ČSN (normy i změny) z července 2011

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 26000 (010390) - červenec 2011

Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.21t

895 Kč

ČSN EN 62502 (010676) - červenec 2011

Techniky analýzy spolehlivosti - Analýza stromu událostí (ETA)

440 Kč

ČSN ISO 80000-1 (011300) - červenec 2011

Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.13t, Z1 9.13t, Oprava 2 12.18t

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9493 (014106) - červenec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí zařízení: Číselníkové úchylkoměry (vahadlového typu) - Návrhové a metrologické charakteristiky

230 Kč

ČSN ISO 15784-1 (018271) - červenec 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 1: Obecné zásady a rámec pro dokumentaci aplikačních profilů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 15784-3 (018271) - červenec 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 3: Aplikační profil - Výměna dat (AP-DATEX)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 22951 (018274) - červenec 2011

Datový slovník a sada zpráv pro systémy nuceného přerušení světelné signalizace a přidělení priority pro vozy záchranné služby a veřejné dopravy osob (PRESTO)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 17572-2 (018284) - červenec 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 2: Před-kódované označování pozic (Profil před-kódování)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN ISO/TS 25110 (018387) - červenec 2011

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice rozhraní pro palubní účet používající platební kartu s integrovaným obvodem (ICC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 21218 (018402) - červenec 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Propojovací body rozhraní (SAP)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 24101-1 (018403) - červenec 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management aplikace - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 24102 (018404) - červenec 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management CALM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2016.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 8251 (038650) - červenec 2011

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odolnosti anodických oxidových povlaků proti oděru

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12690 (038712) - červenec 2011

Kovové a jiné anorganické povlaky - Dozor nad žárovým stříkáním - Úkoly a odpovědnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 14921 (038732) - červenec 2011 aktuální vydání

Žárové stříkání - Postup nanášení žárově stříkaných povlaků na strojírenské součásti

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 4063 (050011) - červenec 2011

Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4136 (051121) - červenec 2011

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem

Norma byla zrušena k 1. červnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9016 (051125) - červenec 2011

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení

Norma byla zrušena k 1. květnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 5178 (051126) - červenec 2011

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9015-1 (051134) - červenec 2011

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním

230 Kč

ČSN EN ISO 9015-2 (051134) - červenec 2011

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3580 (055050) - červenec 2011

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14341 (055311) - červenec 2011

Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 18274 (055323) - červenec 2011

Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 17633 (055503) - červenec 2011

Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace

Norma byla zrušena k 1. září 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1949 (061461) - červenec 2011

Instalace systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech a jiných vozidlech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 15420 (075324) - červenec 2011

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C se jmenovitým tepelným příkonem větším než 70 kW, nejvýše však 1 000 kW

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13109 (078435) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Tlakové zásobníky a sudy na LPG - Likvidace

230 Kč

ČSN EN 12816 (078519) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG - Likvidace

190 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 28927-11 (106010) - červenec 2011

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 11: Kladiva na opracování kamene

340 Kč

ČSN EN ISO 28927-4 (106010) - červenec 2011

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 4: Přímé brusky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

465 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 14276-1 +A1 (142020) - červenec 2011

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14276-2 +A1 (142020) - červenec 2011

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

22 Nástroje

ČSN ISO 10649-1 (220431) - červenec 2011

Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 1: Všeobecné rozměry

Norma byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 10649-2 (220431) - červenec 2011

Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 2: Rozměry a označení nástrojových držáků pro rozhraní s kuželovou dutinou a kontaktním povrchem příruby

Norma byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 10649-3 (220431) - červenec 2011

Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 3: Rozměry a označení nástrojových držáků s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu nástrojů

Norma byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 10649-4 (220431) - červenec 2011

Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 4: Rozměry a označení nástrojových držáků s kuželem 7/24 bez automatické výměny nástrojů

Norma byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 9270-1 (220435) - červenec 2011

Kužel 7/24 konce vřeten pro automatickou výměnu nástrojů - Část 1: Rozměry a označení konců vřeten tvaru S a SF

190 Kč

ČSN ISO 9270-2 (220435) - červenec 2011

Kužel 7/24 konce vřeten pro automatickou výměnu nástrojů - Část 2: Rozměry a označení konců vřeten tvaru J a JF

190 Kč

ČSN EN 12413 +A1 (224501) - červenec 2011

Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8695 (226330) - červenec 2011 aktuální vydání

Tvářecí nástroje - Střižníky - Přehled a terminologie

190 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 741 +A1 (260081) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů

350 Kč

ČSN EN 617 +A1 (260082) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách

440 Kč

ČSN EN 618 +A1 (260083) - červenec 2011 aktuální vydání

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků

550 Kč

ČSN EN 619 +A1 (260084) - červenec 2011

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 620 +A1 (260085) - červenec 2011

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál

Norma byla zrušena k 1. květnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 18334 (269137) - červenec 2011 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita montáže nových dřevěných prostých palet

190 Kč

ČSN ISO 12776 (269139) - červenec 2011

Palety - Kluzné podložky

230 Kč

ČSN ISO 17363 (269367) - červenec 2011

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Kontejnery

Norma byla zrušena k 1. březnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 17364 (269368) - červenec 2011

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - vratné přepravní prostředky

Norma byla zrušena k 1. březnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 17365 (269369) - červenec 2011

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Přepravní jednotky

Norma byla zrušena k 1. březnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 17366 (269370) - červenec 2011

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Obaly výrobků

Norma byla zrušena k 1. březnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 17367 (269371) - červenec 2011

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Označování výrobků tagy

Norma byla zrušena k 1. březnu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13044-1 (269379) - červenec 2011

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 1: Značení pro identifikaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.14t

210 Kč

ČSN EN 13044-2 (269379) - červenec 2011

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 2: Značení výměnných nástaveb pro provoz na železnici

230 Kč

ČSN EN 13044-3 (269379) - červenec 2011

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 3: Značení návěsů pro provoz na železnici

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 15011 (270210) - červenec 2011

Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.13t

Norma byla zrušena k 1. září 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12999 (270540) - červenec 2011

Jeřáby - Nakládací jeřáby

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 4002/změna Z2 (274002) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-1 +A3/Oprava 1 (274003) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-2 +A3/Oprava 1 (274003) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-21/Oprava 2 (274003) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-41 (274003) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.11t

610 Kč

ČSN 27 4007/změna Z2 (274007) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI 27 4012 (274012) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh

125 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 22178 (300637) - červenec 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Jízdní systémy následování nízkou rychlostí - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2481 (312230) - červenec 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa - Výkovky - De ≤ 75 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2482 (312231) - červenec 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa - Tyče - De ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2483 (312232) - červenec 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa - Výkovky - De ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-212 (330050) - červenec 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 1.16t, A1 1.16t, A3 10.20t

1 645 Kč

ČSN EN 60445 ed. 3/změna Z1 (330160) - červenec 2011

Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování svorek zařízení a konců vodičů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60445 ed. 4 (330160) - červenec 2011

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma byla zrušena k 8. září 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60446 ed. 2/změna Z1 (330165) - červenec 2011

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12601 (333130) - červenec 2011

Zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.12t

Norma byla zrušena k 1. lednu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61400-1 ed. 2/změna A1 (333160) - červenec 2011

Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky

Změna byla zrušena k 15. březnu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-1 ed. 2/změna Z2 (334591) - červenec 2011

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 4190/změna Z2 (354190) - červenec 2011

Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD)

32 Kč

ČSN EN 60939-1 ed. 2 (358281) - červenec 2011 aktuální vydání

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 60939-1/změna Z1 (358281) - červenec 2011

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62374-1 (358768) - červenec 2011

Polovodičové součástky - Část 1: Zkouška časově závislého průrazu dielektrika pro intermetalické vrstvy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60749-15 ed. 2 (358799) - červenec 2011

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných do průchozích otvorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 18. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-15/změna Z1 (358799) - červenec 2011

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných přes průchozí otvor

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62148-10/změna Z1 (359274) - červenec 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 10: Duplexní vysílače-přijímače SFF MU s 20 vývody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62148-3 ed. 2 (359274) - červenec 2011 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 3: Vysílače-přijímače SFF s 20 vývody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62148-3/změna Z1 (359274) - červenec 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 3: Vysílače-přijímače SFF MT-RJ s 20 vývody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62148-8/změna Z1 (359274) - červenec 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 8: Vysílače-přijímače SFF LC s 20 vývody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-76 ed. 2/změna A12 (361045) - červenec 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 20. září 2024.

190 Kč

ČSN EN 50304 ed. 2/změna A1 (361060) - červenec 2011

Elektrické sporáky, varné panely, trouby a grily pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 3. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-13/změna A1 (361551) - červenec 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily

Změna bude zrušena k 13. březnu 2024.

125 Kč

ČSN EN 61029-1 ed. 3/změna A11 (361581) - červenec 2011

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 60349-1 ed. 2 (362205) - červenec 2011 aktuální vydání

Elektrická trakce - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 1: Jiné stroje než střídavé motory napájené z elektronických měničů

550 Kč

ČSN EN 60349-1/změna Z1 (362205) - červenec 2011

Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 1: Jiné stroje než střídavé motory napájené z elektronických měničů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60086-3 ed. 2/změna Z1 (364110) - červenec 2011

Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie

Změna byla zrušena k 2. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60086-3 ed. 3 (364110) - červenec 2011

Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 29. červnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50342-5 (364310) - červenec 2011

Olověné startovací baterie - Část 5: Vlastnosti bateriových pouzder a jejich úchytných částí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50272-1 (364380) - červenec 2011

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 1: Všeobecné informace o bezpečnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma byla zrušena k 9. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 7816-4/změna Amd. 1 (369205) - červenec 2011

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 4: Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 7816-6/Oprava 1 (369734) - červenec 2011

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 6: Mezioborové datové prvky pro výměnu

Změna byla zrušena k 1. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10373-1 (369737) - červenec 2011

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 1: Všeobecné charakteristiky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2021.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10373-2 (369737) - červenec 2011

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 2: Karty s magnetickými proužky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10373-3 (369737) - červenec 2011

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 3: Karty s integrovanými obvody s kontakty a příslušná zařízení rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10373-5 (369737) - červenec 2011

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 5: Optické paměťové karty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10373-7 (369737) - červenec 2011

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 7: Karty s vazbou na dálku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 488 (383373) - červenec 2011

Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14034-1 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu

340 Kč

ČSN EN 14034-2 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu

340 Kč

ČSN EN 14034-3 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu

340 Kč

ČSN EN 14034-4 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu

340 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN 13942/Oprava 1 (450025) - červenec 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN ISO/TS 24817 (451393) - červenec 2011

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sdružené opravy potrubí - Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN ISO/TS 29001 (452001) - červenec 2011

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Specifické systémy managementu kvality - Požadavky na dodavatelské organizace výrobků a služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

50 Průmysl papírenský

ČSN ISO 16532-3 (500360) - červenec 2011

Papír a lepenka - Stanovení odolnosti vůči tukům - Část 3: Terpentýnová zkouška pro stanovení propustných míst v pergaminu a papírech nepropustných pro tuky

190 Kč

ČSN EN ISO 12625-8 (500371) - červenec 2011 aktuální vydání

Tissue papíry a výrobky - Část 8: Doba absorpce pro vodu, absorpční kapacita pro vodu, ruční a automatizovaná metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 12853 +A1/Oprava 1 (514050) - červenec 2011

Potravinářské stroje - Ruční mixéry a šlehače - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 3656 (588796) - červenec 2011 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení absorbance ultrafialového záření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 12115 (635401) - červenec 2011

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15909 (654896) - červenec 2011

Hnojiva - Stanovení vápníku a mravenčanu ve vápenatých listových hnojivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15962 (654897) - červenec 2011

Hnojiva - Stanovení obsahu stopových živin v komplexu a komplexně vázané frakce stopových živin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20843 (656022) - červenec 2011 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení pH nehořlavých kapalin kategorií HFAE, HFAS a HFC (ISO 20843:2011)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20783-1 (656023) - červenec 2011 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze nehořlavých kapalin - Část 1: Kapaliny kategorie HFAE (ISO 20783-1:2011)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 29621 (681560) - červenec 2011

Kosmetika - Mikrobiologie - Pokyny pro posuzování rizika a identifikaci mikrobiologicky málo rizikových výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1097-1 (721194) - červenec 2011 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

230 Kč

ČSN EN 196-5 (722100) - červenec 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

190 Kč

ČSN EN 15991 (726078) - červenec 2011

Žárovzdorné materiály a výrobky - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektrospopií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) a s elektrotermickým odpařením (ETV)

Norma byla zrušena k 1. červenci 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15979 (726079) - červenec 2011

Zkoušení keramických materiálů a výrobků - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií (OES) po excitaci stejnosměrným obloukem (DC)

340 Kč

ČSN EN 1849-1/Oprava 1 (727641) - červenec 2011

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

20 Kč

ČSN EN 15812 (727682) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení schopnosti přemostění trhlin

190 Kč

ČSN EN 15813 (727683) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot

125 Kč

ČSN EN 15815 (727684) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti stlačení

125 Kč

ČSN EN 15816 (727685) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti dešti

125 Kč

ČSN EN 15817 (727686) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti vodě

125 Kč

ČSN EN 15818 (727687) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení rozměrové stálosti při zvýšené teplotě

125 Kč

ČSN EN 15819 (727688) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Změna tloušťky vrstvy po úplném zaschnutí

125 Kč

ČSN EN 15820 (727689) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení vodotěsnosti

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-6/změna Z3 (730035) - červenec 2011

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

32 Kč

ČSN 73 0834/změna Z1 (730834) - červenec 2011

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

230 Kč

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201) - červenec 2011

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.15t, Z1 5.16t

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1992-1-1/změna Z2 (731201) - červenec 2011

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

32 Kč

ČSN EN 1992-3 NA ed. A (731201) - červenec 2011

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1993-1-1 ed. 2 (731401) - červenec 2011

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.16t, Oprava 1 6.16t

915 Kč

ČSN EN 1993-1-1/změna Z3 (731401) - červenec 2011

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

32 Kč

ČSN EN 1993-1-8 ed. 2 (731401) - červenec 2011

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníku

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1993-1-8/změna Z2 (731401) - červenec 2011

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

32 Kč

ČSN EN 13670/Oprava 1 (732400) - červenec 2011

Provádění betonových konstrukcí

20 Kč

ČSN EN 445 (732408) - červenec 2011 aktuální vydání

Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 446 (732409) - červenec 2011 aktuální vydání

Injektážní malta pro předpínací kabely - Postupy injektáže

230 Kč

ČSN EN 447 (732410) - červenec 2011 aktuální vydání

Injektážní malta pro předpínací kabely - Základní požadavky

190 Kč

ČSN 73 6100-1/změna Z1 (736100) - červenec 2011

Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

32 Kč

ČSN 73 6200 (736200) - červenec 2011 aktuální vydání

Mosty - Terminologie a třídění

440 Kč

ČSN EN 1992-2 NA ed. A (736208) - červenec 2011

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 2: Concrete bridges - Design and detailing rules

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6242/Oprava 1 (736242) - červenec 2011

Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

20 Kč

ČSN EN 15461 +A1 (736340) - červenec 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností úseků koleje pro měření hluku při průjezdech

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

TNI CEN/TR 13910 (770155) - červenec 2011

Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 13365 (793874) - červenec 2011

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 32100 (800894) - červenec 2011

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13634 (832504) - červenec 2011

Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení

Norma byla zrušena k 1. září 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 10390 (836221) - červenec 2011

Kvalita půdy - Stanovení pH

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15290 (838223) - červenec 2011

Tuhá biopaliva - Stanovení hlavních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15297 (838224) - červenec 2011

Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V a Zn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15296 (838225) - červenec 2011

Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 14155 (854001) - červenec 2011

Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7405 (856301) - červenec 2011

Stomatologie - Hodnocení biologické snášenlivosti zdravotnických prostředků používaných ve stomatologii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.14t

Norma byla zrušena k 1. červenci 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 4640/změna Z1 (914640) - červenec 2011

Nádržkové splachovače. Technické predpisy

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14055 (914640) - červenec 2011

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 5.16t

Norma byla zrušena k 31. březnu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1069-1 (940910) - červenec 2011

Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.12t

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 958 +A1 (942008) - červenec 2011

Horolezecká výzbroj - Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 893 (942015) - červenec 2011

Horolezecká výzbroj - Stoupací železa - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma byla zrušena k 1. květnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 21090 (980020) - červenec 2011

Zdravotnická informatika - Harmonizované datové typy pro informační výměnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč
foo