ČSN EN 14728 (056826) Zrušená norma

Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace

ČSN EN 14728 Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 14728 uvádí klasifikaci a popis vad, které se vyskytují u svarových spojů termoplastů prováděných svařováním horkým tělesem, svařováním elektrotvarovkou, svařováním horkým plynem a svařováním extruderem. Norma se používá pro určité druhy materiálů specifikované v tomto dokumentu.
V normě jsou uvažovány pouze vady, které umožňují vznik necelistvostí materiálů nebo změny tvaru. Je zde specifikován jejich druh, tvar a poloha, nikoliv jejich původ nebo příčina.
Norma nevysvětluje možnost vlivu těchto vad na pozdější chování spojů po vystavení různému druhu namáhání, ale neuvádí metody na předcházení takových vad.
Norma se nepoužívá pro schvalování svarových spojů, které jsou definovány podle jakostních stupňů příslušných norem.

Označení ČSN EN 14728 (056826)
Katalogové číslo 75904
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2006
Datum účinnosti 1. 10. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963759043
Norma byla zrušena k 1. 8. 2019
a nahrazena ČSN EN 14728 (056826)
Tato norma nahradila ČSN EN 14728 (056826) z března 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)