ČSN (normy i změny) z března 2006

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN P CEN/TS 13149-6 (018233) - březen 2006

Veřejná doprava - Palubní řídicí a informační systém - Přenos dat mezi zařízeními na palubě vozidla - Část 6: Zprávy pro sběrnici CAN OPEN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 14532-2 (055521) - březen 2006 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 2: Doplňkové metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12864/změna A2 (061821) - březen 2006

Nízkotlaké, nepřestavitelné regulátory tlaku, s největším výstupním přetlakem do 200 mbar včetně, s průtokem do 4 kg/h včetně pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 203-2-4 (061901) - březen 2006

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 14628 (132079) - březen 2006

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější polyethylenový povlak potrubí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 8980-5 (195105) - březen 2006

Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 5: Minimální požadavky na otěruvzdornost povrchu brýlových čoček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

23 Nářadí

ČSN EN ISO 22254 (233011) - březen 2006

Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Odolnost osazení proti ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50412-2-1 (333436) - březen 2006

Komunikační zařízení a systémy pro silová vedení používané v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz - Část 2-1: Obytné, obchodní a průmyslové prostředí - Požadavky na odolnost

230 Kč

ČSN EN 50131-1/změna Z5 (334590) - březen 2006

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60068-2-10 (345791) - březen 2006

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-10: Zkoušky - Zkouška J a návod: Růst plísní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

475 Kč

ČSN EN 60068-2-80 (345791) - březen 2006

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-80: Zkoušky - Zkouška Fi: Vibrace - Smíšený mód

440 Kč

ČSN EN 62199 (348160) - březen 2006

Průchodky pro použití při stejnosměrném napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 20. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-3 ed. 2/změna A2 (354101) - březen 2006

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62019/změna A11 (354172) - březen 2006

Elektrická příslušenství - Jističe a podobná zařízení pro domovní použití - Jednotky s pomocnými kontakty

65 Kč

ČSN EN 61543/změna A12 (354183) - březen 2006

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita

65 Kč

ČSN EN 61249-4-11 (359064) - březen 2006

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-11: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61249-4-12 (359064) - březen 2006

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-12: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61249-4-2 (359064) - březen 2006

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-2: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61249-4-5 (359064) - březen 2006

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-5: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s modifikovanou nebo nemodifikovanou polyimidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 187200/změna Z2 (359222) - březen 2006

Dílčí specifikace - Optické kabely pro použití podél elektrických silových vedení (OCEPL)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-4 (359223) - březen 2006

Optické kabely - Část 4: Dílčí specifikace - Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t

Norma bude zrušena k 30. červenci 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 61314-1/změna Z1 (359237) - březen 2006

Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61280-2-10 (359270) - březen 2006

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-10: Digitální systémy - Měření čerpu a činitele alfa laserových vysílačů v časové oblasti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-25 ed. 4/změna A1 (361045) - březen 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

Změna byla zrušena k 28. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-31 ed. 2/Oprava 1 (361045) - březen 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60239 ed. 2 (361137) - březen 2006 aktuální vydání

Grafitové elektrody u elektrických obloukových pecí - Rozměry a označení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60239/změna Z1 (361137) - březen 2006

Jmenovité rozměry válcových grafitových elektrod se závitovou paticí a spojkou používané u elektrických obloukových pecí

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61427/změna Z1 (364365) - březen 2006

Akumulátorové články a baterie pro fotovoltaické solární energetické systémy - Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60336 ed. 2 (364744) - březen 2006 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařskou diagnostiku - Charakteristiky ohnisek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.07t

460 Kč

ČSN EN 60336/změna Z1 (364744) - březen 2006

Rentgenové zářiče pro lékařskou diagnostiku - Charakteristiky ohnisek

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62274 (364804) - březen 2006

Zdravotnické elektrické přístroje - Bezpečnost záznamových a verifikačních systémů pro radioterapii

230 Kč

ČSN EN 62328-1 (368632) - březen 2006

Domácí multimediální serverové systémy - Přizpůsobení struktury nosiče/souboru dat pro vzájemnou výměnu pro televizní přijímače - Část 1: Všeobecný popis a architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62328-2 (368632) - březen 2006

Domácí multimediální serverové systémy - Přizpůsobení struktury nosiče/souboru dat pro vzájemnou výměnu pro televizní přijímače - Část 2: Obecná struktura záznamu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 60998-2-4 ed. 2 (370670) - březen 2006 aktuální vydání

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací zařízení

340 Kč

ČSN EN 60998-2-4/změna Z1 (370670) - březen 2006

Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací zařízení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 253/změna A1 (383371) - březen 2006

Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Sdružená konstrukce sestavená z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12186/změna A1 (386417) - březen 2006

Zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12279/změna A1 (386443) - březen 2006

Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10224/Oprava 1 (420253) - březen 2006

Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky

20 Kč

ČSN EN 10312/Oprava 1 (420254) - březen 2006

Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky

20 Kč

ČSN EN 10028-2/Oprava 1 (420938) - březen 2006

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10028-4/Oprava 1 (420940) - březen 2006

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 4: Oceli legované niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 10426-5 (451394) - březen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 5: Stanovení smrštění a roztažnosti cementačních směsí při atmosférickém tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 6489-4 (472002) - březen 2006

Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženým a tažným vozidlem - Část 4: Rozměry spojovacího zařízení typu piton

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1001-1 (490001) - březen 2006

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 1: Seznam ekvivalentních termínů

590 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 12497 (500494) - březen 2006

Papír a lepenka - Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Stanovení rtuti ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 12331/změna A1 (513055) - březen 2006

Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0160-17 (560160) - březen 2006

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 17: Stanovení obsahu sušiny (A. Metoda sušení za sníženého tlaku, B. Refraktometrická metoda)

230 Kč

ČSN 56 0160-18 (560160) - březen 2006

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 18: Stanovení glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem)

125 Kč

ČSN 56 0160-3/změna Z1 (560160) - březen 2006

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení ztráty hmotnosti sušením

32 Kč

ČSN 56 0160-5/změna Z1 (560160) - březen 2006

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení sacharózy polarizací

65 Kč

ČSN 56 0160-6/změna Z1 (560160) - březen 2006

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 6: Stanovení popela

32 Kč

ČSN 56 0160-7/změna Z1 (560160) - březen 2006

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení obsahu redukujících látek

125 Kč

ČSN 56 0160/změna Z6 (560160) - březen 2006

Metody zkoušení cukrovarských výrobků

32 Kč

ČSN 56 0608 (560608) - březen 2006

Metoda stanovení látek extrahovatelných diethyletherem z potravinářských sulfonovaných organických barviv rozpustných ve vodě

125 Kč

ČSN 56 0609 (560609) - březen 2006

Metoda stanovení kyseliny mravenčí, mravenčanů a dalších oxidovatelných nečistot v kyselině octové (E 260), octanu draselném (E 261), dioctanu sodném (E 262) a octanu vápenatém (E 263)

125 Kč

ČSN 56 0611 (560611) - březen 2006

Metody stanovení úbytku hmotnosti sušením dusitanu sodného (E 250)

125 Kč

ČSN 56 0612 (560612) - březen 2006

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství kyseliny salicylové v ethyl-4-hydroxybenzoátu (E 214), ethyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 215), propyl-4-hydroxybenzoátu (E 216), propyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 217), methyl-4-hydroxybenzoátu (E 218) a methyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 219)

125 Kč

ČSN 56 0613 (560613) - březen 2006

Metoda stanovení volné kyseliny octové a octanu sodného v dioctanu sodném (E 262)

125 Kč

ČSN 56 0614 (560614) - březen 2006

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství aldehydů v kyselině sorbové (E 200), sorbanu sodném, draselném a vápenatém (E 201, E 202, E 203) a v kyselině propionové (E 280)

125 Kč

ČSN 56 0615 (560615) - březen 2006

Metoda stanovení peroxidového čísla lecithinů a látek nerozpustných v toluenu obsažených v lecithinech (E 322)

125 Kč

ČSN 56 0616 (560616) - březen 2006

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství redukujících látek v mléčnanu sodném, draselném a vápenatém (E 325, E 326, E 327)

65 Kč

ČSN 56 0617 (560617) - březen 2006

Metoda stanovení těkavých kyselin a důkazu vyššího než mezního množství dusičnanů v kyselině orthofosforečné (E 338)

125 Kč

ČSN 56 0618 (560618) - březen 2006

Metoda stanovení látek nerozpustných ve vodě přítomných v orthofosforečnanu sodném, disodném a trisodném a v orthofosforečnanu draselném, didraselném a tridraselném (E 339(i), E 339(ii), E 339(iii), E340(i), E 340(ii), E 340 (iii))

65 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0157/změna Z1 (570157) - březen 2006

Metody zkoušení výrobků z masa a sterilovaných pokrmů v konzervách. Stanovení obsahu škrobu

Změna byla zrušena k 1. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 16035 (588784) - březen 2006

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení halogenovaných uhlovodíků s nízkým bodem varu v jedlých olejích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13884 (588821) - březen 2006

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení izolovaných trans izomerů metodou infračervené spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 8987 (641516) - březen 2006 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení reaktivity na desce ke stanovení B-času

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 14678 (668550) - březen 2006

Lepidla - Stanovení odolnosti vůči tečení (vytékání ze slepu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14444 (668588) - březen 2006

Konstrukční lepidla - Kvalitativní hodnocení trvanlivosti slepených sestav - Zkouška porušení slepu klínem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

210 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14881 (681135) - březen 2006

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu N-(3-dimethylaminopropyl)-alkylamidu v alkylamidopropylbetainech - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14880 (681136) - březen 2006

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu anorganického sulfátu v anionických povrchově aktivních látkách - Metoda potenciometrické titrace s užitím olověné selektivní elektrody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 14321-2 (701577) - březen 2006

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1860/změna Z3 (721860) - březen 2006

Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení

32 Kč

ČSN P CEN/TS 1071-11 (727570) - březen 2006

Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 11: Stanovení vnitřního napětí podle Stoneyeho rovnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18757 (727592) - březen 2006

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení měrného povrchu keramických prášků adsorpcí plynu metodou BET

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1354 (731316) - březen 2006 aktuální vydání

Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

230 Kč

ČSN EN 679 (731352) - březen 2006

Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu

125 Kč

ČSN EN 12512/změna A1 (731769) - březen 2006

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky

65 Kč

ČSN EN 1504-2 (732101) - březen 2006 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu

440 Kč

ČSN EN 1504-4 (732101) - březen 2006 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstrukční spojování

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15122 (735922) - březen 2006

Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti syntentických sportovních povrchů proti opakovaným nárazům

190 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 14501 (746074) - březen 2006

Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Funkční charakteristiky a klasifikace

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 6307 (756307) - březen 2006

Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN P ENV ISO 13843/Oprava 1 (757015) - březen 2006

Jakost vod - Pokyny pro validaci mikrobiologických metod

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 75 7346/Oprava 1 (757346) - březen 2006

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek

20 Kč

ČSN ISO 6333/Oprava 1 (757447) - březen 2006

Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem

20 Kč

ČSN ISO 14593/změna Z1 (757780) - březen 2006

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení anorganického uhlíku v těsně uzavřených lahvičkách (CO2 headspace metoda)

32 Kč

ČSN EN ISO 7899-2/Oprava 1 (757831) - březen 2006

Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků - Část 2: Metoda membránových filtrů

20 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 14798 (771026) - březen 2006

Obalové sklo - Ruční otvírače lahví s korunkovým uzávěrem - Rozměry

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17693 (795219) - březen 2006

Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti poškození při napínání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17695 (795221) - březen 2006

Obuv - Zkoušení vrchů - Tvarovatelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 13255/Oprava 2 (806155) - březen 2006

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13257/Oprava 2 (806157) - březen 2006

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13265/Oprava 2 (806158) - březen 2006

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13186 (808825) - březen 2006 aktuální vydání

Peří a prachové peří - Specifikace pro lůžkoviny plněné peřím a prachovým peřím

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 14529 (832277) - březen 2006

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s polomaskou obsahující přetlakovou plicní automatiku určené pouze pro účely úniku

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 208-1 V1.1.1 (875121) - březen 2006 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 288-1 V1.1.1 (875124) - březen 2006 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 085 V1.2.3 (878579) - březen 2006

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 695 (914107) - březen 2006 aktuální vydání

Kuchyňské dřezy - Připojovací rozměry

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1888/Oprava 1 (943412) - březen 2006

Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN ISO/IEC 5218 (971010) - březen 2006

Informační technologie - Kódy pro prezentaci lidského pohlaví

340 Kč

ČSN ISO 13584-24 (974102) - březen 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 24: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

4 250 Kč

ČSN ISO 13584-25 (974102) - březen 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 25: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele s agregovanými hodnotami a explicitním obsahem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 12323 (977113) - březen 2006 aktuální vydání

Technologie AIDC - Specifikace symboliky - Kód 16K

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč