ČSN (normy i změny) z dubna 2011

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 18437-2/změna Amd. 1 (011472) - duben 2011

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 2: Rezonanční metoda

125 Kč

ČSN ISO 18437-3/změna Amd. 1 (011472) - duben 2011

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 3: Metoda smykově buzeného konzolového nosníku

125 Kč

ČSN EN ISO 3744 (011604) - duben 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou

590 Kč

ČSN EN ISO 3743-1 (011605) - duben 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami

440 Kč

ČSN EN ISO 3741 (011607) - duben 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové zkušební místnosti

550 Kč

ČSN EN ISO 286-1 (014201) - duben 2011 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

460 Kč

ČSN EN ISO 7963 (015025) - duben 2011

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 2

230 Kč

ČSN EN 13477-2 (015090) - duben 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Charakterizace přístrojů - Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 7291 (052121) - duben 2011 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Rozvodové redukční ventily do 30 Mpa (300 bar), používané při svařování, řezání a příbuzných procesech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 24034 (055327) - duben 2011 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 15821 (061209) - duben 2011

Saunová kamna na pevná paliva (dřevěná polena) se spalováním periodických dávek - Požadavky a metody zkoušení

440 Kč

ČSN EN 746-2 (065011) - duben 2011 aktuální vydání

Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy

770 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12542 (078212) - duben 2011 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Stabilní svařované sériově vyráběné ocelové válcové zásobníky pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 - Konstrukce a výroba

550 Kč

ČSN EN 14638-3 (078538) - duben 2011

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné svařované nádoby o objemu nejvýše 150 litrů - Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu podloženého experimentálními metodami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.12t

370 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN 1012-1 (105012) - duben 2011 aktuální vydání

Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Vzduchové kompresory

440 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 15241/Oprava 1 (127024) - duben 2011

Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13141-7 (127131) - duben 2011 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 7: Zkoušení výkonu mechanických nasávacích a odsávacích větracích jednotek (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy v rodinných domech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 19879 (131850) - duben 2011 aktuální vydání

Spoje kovových potrubí na tekutiny používané v energetice a pro všeobecné použití - Metody zkoušení spojek na tekutiny používané v energetice

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61512-4 (182001) - duben 2011

Dávkové řízení - Část 4: Záznamy dávkové výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61784-1 ed. 2/změna Z1 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnic pole

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-2/změna Z1 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnic pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC 8802-3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-3-1 ed. 2 (184001) - duben 2011 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-1: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61784-3-1/změna Z1 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-1: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 1

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-3-12 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-12: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 12

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

960 Kč

ČSN EN 61784-3-13 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

1 302 Kč

ČSN EN 61784-3-14 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-14: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 14

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61784-3-2 ed. 2 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 10. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

1 902 Kč

ČSN EN 61784-3-2/změna Z1 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-3-3/změna Z1 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-3-6 ed. 2 (184001) - duben 2011 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-6: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 6

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61784-3-6/změna Z1 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-6: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace CPF 6

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-3-8 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 61784-3/změna Z1 (184001) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-2 ed. 3/změna Z1 (184020) - duben 2011

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 14729/změna A1 (195228) - duben 2011

Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Mikrobiologické požadavky a zkušební metody pro výrobky a postupy hygienického uchovávání kontaktních čoček

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 61207-1 ed. 2 (257401) - duben 2011 aktuální vydání

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61207-1/změna Z1 (257401) - duben 2011

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů. Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 4011/změna Z2 (274011) - duben 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12629-1 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

350 Kč

ČSN EN 12629-2 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 2: Stroje pro výrobu bloků

230 Kč

ČSN EN 12629-3 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 3: Stroje s posuvným a otočným stolem

340 Kč

ČSN EN 12629-4 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro výrobu betonových krytinových tašek

230 Kč

ČSN EN 12629-5-1 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze

340 Kč

ČSN EN 12629-5-2 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-2: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve vodorovné poloze

230 Kč

ČSN EN 12629-5-3 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-3: Stroje pro výrobu předpjatých trubek

230 Kč

ČSN EN 12629-5-4 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-4: Stroje pro výrobu betonových trubek s ochranným povlakem

230 Kč

ČSN EN 12629-6 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 6: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků

350 Kč

ČSN EN 12629-7 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici

770 Kč

ČSN EN 12629-8 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí)

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 14865-2 +A2 (280541) - duben 2011

Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4700-001 (311258) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 001: Plech a pás

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4700-003 (311258) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 003: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4700-005 (311258) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 005: Kovářský materiál

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4700-006 (311258) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 006: Předvýrobky a kované výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 3475-100 (311725) - duben 2011 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3238 (312003) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Zkouška střihem pro dráty a nýty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4655 (312228) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Tavená indukčně ve vakuu a přetavená jako odtavná elektroda - Provedeno rozpouštěcí zpracování a precipitační vytvrzení - Tyče - nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3843 (313362) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3777 (313446) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Čepy, rychlouvolňovací, jedno a dvoučinné - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3274 (313821) - duben 2011 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ - Závitový konec - Geometrická konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4023 (313851) - duben 2011 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 45°

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4025 (313853) - duben 2011 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 45° pro průchod přepážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2434-001 (317920) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 001: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2434-002 (317920) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou chemickou odolností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2434-003 (317920) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 003: Pružný nátěr s vysokou odolností proti kapalinám pro vnitřní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2434-004 (317920) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou pružností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4473 (318222) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Pigmentované hliníkové povlaky pro spojovací součásti - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2133 (318233) - duben 2011 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kadmiování ocelí s pevnosti v tahu ≤ 1450 MPa, mědi, slitin mědi a slitin niklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3911 (318746) - duben 2011

Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Geometrická definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-131/změna A1 (330050) - duben 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů

440 Kč

ČSN 33 2000-4-444 (332000) - duben 2011

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

440 Kč

ČSN EN 60204-1 ed. 2/Oprava 1 (332200) - duben 2011

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 14. září 2021.

20 Kč

ČSN EN 60204-11/Oprava 1 (332200) - duben 2011

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

Změna bude zrušena k 9. lednu 2022.

20 Kč

ČSN EN 61496-1 ed. 2/Oprava 1 (332206) - duben 2011

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 10. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62061/Oprava 2 (332208) - duben 2011

Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností

20 Kč

ČSN CLC/TS 50131-7 (334591) - duben 2011 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50329/změna A1 (341582) - duben 2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory

190 Kč

ČSN EN 60695-7-1 ed. 2/změna Z1 (345615) - duben 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60695-7-1 ed. 3 (345615) - duben 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod

340 Kč

ČSN EN 60684-3-283 (346553) - duben 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.14t, Z1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 24. září 2022 (zobrazit náhrady).

562 Kč

ČSN EN 50181 ed. 2 (348154) - duben 2011 aktuální vydání

Zásuvné typy průchodek nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 2,50 kA pro jiná zařízení než transformátory plněné kapalinou

230 Kč

ČSN EN 50181/změna Z1 (348154) - duben 2011

Zásuvné typy průchodek nad 1kV do 36 kV a od 250 A do 1,25 kA pro jiná zařízení než transformátory plněné kapalinou

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-21-1 (354055) - duben 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 21-1: Zkoušky vf odporu - Zkouška 21a: Paralelní vf odpor

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-22-1 (354055) - duben 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 22-1: Zkoušky kapacity - Zkouška 22a: Kapacita

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN IEC 512-9/změna Z4 (354055) - duben 2011

Konstrukční součástky pro elektroniku. Základní zkušební postupy a měřicí metody. Část 9: Různé zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 512-9/změna Z5 (354055) - duben 2011

Konstrukční součástky pro elektroniku. Základní zkušební postupy a měřicí metody. Část 9: Různé zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60603-7-71 (354620) - duben 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-71: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1 000 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60127-2 ed. 2/změna A2 (354730) - duben 2011

Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

Změna byla zrušena k 24. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62340 (356673) - duben 2011

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na zvládnutí poruchy se společnou příčinou (CCF)

340 Kč

ČSN EN 62490-1 (358298) - duben 2011

Metoda měření ekvivalentní sériové indukčnosti - Část 1: Kondenzátory s drátovými vývody pro použití v elektronických zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62490-2 (358298) - duben 2011

Metoda měření ekvivalentní sériové indukčnosti - Část 2: Kondenzátory pro povrchovou montáž určené pro použití v elektronických zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60401-2 ed. 2 (358460) - duben 2011 aktuální vydání

Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 2: Informace o rozměrech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60401-2/změna Z1 (358460) - duben 2011

Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 2: Informace o rozměrech

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-31 ed. 2 (359213) - duben 2011

Optická vlákna - Část 1-31: Měřicí metody a zkušební postupy - Pevnost v tahu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 13. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60793-1-31/změna Z1 (359213) - duben 2011

Optická vlákna - Část 1-31: Měřicí metody a zkušební postupy - Pevnost v tahu

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-32 ed. 2 (359213) - duben 2011

Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 21. prosinci 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60793-1-32/změna Z1 (359213) - duben 2011

Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-41 ed. 2/změna Z1 (359213) - duben 2011

Optická vlákna - Část 1-41: Měřicí metody a zkušební postupy - Šířka pásma

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-41 ed. 3 (359213) - duben 2011

Optická vlákna - Část 1-41: Měřicí metody a zkušební postupy - Šířka pásma

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61190-1-3 ed. 2/změna A1 (359320) - duben 2011

Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice

Změna bude zrušena k 17. lednu 2021.

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 50206-1 ed. 2 (362312) - duben 2011

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní

340 Kč

ČSN EN 50206-1/změna Z1 (362312) - duben 2011

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní

32 Kč

ČSN EN 50206-2 ed. 2 (362312) - duben 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 2: Pantografové sběrače proudu vozidel metra a tramvají

340 Kč

ČSN EN 50206-2/změna Z1 (362312) - duben 2011

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 2: Pantografové sběrače proudu vozidel metra a tramvají

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 19794-2/změna Amd. 1 (369860) - duben 2011

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50104 ed. 2/změna Z1 (378330) - duben 2011

Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50104 ed. 3 (378330) - duben 2011

Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma bude zrušena k 26. srpnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 50271 ed. 2 (378380) - duben 2011

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma bude zrušena k 15. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 50271/změna Z1 (378380) - duben 2011

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 28460 (386650) - duben 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Propojení tankeru s terminálem a provoz terminálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 12737 (420348) - duben 2011 aktuální vydání

Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rovinné deformaci

340 Kč

ČSN ISO 1143 (420369) - duben 2011

Kovové materiály - Zkoušení únavy ohybem za rotace

340 Kč

ČSN ISO 148-1/změna Z1 (420381) - duben 2011

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda

Změna byla zrušena k 1. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13148 (421323) - duben 2011 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Pásy žárově pocínované

440 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 520 (461088) - duben 2011

Obiloviny a luštěniny - Stanovení hmotnosti 1 000 zrn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 4254-10/Oprava 1 (470601) - duben 2011

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4254-5/Oprava 1 (470601) - duben 2011

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4254-6/Oprava 1 (470601) - duben 2011

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 4254-7/Oprava 1 (470601) - duben 2011

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a sklízeče bavlny

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15811/Oprava 1 (470623) - duben 2011

Zemědělské stroje - Ochranné kryty pohyblivých částí přenosu energie - Otevírání ochranných krytů nástrojem (ISO/TS 28923:2007 modifikovaná)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 975-1/Oprava 1 (491200) - duben 2011

Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 1: Dub a buk

20 Kč

ČSN EN 312 (492614) - duben 2011 aktuální vydání

Třískové desky - Požadavky

230 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 1010-1 +A1 (507020) - duben 2011 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 1: Společné požadavky

550 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6579/Oprava 3 (560088) - duben 2011

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10272-1/Oprava 1 (560126) - duben 2011

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Campylobacter spp. - Část 1: Metoda průkazu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 21567/Oprava 1 (560134) - duben 2011

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Shigella

20 Kč

ČSN EN 15911 (560685) - duben 2011

Potraviny - Simultánní stanovení devíti sladidel metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s evaporativní detekcí pomocí rozptylu světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN 1555-1 (646412) - duben 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN 1555-2 (646412) - duben 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.13t

360 Kč

ČSN EN 1555-5 (646412) - duben 2011

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12048/Oprava 1 (654813) - duben 2011

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Gravimetrická metoda po sušení při (105±2) °C

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 15944 (656031) - duben 2011

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu niklu a vanadu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 276 (670511) - duben 2011

Pojiva pro nátěrové hmoty - Zahuštěný lněný olej - Požadavky a metody zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 277 (670512) - duben 2011

Pojiva pro nátěrové hmoty - Surový tungový olej (čínský dřevný olej) - Požadavky a metody zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14446 (670573) - duben 2011

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení viskozity průmyslových roztoků nitrocelulózy a klasifikace těchto roztoků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15234 (673043) - duben 2011

Nátěrové hmoty - Zkoušení povlaků a melaminových pěnových hmot uvolňujících formaldehyd - Stanovení rovnovážné koncentrace formaldehydu v malé zkušební komoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8130-10 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-2 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-3 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-4 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-5 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-6 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace práškových nátěrových hmot při dané teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-8 (673151) - duben 2011

Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1110 (727634) - duben 2011 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-4/změna Z3 (730035) - duben 2011

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

32 Kč

ČSN EN ISO 10140-2 (730511) - duben 2011

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10140-3 (730511) - duben 2011

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

355 Kč

ČSN EN ISO 10140-4 (730511) - duben 2011

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 10140-5 (730511) - duben 2011

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.14t

630 Kč

ČSN 73 0875 (730875) - duben 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

230 Kč

ČSN EN 15643-1 (730901) - duben 2011

Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.11t

370 Kč

ČSN EN 1993-1-1/změna Z2 (731401) - duben 2011

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

32 Kč

ČSN EN 14229 (732845) - duben 2011

Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení

440 Kč

ČSN 73 2902 (732902) - duben 2011

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem

350 Kč

ČSN EN ISO 16484-1 (738521) - duben 2011

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Projektová specifikace a realizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 6107-7 (750175) - duben 2011 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 7

230 Kč

ČSN 75 2410 (752410) - duben 2011 aktuální vydání

Malé vodní nádrže

440 Kč

ČSN ISO 19250 (757855) - duben 2011

Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.13t

372 Kč

76 Služby

ČSN EN 14482 (760721) - duben 2011

Poštovní služby - Přepravky pro mezinárodní listovní zásilky - Zkušební metody a požadavky na funkčnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 972 +A1 (798101) - duben 2011 aktuální vydání

Koželužské stroje - Válcové stroje - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 9241-129 (833582) - duben 2011

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 129: Pokyny pro individualizaci softwaru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 8835-3/změna A1 (852109) - duben 2011

Inhalační anestetické systémy - Část 3: Přenosové a jímací systémy aktivních systémů odvodu anestetického plynu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9187-1 (856260) - duben 2011 aktuální vydání

Injekční přístroje pro zdravotnické použití - Část 1: Injekční ampule

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9187-2 (856260) - duben 2011 aktuální vydání

Injekční přístroje pro lékařské účely - Část 2: Ampule naříznuté v jednom bodě (OPC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 (875034) - duben 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 (875034) - duben 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-1 V1.3.1 (875042) - duben 2011

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 1: Všeobecný návrh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-2 V1.4.1 (875042) - duben 2011

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 2: Individuální volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIIC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-4 V1.3.1 (875042) - duben 2011

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 4: Služba krátkých datových zpráv jako přídavný rys sítě (ANF-ISISDS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-9 V1.4.1 (875042) - duben 2011

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 (875090) - duben 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 (875090) - duben 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 033 V1.3.1 (875091) - duben 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření sledovacích lodních přijímačů pro příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořních pásmech MF, MF/HF a VHF

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 925 V1.3.1 (875114) - duben 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0001/Oprava 2 (910001) - duben 2011

Dřevěný nábytek - Technické požadavky

20 Kč

ČSN 91 0412 (910412) - duben 2011 aktuální vydání

Úložný nábytek - Technické požadavky

230 Kč

ČSN EN 15828 (911041) - duben 2011

Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Vzpěry a závěsy s vodorovnou osou otáčení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 28762 (945070) - duben 2011

Smalty - smaltové povlaky aplikované na ocelové povrchy určené pro psaní - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 15757 (961504) - duben 2011

Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu

230 Kč

ČSN EN 15758 (961505) - duben 2011

Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje pro měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO/IEC 15423 (977123) - duben 2011 aktuální vydání

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Zkoušení výkonu snímače a dekodéru čárového kódu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč