Náhrady ke zrušené normě ČSN EN ISO 9445 (420039) z září 2006

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2010 a nahrazena těmito normami

ČSN EN ISO 9445-1 (420039) - září 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 1: Úzký pás a pruhy

190 Kč

ČSN EN ISO 9445-2 (420039) - září 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech

230 Kč