 Kč vč. DPH
88600

ČSN EN ISO 4063 (050011) - červenec 2011 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování

340 Kč vč. DPH
88576

ČSN EN ISO 9015-1 (051134) - červenec 2011

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním

230 Kč vč. DPH
88569

ČSN EN ISO 14341 (055311) - červenec 2011 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

230 Kč vč. DPH
88570

ČSN EN ISO 18274 (055323) - červenec 2011 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace

340 Kč vč. DPH
88700

ČSN EN 13109 (078435) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Tlakové zásobníky a sudy na LPG - Likvidace

230 Kč vč. DPH
88699

ČSN EN 12816 (078519) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG - Likvidace

190 Kč vč. DPH
88640

ČSN EN ISO 28927-11 (106010) - červenec 2011

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 11: Kladiva na opracování kamene

340 Kč vč. DPH
88639

ČSN EN ISO 28927-4 (106010) - červenec 2011

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 4: Přímé brusky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t


465 Kč vč. DPH
88594

ČSN EN 14276-1 +A1 (142020) - červenec 2011 aktuální vydání

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky

590 Kč vč. DPH
88593

ČSN EN 14276-2 +A1 (142020) - červenec 2011 aktuální vydání

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky

340 Kč vč. DPH
88489

ČSN ISO 9270-1 (220435) - červenec 2011

Kužel 7/24 konce vřeten pro automatickou výměnu nástrojů - Část 1: Rozměry a označení konců vřeten tvaru S a SF

190 Kč vč. DPH
88490

ČSN ISO 9270-2 (220435) - červenec 2011

Kužel 7/24 konce vřeten pro automatickou výměnu nástrojů - Část 2: Rozměry a označení konců vřeten tvaru J a JF

190 Kč vč. DPH
88429

ČSN EN 12413 +A1 (224501) - červenec 2011 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
88488

ČSN ISO 8695 (226330) - červenec 2011 aktuální vydání

Tvářecí nástroje - Střižníky - Přehled a terminologie

190 Kč vč. DPH
88552

ČSN EN 741 +A1 (260081) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů

350 Kč vč. DPH
88548

ČSN EN 617 +A1 (260082) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách

440 Kč vč. DPH
88549

ČSN EN 618 +A1 (260083) - červenec 2011 aktuální vydání

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků

550 Kč vč. DPH
88550

ČSN EN 619 +A1 (260084) - červenec 2011 aktuální vydání

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek

570 Kč vč. DPH
88551

ČSN EN 620 +A1 (260085) - červenec 2011 aktuální vydání

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál

550 Kč vč. DPH
88535

ČSN ISO 18334 (269137) - červenec 2011 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita montáže nových dřevěných prostých palet

190 Kč vč. DPH
88534

ČSN ISO 12776 (269139) - červenec 2011

Palety - Kluzné podložky

230 Kč vč. DPH
88627

ČSN EN 13044-1 (269379) - červenec 2011

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 1: Značení pro identifikaci

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.14t


210 Kč vč. DPH
88628

ČSN EN 13044-2 (269379) - červenec 2011

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 2: Značení výměnných nástaveb pro provoz na železnici

230 Kč vč. DPH
88629

ČSN EN 13044-3 (269379) - červenec 2011

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 3: Značení návěsů pro provoz na železnici

190 Kč vč. DPH
88635

ČSN 27 4002/změna Z2 (274002) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88566

ČSN EN 81-1 +A3/Oprava 1 (274003) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88567

ČSN EN 81-2 +A3/Oprava 1 (274003) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88565

ČSN EN 81-21/Oprava 2 (274003) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88536

ČSN EN 81-41 (274003) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.11t


610 Kč vč. DPH
88636

ČSN 27 4007/změna Z2 (274007) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88595

TNI 27 4012 (274012) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh

125 Kč vč. DPH
88452

ČSN EN 2481 (312230) - červenec 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa - Výkovky - De ≤ 75 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88453

ČSN EN 2482 (312231) - červenec 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa - Tyče - De ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88479

ČSN EN 2483 (312232) - červenec 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa - Výkovky - De ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88606

ČSN IEC 60050-212 (330050) - červenec 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 1.16t, A1 1.16t


1 580 Kč vč. DPH
88391

ČSN EN 60445 ed. 3/změna Z1 (330160) - červenec 2011

Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování svorek zařízení a konců vodičů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88389

ČSN EN 60445 ed. 4 (330160) - červenec 2011

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t


Norma bude zrušena k 8. září 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
88390

ČSN EN 60446 ed. 2/změna Z1 (330165) - červenec 2011

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88361

ČSN EN 61400-1 ed. 2/změna A1 (333160) - červenec 2011

Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky

Změna bude zrušena k 15. březnu 2022.

340 Kč vč. DPH
88301

ČSN EN 50131-1 ed. 2/změna Z2 (334591) - červenec 2011

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky

230 Kč vč. DPH
88130

ČSN 35 4190/změna Z2 (354190) - červenec 2011

Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD)

32 Kč vč. DPH
88554

ČSN EN 60939-1 ed. 2 (358281) - červenec 2011 aktuální vydání

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč vč. DPH
88555

ČSN EN 60939-1/změna Z1 (358281) - červenec 2011

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88688

ČSN EN 62374-1 (358768) - červenec 2011

Polovodičové součástky - Část 1: Zkouška časově závislého průrazu dielektrika pro intermetalické vrstvy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
88691

ČSN EN 60749-15 ed. 2 (358799) - červenec 2011 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných do průchozích otvorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
88692

ČSN EN 60749-15/změna Z1 (358799) - červenec 2011

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných přes průchozí otvor

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88603

ČSN EN 62148-10/změna Z1 (359274) - červenec 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 10: Duplexní vysílače-přijímače SFF MU s 20 vývody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88602

ČSN EN 62148-3 ed. 2 (359274) - červenec 2011 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 3: Vysílače-přijímače SFF s 20 vývody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
88605

ČSN EN 62148-3/změna Z1 (359274) - červenec 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 3: Vysílače-přijímače SFF MT-RJ s 20 vývody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88604

ČSN EN 62148-8/změna Z1 (359274) - červenec 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 8: Vysílače-přijímače SFF LC s 20 vývody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88620

ČSN EN 60335-2-76 ed. 2/změna A12 (361045) - červenec 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
88621

ČSN EN 50304 ed. 2/změna A1 (361060) - červenec 2011

Elektrické sporáky, varné panely, trouby a grily pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 3. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88672

ČSN EN 60745-2-13/změna A1 (361551) - červenec 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily

125 Kč vč. DPH
88667

ČSN EN 61029-1 ed. 3/změna A11 (361581) - červenec 2011

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč vč. DPH
88630

ČSN EN 60349-1 ed. 2 (362205) - červenec 2011 aktuální vydání

Elektrická trakce - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 1: Jiné stroje než střídavé motory napájené z elektronických měničů

550 Kč vč. DPH
88631

ČSN EN 60349-1/změna Z1 (362205) - červenec 2011

Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 1: Jiné stroje než střídavé motory napájené z elektronických měničů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88690

ČSN EN 60086-3 ed. 2/změna Z1 (364110) - červenec 2011

Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie

Změna byla zrušena k 2. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88680

ČSN EN 50342-5 (364310) - červenec 2011

Olověné startovací baterie - Část 5: Vlastnosti bateriových pouzder a jejich úchytných částí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
88626

ČSN EN 50272-1 (364380) - červenec 2011

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 1: Všeobecné informace o bezpečnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t


Norma bude zrušena k 9. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
88537

ČSN ISO/IEC 7816-4/změna Amd. 1 (369205) - červenec 2011

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 4: Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88538

ČSN ISO/IEC 7816-6/Oprava 1 (369734) - červenec 2011

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 6: Mezioborové datové prvky pro výměnu

Změna byla zrušena k 1. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88376

ČSN ISO/IEC 10373-1 (369737) - červenec 2011 aktuální vydání

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 1: Všeobecné charakteristiky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
88380

ČSN ISO/IEC 10373-7 (369737) - červenec 2011 aktuální vydání

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 7: Karty s vazbou na dálku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
88584

ČSN EN 14034-1 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu

340 Kč vč. DPH
88583

ČSN EN 14034-2 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu

340 Kč vč. DPH
88582

ČSN EN 14034-3 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu

340 Kč vč. DPH
88581

ČSN EN 14034-4 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu

340 Kč vč. DPH
88217

ČSN EN 13942/Oprava 1 (450025) - červenec 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
88218

ČSN P CEN ISO/TS 29001 (452001) - červenec 2011

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Specifické systémy managementu kvality - Požadavky na dodavatelské organizace výrobků a služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
88598

ČSN ISO 16532-3 (500360) - červenec 2011

Papír a lepenka - Stanovení odolnosti vůči tukům - Část 3: Terpentýnová zkouška pro stanovení propustných míst v pergaminu a papírech nepropustných pro tuky

190 Kč vč. DPH
87964

ČSN EN ISO 12625-8 (500371) - červenec 2011 aktuální vydání

Tissue papíry a výrobky - Část 8: Doba absorpce pro vodu, absorpční kapacita pro vodu, ruční a automatizovaná metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88634

ČSN EN 12853 +A1/Oprava 1 (514050) - červenec 2011

Potravinářské stroje - Ruční mixéry a šlehače - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20 Kč vč. DPH
88131

ČSN EN ISO 3656 (588796) - červenec 2011 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení absorbance ultrafialového záření

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.17t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč vč. DPH
87976

ČSN EN 12115 (635401) - červenec 2011 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
88220

ČSN EN ISO 20843 (656022) - červenec 2011 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení pH nehořlavých kapalin kategorií HFAE, HFAS a HFC (ISO 20843:2011)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88215

ČSN EN ISO 20783-1 (656023) - červenec 2011 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze nehořlavých kapalin - Část 1: Kapaliny kategorie HFAE (ISO 20783-1:2011)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88335

ČSN EN 1097-1 (721194) - červenec 2011 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

230 Kč vč. DPH
88597

ČSN EN 196-5 (722100) - červenec 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

190 Kč vč. DPH
88612

ČSN EN 15979 (726079) - červenec 2011

Zkoušení keramických materiálů a výrobků - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií (OES) po excitaci stejnosměrným obloukem (DC)

340 Kč vč. DPH
88338

ČSN EN 1849-1/Oprava 1 (727641) - červenec 2011

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

20 Kč vč. DPH
88318

ČSN EN 15812 (727682) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení schopnosti přemostění trhlin

190 Kč vč. DPH
88319

ČSN EN 15813 (727683) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot

125 Kč vč. DPH
88320

ČSN EN 15815 (727684) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti stlačení

125 Kč vč. DPH
88321

ČSN EN 15816 (727685) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti dešti

125 Kč vč. DPH
88322

ČSN EN 15817 (727686) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti vodě

125 Kč vč. DPH
88323

ČSN EN 15818 (727687) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení rozměrové stálosti při zvýšené teplotě

125 Kč vč. DPH
88324

ČSN EN 15819 (727688) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Změna tloušťky vrstvy po úplném zaschnutí

125 Kč vč. DPH
88325

ČSN EN 15820 (727689) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení vodotěsnosti

125 Kč vč. DPH
88372

ČSN EN 1991-1-6/změna Z3 (730035) - červenec 2011

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

32 Kč vč. DPH
88383

ČSN 73 0834/změna Z1 (730834) - červenec 2011

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

230 Kč vč. DPH
88558

ČSN EN 1992-1-1/změna Z2 (731201) - červenec 2011

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

32 Kč vč. DPH
88279

ČSN EN 1992-3/NA ed. A (731201) - červenec 2011

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč vč. DPH
88259

ČSN EN 1993-1-1 ed. 2 (731401) - červenec 2011

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.16t, Oprava 1 6.16t


915 Kč vč. DPH
88240

ČSN EN 1993-1-1/změna Z3 (731401) - červenec 2011

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

32 Kč vč. DPH
88564

ČSN EN 1993-1-8/změna Z2 (731401) - červenec 2011

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

32 Kč vč. DPH
88736

ČSN EN 13670/Oprava 1 (732400) - červenec 2011

Provádění betonových konstrukcí

20 Kč vč. DPH
88245

ČSN EN 445 (732408) - červenec 2011 aktuální vydání

Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody

230 Kč vč. DPH
88244

ČSN EN 446 (732409) - červenec 2011 aktuální vydání

Injektážní malta pro předpínací kabely - Postupy injektáže

230 Kč vč. DPH
88251

ČSN EN 447 (732410) - červenec 2011 aktuální vydání

Injektážní malta pro předpínací kabely - Základní požadavky

190 Kč vč. DPH
88241

ČSN 73 6100-1/změna Z1 (736100) - červenec 2011

Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

32 Kč vč. DPH
88246

ČSN 73 6200 (736200) - červenec 2011 aktuální vydání

Mosty - Terminologie a třídění

440 Kč vč. DPH
88559

ČSN 73 6242/Oprava 1 (736242) - červenec 2011

Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

20 Kč vč. DPH
88730

ČSN EN 15461 +A1 (736340) - červenec 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností úseků koleje pro měření hluku při průjezdech

230 Kč vč. DPH
88533

TNI CEN/TR 13910 (770155) - červenec 2011

Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů

340 Kč vč. DPH
87977

ČSN EN ISO 13365 (793874) - červenec 2011

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88596

ČSN ISO 10390 (836221) - červenec 2011 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení pH

190 Kč vč. DPH
88615

ČSN 91 4640/změna Z1 (914640) - červenec 2011

Nádržkové splachovače. Technické predpisy

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88482

ČSN EN 893 (942015) - červenec 2011 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Stoupací železa - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč vč. DPH
88208

ČSN EN ISO 21090 (980020) - červenec 2011

Zdravotnická informatika - Harmonizované datové typy pro informační výměnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč vč. DPH