ČSN (normy i změny) z května 2008

zobrazit normy po skupinách

07 Kotle

ČSN EN 12952-12 (077604) - květen 2008 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

230 Kč

ČSN EN 12953-10 (077853) - květen 2008 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 10: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61804-2 ed. 2 (184003) - květen 2008

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 2: Specifikace pojmu FB

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 14. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 61804-2/změna Z1 (184003) - květen 2008

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 2: Specifikace pojmu FB a jazyka popisu elektronického zařízení (EDDL)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61131-2 ed. 2 (187050) - květen 2008 aktuální vydání

Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61131-2/změna Z1 (187050) - květen 2008

Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

22 Nástroje

ČSN 22 2766 (222766) - květen 2008 aktuální vydání

Odvalovací frézy na hřídele s jemným drážkováním podle ČSN 01 4933

65 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 1496-1 +A1/změna Amd.4 (269343) - květen 2008

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití (obsahuje změnu A1)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 26 9344 ISO 1161/změna Amd.1 (269344) - květen 2008

Kontejnery ISO řady 1. Rohové prvky

190 Kč

ČSN ISO 3874/změna Amd.4 (269345) - květen 2008

Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace

230 Kč

ČSN ISO 18185-1 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 1: Komunikační protokol

340 Kč

ČSN ISO 18185-2 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 2: Aplikační požadavky

190 Kč

ČSN ISO 18185-4 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 4: Ochrana dat

190 Kč

ČSN ISO 18185-5 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 5: Fyzická vrstva

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3487 (312237) - květen 2008

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Tyče pro obrábění - a nebo D ≤ 250 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61000-4-6/změna Z3 (333432) - květen 2008

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 6: Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným vysokofrekvenčními poli

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55015 ed. 3/změna A1 (334215) - květen 2008

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

Změna byla zrušena k 12. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61968-4 (334900) - květen 2008

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 12. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60068-2-2 (345791) - květen 2008 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo

230 Kč

ČSN EN 60068-2-2 +A1/změna Z1 (345791) - květen 2008

Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška B: Suché teplo (obsahuje změnu A1:1993)

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60970 (346720) - květen 2008

Izolační kapaliny - Metody pro počítání a určování velikosti částic

230 Kč

ČSN EN 50356/změna Z1 (347009) - květen 2008

Metoda zkoušení kabelů průběžným napětím

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62230 (347028) - květen 2008

Elektrické kabely - Průběžná zkouška napětím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.14t

355 Kč

ČSN 34 7616-4F (347616) - květen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl F: Pancéřované a nepancéřované stíněné měřicí kabely 300 V s XLPE izolací a s PVC pláštěm

340 Kč

ČSN 34 7616-4H (347616) - květen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl H: Vícežilové kabely 0,6/1 kV s PVC nebo XLPE izolací s koncentrickým jádrem nebo bez koncentrického jádra

190 Kč

ČSN 34 7616-4J1 (347616) - květen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl J1: Vícežilové a vícepárové kabely s izolací a pláštěm z PVC

230 Kč

ČSN 34 7616-4J2 (347616) - květen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl J2: Vícežilové kabely 0,6/1 kV s kovovým stíněním

190 Kč

ČSN 34 7616-4N (347616) - květen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl N: Vícežilové kabely s PVC izolací s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra nebo stínění nebo pancéřování pro jmenovitá napětí 0,6/1 kV

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61800-5-1 ed. 2 (351720) - květen 2008 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.17t

1 000 Kč

ČSN EN 61800-5-1/změna Z1 (351720) - květen 2008

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50250 ed. 2/Oprava 1 (354514) - květen 2008

Přechodové adaptory pro průmyslové použití

20 Kč

ČSN EN 62374 (358768) - květen 2008

Polovodičové součástky - Zkouška časově závislého průrazu dielektrika hradel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61193-2 (359043) - květen 2008

Systémy hodnocení jakosti - Část 2: Volba a použití přejímacích plánů pro kontrolu elektronických součástek a pouzder

230 Kč

ČSN EN 60793-1-48/změna Z1 (359213) - květen 2008

Optická vlákna - Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační vidová disperze

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2-10 ed. 2/změna Z1 (359213) - květen 2008

Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61753-092-6 (359255) - květen 2008

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 092-6: Nekonektorované jednovidové cirkulátory pro kategorii O - Neřízené prostředí a sled zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-1-1/změna Z1 (359255) - květen 2008

Norma funkčnosti spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 1-1: Všeobecně a návod - Spojovací prvky (konektory)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-49 ed. 3/Oprava 2 (361045) - květen 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely

20 Kč

ČSN EN 60335-2-50 ed. 3/Oprava 1 (361045) - květen 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely

20 Kč

ČSN EN 60335-2-62 ed. 2/Oprava 1 (361045) - květen 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely

20 Kč

ČSN EN 60335-2-79 ed. 2/změna A2 (361045) - květen 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50229 ed. 2/změna Z1 (361060) - květen 2008

Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50342-2 (364310) - květen 2008

Olověné startovací baterie - Část 2: Rozměry baterií a značení svorek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.15t, Z1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. srpnu 2022 (zobrazit náhrady).

507 Kč

ČSN EN 60095-2 +A11/změna Z1 (364310) - květen 2008

Olověné startovací baterie. Část 2: Rozměry baterií a rozměry a značení vývodů (obsahuje změnu A11:1994)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61937-2/změna Z1 (367552) - květen 2008

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 2: Informace o burstu

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61023 ed. 2 (367830) - květen 2008 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zařízení pro měření rychlosti a vzdálenosti na moři (SDME) - Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61023/změna Z1 (367830) - květen 2008

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zařízení pro měření rychlosti a vzdálenosti na moři (SDME) - Technické požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 1775 (386441) - květen 2008 aktuální vydání

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.08t

460 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19902 (450027) - květen 2008

Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné ocelové příbřežní konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

4 290 Kč

ČSN EN ISO 10438-1 (451213) - květen 2008 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10438-2 (451213) - květen 2008 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 2: Olejové systémy pro zvláštní účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10438-3 (451213) - květen 2008 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 3: Olejové systémy pro všeobecné účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10438-4 (451213) - květen 2008 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 4: Upevnění přímo těsněná plynem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10440-1 (451310) - květen 2008 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Objemové kompresory rotačního typu - Část 1: Provozní kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 17078-2 (451331) - květen 2008

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 2: Zařízení pro regulaci průtoku postranních kapes vřeten

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 216 (500042) - květen 2008 aktuální vydání

Psací papír a některé druhy tiskovin - Čisté formáty - Řady A a B, a označování směru výroby

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 15013 (643055) - květen 2008 aktuální vydání

Plasty - Vytlačované desky z polypropylenu (PP) - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 13476-2/Oprava 1 (646444) - květen 2008

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2021.

20 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6073 (656073) - květen 2008 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu asfaltenů heptanem

125 Kč

ČSN 65 6219 (656219) - květen 2008 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu mechanických nečistot filtrací

125 Kč

ČSN 65 6299 (656299) - květen 2008 aktuální vydání

Emulgační oleje a maziva - Stanovení pH emulze

125 Kč

ČSN 65 6304 (656304) - květen 2008 aktuální vydání

Plastická maziva - Stanovení mechanických nečistot a anorganických přísad

125 Kč

ČSN EN 14214/Oprava 1 (656507) - květen 2008

Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-3/změna A2 (695245) - květen 2008

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-3/změna A3 (695245) - květen 2008

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13831 (698237) - květen 2008

Uzavřené expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalování ve vodních systémech

550 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 1051-2 (701601) - květen 2008

Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN P CEN ISO/TS 22475-3 (721011) - květen 2008

Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 3: Posuzování shody společností a zaměstnanců třetí osobou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 196-7 (722100) - květen 2008 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

230 Kč

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100) - květen 2008

Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek

340 Kč

ČSN EN 15318 (723608) - květen 2008

Navrhování a provádění konstrukcí ze sádrových tvárnic

340 Kč

ČSN EN 993-11 (726020) - květen 2008

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 11: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

190 Kč

ČSN EN ISO 21587-1 (726071) - květen 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého

230 Kč

ČSN EN ISO 21587-2 (726071) - květen 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob

230 Kč

ČSN EN ISO 21587-3 (726071) - květen 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup s induktivně vázanou plazmou a pomocí atomové absorpční spektrometrie

340 Kč

ČSN EN ISO 21078-2 (726075) - květen 2008

Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích - Část 2: Postup s kyselou extrakcí ke stanovení obsahu oxidu boritého v pojivech

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15658 (727588) - květen 2008

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou horkého konce

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 14989-1 (734242) - květen 2008

Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6

550 Kč

ČSN 73 6380/změna Z1 (736380) - květen 2008

Železniční přejezdy a přechody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TR 15563 (738127) - květen 2008

Dočasné stavební konstrukce - Doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0150 (750150) - květen 2008 aktuální vydání

Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.13t

472 Kč

ČSN EN 15219 +A1 (755469) - květen 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

340 Kč

ČSN ISO 5667-5 (757051) - květen 2008 aktuální vydání

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí

230 Kč

ČSN 75 7509 (757509) - květen 2008

Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku

190 Kč

ČSN 75 7701 (757701) - květen 2008

Jakost vod - Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou PERLA

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 15421 (771005) - květen 2008

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Určení přilnavosti vnitřního a vnějšího ochranného nátěru

125 Kč

ČSN EN 15386 (771010) - květen 2008

Obaly - Flexibilní laminátové a plastové tuby - Zkušební metoda pro určení přilnavosti tisku

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 5600/Oprava 2 (795600) - květen 2008

Obuv - Požadavky a metody zkoušení

20 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 1269/změna A1 (804428) - květen 2008

Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 20345/změna A1 (832501) - květen 2008

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20346/změna A1 (832502) - květen 2008

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv

Změna byla zrušena k 1. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20347/změna A1 (832503) - květen 2008

Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16000-7 (835801) - květen 2008 aktuální vydání

Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

350 Kč

ČSN EN ISO 16000-9/Oprava 1 (835801) - květen 2008

Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

20 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 489-9 V1.4.1 (875101) - květen 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 536-1 V1.1.1 (875139) - květen 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 3001 (913001) - květen 2008

Nábytek pro venkovní použití - Zahradní nábytek - Technické požadavky

125 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19128 (979848) - květen 2008

Geografická informace - Rozhraní webového mapového serveru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč