ČSN (normy i změny) ze září 2006

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 14617-1 (013630) - září 2006 aktuální vydání

Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky

770 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 10308 (038154) - září 2006 aktuální vydání

Kovové povlaky - Přehled zkoušek pórovitosti

350 Kč

ČSN EN ISO 3543/Oprava 1 (038184) - září 2006

Kovové a nekovové povlaky - Měření tloušťky - Metoda zpětného rozptylu záření beta

20 Kč

ČSN EN 12499/Oprava 1 (038357) - září 2006

Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení

20 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 0220 (060220) - září 2006 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

230 Kč

ČSN 06 0320 (060320) - září 2006 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

230 Kč

ČSN EN 215/změna A1 (061150) - září 2006

Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 1507 (120507) - září 2006

Větrání budov - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13101/Oprava 1 (136352) - září 2006

Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody

20 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 463 (251801) - září 2006

Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Délková měřidla - Konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.08t

250 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 6015 (277030) - září 2006 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla a rýpadlo-nakladače - Metody stanovení sil na nástroji

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15380-1 (280081) - září 2006

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15380-2 (280081) - září 2006

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 2: Výrobkové skupiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15380-3 (280081) - září 2006

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 3: Označování montážních míst a poloh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14817 (284209) - září 2006

Železniční aplikace - Prvky vypružení - Regulační prvky vzduchového vypružení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 55016-1-4/změna A2 (334210) - září 2006

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené zářením

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50110-1 ed. 2/Oprava 1 (343100) - září 2006

Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Změna byla zrušena k 11. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60464-1/změna A1 (346580) - září 2006

Elektroizolační laky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

65 Kč

ČSN EN 60464-2/změna A1 (346580) - září 2006

Elektroizolační laky - Část 2: Zkušební metody

125 Kč

ČSN EN 60464-3-1/změna A1 (346580) - září 2006

Elektroizolační laky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Laky pro povrchovou úpravu vytvrzované při teplotě okolí

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 50363-10-1 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-1: Smíšené plášťové směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC)

125 Kč

ČSN EN 50363-10-2 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-2: Smíšené plášťové směsi - Termoplastický polyuretan

125 Kč

ČSN EN 50363-2-1 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 2-1: Zesítěné elastomerové plášťové směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

255 Kč

ČSN EN 50363-2-2 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 2-2: Zesítěné elastomerové povrchové směsi

125 Kč

ČSN EN 50363-3 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 3: PVC izolační směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

255 Kč

ČSN EN 50363-4-1 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-1: PVC plášťové směsi

190 Kč

ČSN EN 50363-4-2 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-2: PVC povrchové směsi

125 Kč

ČSN EN 50363-5 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 5: Bezhalogenové, zesítěné izolační směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

255 Kč

ČSN EN 50363-6 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 6: Bezhalogenové, zesítěné plášťové směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

255 Kč

ČSN EN 50363-7 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 7: Bezhalogenové, termoplastické izolační směsi

190 Kč

ČSN EN 50363-8 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 8: Bezhalogenové, termoplastické plášťové směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

255 Kč

ČSN EN 50363-9-1 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 9-1: Smíšené izolační směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC)

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61543/změna A2 (354183) - září 2006

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita

125 Kč

ČSN EN 60320-2-4 (354508) - září 2006

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.10t

580 Kč

ČSN IEC 964/změna Z2 (356618) - září 2006

Navrhování dozoren pro jaderné elektrárny

Změna byla zrušena k 1. březnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62241 (356667) - září 2006

Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t

505 Kč

ČSN EN 62132-5 (358798) - září 2006

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 5: Metoda pracovní Faradayovy klece

340 Kč

ČSN EN 61754-13 ed. 2 (359244) - září 2006 aktuální vydání

Rozhraní optických konektorů - Část 13: Druh optických konektorů typu FC-PC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61754-13/změna Z1 (359244) - září 2006

Rozhraní optických konektorů - Část 13: Druh optických konektorů typu FC-PC

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61755-1 (359256) - září 2006

Optická rozhraní optických konektorů - Část 1: Optická rozhraní pro jednovidová konvenční vlákna - Všeobecně a návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

ČSN EN 61280-2-11 (359270) - září 2006

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-11: Digitální systémy - Sledování kvality optického signálu určením průměrné hodnoty činitele jakosti z histogramu amplitudy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61347-2-3/změna A2 (360510) - září 2006

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na střídavé napájení k zářivkám

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-8/změna A1 (360510) - září 2006

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky

125 Kč

ČSN EN 60335-2-4 ed. 2/Oprava 1 (361045) - září 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-43 ed. 2/změna A1 (361045) - září 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků

65 Kč

ČSN EN 60661/změna A2 (361060) - září 2006

Metody měření funkce elektrických kávovarů pro domácnost

Změna byla zrušena k 25. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61951-1 ed. 2/změna A1 (364385) - září 2006

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 19. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61267 ed. 2 (364715) - září 2006 aktuální vydání

Lékařské diagnostické rentgenové přístroje - Podmínky záření využívané pro stanovení charakteristik

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61267/změna Z1 (364715) - září 2006

Lékařské diagnostické rentgenové přístroje - Podmínky záření využívané pro stanovení charakteristik

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-37/změna A2 (364800) - září 2006

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na bezpečnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60118-7 (368860) - září 2006 aktuální vydání

Elektroakustika - Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání

340 Kč

ČSN EN 60118-7 +A1/změna Z1 (368860) - září 2006

Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností ke kontrole kvality pro účely dodavatele

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60118-8 (368860) - září 2006

Elektroakustika - Sluchadla - Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel za simulovaných pracovních podmínek in situ

350 Kč

ČSN ISO/IEC 15504-4 (369027) - září 2006

Informační technologie - Posuzování procesu - Část 4: Návod na zlepšování procesu a určování způsobilosti procesu

350 Kč

ČSN EN 60950-23 (369060) - září 2006

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 6. lednu 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 50310/změna Z1 (369072) - září 2006

Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační techniky

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 21871 (560628) - září 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení nízkých počtů presumptivních Bacillus cereus - Technika MPN a metoda průkazu

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 17997-1 (570526) - září 2006

Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 1: Nepřímá metoda (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN ISO 17997-2 (570526) - září 2006

Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 2: Přímá metoda

190 Kč

ČSN 57 0530/změna Z3 (570530) - září 2006

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků

32 Kč

64 Plasty

ČSN EN 14741 (646405) - září 2006

Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů - Spoje pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů s elastomerním těsněním vyhodnocením těsnícího tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13421 (649309) - září 2006

Plasty - Reaktoplasty pro tváření - Kompozity a vyztužující vlákna - Příprava zkušebních těles pro stanovení anizotropie vlastností lisovaných kompozitů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6074 (656074) - září 2006

Ropné výrobky - Stanovení korozivního působení na kovy

125 Kč

ČSN 65 6180 (656180) - září 2006 aktuální vydání

Ropné výrobky a uhlovodíková rozpouštědla - Stanovení anilinového bodu

190 Kč

ČSN 65 6230 (656230) - září 2006 aktuální vydání

Turbinové oleje - Stanovení deemulgačního čísla

125 Kč

ČSN 65 6256 (656256) - září 2006 aktuální vydání

Minerální oleje - Korozní zkouška vodných emulzí na litině (Herbert test)

125 Kč

ČSN ISO 2176 (656305) - září 2006

Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení bodu skápnutí

190 Kč

ČSN 65 6307/změna Z1 (656307) - září 2006

Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení penetrace kuželem a mikropenetrační zkouška

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13938-1/Oprava 1 (668120) - září 2006

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 1: Požadavky

20 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4623-2/Oprava 1 (673107) - září 2006

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 2: Hliníkové podklady

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13963/Oprava 1 (722495) - září 2006

Spárovací materiály pro sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-3/Oprava 1 (722634) - září 2006

Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13369/změna A1 (723001) - září 2006

Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 490/změna A1 (723240) - září 2006

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14195/Oprava 1 (723612) - září 2006

Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy - Definice, požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13162/Oprava 1 (727201) - září 2006

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13163/Oprava 1 (727202) - září 2006

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13164/Oprava 1 (727203) - září 2006

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudované polystyrenové pěny (XPS) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13165/Oprava 1 (727204) - září 2006

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13166/Oprava 1 (727205) - září 2006

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13167/Oprava 1 (727206) - září 2006

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13168/Oprava 1 (727207) - září 2006

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13169/Oprava 1 (727208) - září 2006

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13170/Oprava 1 (727209) - září 2006

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13171/Oprava 1 (727210) - září 2006

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14967 (727604) - září 2006

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 13956/Oprava 1 (727611) - září 2006

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1998-1 (730036) - září 2006 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Z2 7.10t, Oprava 1 9.10t, Oprava 2 3.12t, Z3 9.13t, A1 9.13t, Z4 1.16t

1 629 Kč

ČSN ISO 17497-1 (730533) - září 2006

Akustika - Rozptyl zvuku povrchy - Část 1: Měření činitele rozptylovosti pro všesměrový dopad zvuku v dozvukové místnosti

230 Kč

ČSN EN 1997-1 (731000) - září 2006 aktuální vydání

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.09t, A1 6.14t

1 235 Kč

ČSN EN 14679 (731075) - září 2006 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin

550 Kč

ČSN EN 1993-1-9 (731401) - září 2006 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t, Z2 12.13t

524 Kč

ČSN 73 6059/změna Z2 (736059) - září 2006

Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení

32 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 2310 (752310) - září 2006

Sypané hráze

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.09t

460 Kč

ČSN EN 13433 (755427) - září 2006

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A

340 Kč

ČSN 75 6261/Oprava 1 (756261) - září 2006

Dešťové nádrže

20 Kč

ČSN EN 858-1/Oprava 1 (756510) - září 2006

Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

20 Kč

ČSN EN 12873-4 (757333) - září 2006

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 12947-1/Oprava 1 (800846) - září 2006

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 1: Přístroj Martindale

20 Kč

ČSN EN ISO 16663-2/Oprava 1 (806418) - září 2006

Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 2: Délka oka

20 Kč

ČSN EN ISO 4167 (808616) - září 2006

Polyolefinové motouzy pro zemědělství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 14884 (834762) - září 2006

Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu rtuti: automatizované měřicí systémy

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 392-12-3 V1.3.1 (875042) - září 2006

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 372-1 V1.1.1 (875131) - září 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 340 V1.1.1 (876047) - září 2006

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESVs), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS), pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.1 (878596) - září 2006

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

440 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-5/změna A1 (943095) - září 2006

Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

Změna byla zrušena k 1. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN P ISO/TS 19103 (979822) - září 2006

Geografická informace - Jazyk konceptuálního schématu

590 Kč

ČSN EN ISO 19114/Oprava 1 (979833) - září 2006

Geografická informace - Postupy hodnocení jakosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.