ČSN (normy i změny) z února 2005

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 13091-1 (011460) - únor 2005

Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 1: Metody měření na konečcích prstů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 12.10t

530 Kč

ČSN ISO 13091-2 (011460) - únor 2005

Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 2: Analýza a interpretace měření na konečcích prstů

340 Kč

ČSN EN 61360-5 (013720) - únor 2005

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 5: Doplňky ke schématu slovníku EXPRESS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 10226-1 (014032) - únor 2005

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity - Rozměry, tolerance a označování

230 Kč

ČSN EN 12668-1/změna A1 (015026) - únor 2005

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 1: Přístroje

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12668-2/změna A1 (015026) - únor 2005

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12668-3/změna A1 (015026) - únor 2005

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 6157-2 (021016) - únor 2005

Spojovací součásti - Povrchové vady - Část 2: Matice

230 Kč

ČSN EN ISO 10684 (021032) - únor 2005

Spojovací součásti - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem

350 Kč

ČSN EN ISO 10484 (021066) - únor 2005

Zkouška matic rozšiřováním

125 Kč

ČSN EN ISO 10485 (021067) - únor 2005

Zkouška matic zkušebním zatížením na kuželové podložce

125 Kč

ČSN EN ISO 7369 (028301) - únor 2005

Potrubí - Kovové hadice a montáž hadic - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 4526 (038512) - únor 2005

Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu pro technické účely

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12809/změna A1 (061203) - únor 2005

Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

230 Kč

ČSN EN 12815/změna A1 (061204) - únor 2005

Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

340 Kč

ČSN EN 13229/změna A2 (061205) - únor 2005

Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

230 Kč

ČSN EN 13240/změna A2 (061206) - únor 2005

Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. červenci 2021.

340 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12952-14 (077604) - únor 2005

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody

340 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 14644-5 (125301) - únor 2005

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 5: Provozování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 10434 (133750) - únor 2005

Ocelová šoupátka s přišroubovaným víkem s otvorem pro ropný průmysl, petrochemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1433/Oprava 1 (136302) - únor 2005

Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

20 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 3338-1 (220412) - únor 2005

Válcové stopky frézovacích nástrojů - Část 1: Rozměry válcových stopek

65 Kč

ČSN ISO 5413 (220428) - únor 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Kužele Morse s předním unášečem

125 Kč

ČSN ISO 239 (220444) - únor 2005

Kužele pro vrtačková sklíčidla

125 Kč

ČSN ISO 8486-1 (224012) - únor 2005

Pojená brusiva - Stanovení a označování zrnitostního složení - Část 1: Hrubá zrna F4 až F220

190 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN ISO 5414-1 (241484) - únor 2005 aktuální vydání

Upínací pouzdra (držáky stopkových fréz) s upínacími šrouby na upínání válcových stopek s ploškou - Část 1: Rozměry upínací části pouzdra

190 Kč

ČSN ISO 5414-2 (241484) - únor 2005 aktuální vydání

Upínací pouzdra (držáky stopkových fréz) s upínacími šrouby na upínání válcových stopek s ploškou - Část 2: Připojovací rozměry pouzder a označování

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12999/změna A1 (270540) - únor 2005

Jeřáby - Nakládací jeřáby

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12111/Oprava 1 (277995) - únor 2005

Stroje pro stavbu tunelů - Razicí stroje, kontinuální důlní dobývací stroje a rázová rozvolňovací kladiva - Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 13775-4 (280911) - únor 2005

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 4: Dvounápravové podvozky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13775-5 (280911) - únor 2005

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 5: Třínápravové podvozky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13775-6 (280911) - únor 2005

Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 6: Vícedílné a článkové vozy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50065-4-6 (333435) - únor 2005

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-6: Oddělovací filtry nízkého napětí - Fázový vazební člen

190 Kč

ČSN EN 61968-3 (334900) - únor 2005

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.18t

Norma bude zrušena k 18. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60684-3-228 ed. 2 (346553) - únor 2005 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 228: Teplem smrštitelné polotuhé polyvinylidenfluoridové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1

230 Kč

ČSN EN 60893-2 ed. 2 (346572) - únor 2005 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 60893-2/změna Z1 (346572) - únor 2005

Specifikace desek z technických vrstvených materiálů na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely. Část 2: Zkušební metody (IEC 893-2:1992)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61125/změna A1 (346711) - únor 2005

Nové izolační kapaliny na bázi uhlovodíků. Zkušební metody na vyhodnocování oxidační stálosti

Změna bude zrušena k 16. únoru 2021.

65 Kč

ČSN 34 7470-7/změna Z2 (347470) - únor 2005

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 7: Vodiče se zvýšenou tepelnou odolností pro vnitřní zapojení s teplotou jádra do 110 °C

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-8/změna Z2 (347470) - únor 2005

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 8: Kabely s pláštěm z polychloroprenu nebo jiného syntetického elastomeru pro dekorativní řetězce

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50289-1-13 (347819) - únor 2005

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-13: Elektrické zkušební metody - Stykový útlum nebo útlum stínění propojovacích šňůr / sestav koaxiálních kabelů / kabelů s konektory

340 Kč

ČSN EN 50289-1-14 (347819) - únor 2005

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-14: Elektrické zkušební metody - Stykový útlum nebo útlum stínění spojovacích prvků

340 Kč

ČSN EN 50289-1-15 (347819) - únor 2005

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-15: Elektromagnetické vlastnosti - Stykový útlum spojů a kanálů (laboratorní podmínky)

340 Kč

ČSN EN 50289-4-12 (347819) - únor 2005

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-12: Zkušební metody vlivů prostředí - Zkouška vertikálního šíření plamene na svazcích komunikačních kabelů malých průměrů

125 Kč

ČSN EN 50406-1 (347823) - únor 2005

Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Nadzemní kabely

230 Kč

ČSN EN 50406-2 (347823) - únor 2005

Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 2: Kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země

230 Kč

ČSN EN 50407-1 (347824) - únor 2005

Vícepárové kabely používané v digitálních přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Venkovní kabely

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-1 +A1+A2 ed. 2/změna Z1 (350000) - únor 2005

Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-5-1 ed. 2 (354101) - únor 2005

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.05t, A1 2.10t, Z1 6.18t

Norma bude zrušena k 15. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

872 Kč

ČSN EN 60947-5-1/změna Z1 (354101) - únor 2005

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61076-2-103 (354621) - únor 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-103: Kruhové konektory - Dílčí specifikace pro řadu vícepólových konektorů (typ 'XLR')

440 Kč

ČSN EN 60286-5 ed. 2 (358292) - únor 2005

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 5: Maticové nosiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.09t, Z1 12.18t

Norma bude zrušena k 30. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

572 Kč

ČSN EN 60286-5/změna Z1 (358292) - únor 2005

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 5: Maticové nosiče

Změna byla zrušena k 1. květnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61338-2 (358454) - únor 2005

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 2: Návod pro použití v oscilátorech a filtrech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60444-7 (358490) - únor 2005

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 7: Měření náhlých změn aktivity a kmitočtu křemenných krystalových jednotek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61753-051-3/Oprava 1 (359255) - únor 2005

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna byla zrušena k 13. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-2-22/změna Z1 (360600) - únor 2005

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

Změna byla zrušena k 24. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50172 (360631) - únor 2005

Systémy nouzového únikového osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.06t

250 Kč

ČSN EN 50173-1/Oprava 1 (367253) - únor 2005

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky a kancelářské prostředí

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 8859-7 (369111) - únor 2005

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 7: Latinská/řecká abeceda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-2/změna Amd.1 (369205) - únor 2005

Informační technologie - Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 2: Rozměry a umístění kontaktů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 6479/změna Z1 (386479) - únor 2005

Stavba a provoz acetylenovodů

32 Kč

ČSN EN 12094-4 (389231) - únor 2005

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 12441-1/změna A1 (420630) - únor 2005

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách zinku - Titrační metoda

65 Kč

ČSN EN 14242 (420673) - únor 2005

Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou

230 Kč

ČSN EN 10208-2/Oprava 1 (421908) - únor 2005

Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky s požadavky třídy B

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10031 (429033) - únor 2005 aktuální vydání

Předvýrobky pro kování - Mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru

190 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 10424-1 (451330) - únor 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 1: Součásti rotační vrtné tyče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0003/změna Z2 (560003) - únor 2005

Odběr vzorků a metody zkoušení pro stanovení aflatoxinů v potravinách

Změna byla zrušena k 1. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 1735 (571007) - únor 2005

Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu tuku - Gravimetrická metoda (Referenční metoda)

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1062-1 (672020) - únor 2005 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 1: Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1062-7 (672020) - únor 2005

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 7: Stanovení schopnosti přemosťování trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15880 (673048) - únor 2005

Nátěrové hmoty a pojiva - Stanovení hodnoty MEQ povlakových materiálů

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 572-9 (701010) - únor 2005

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 9: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13639/Oprava 1 (721221) - únor 2005

Stanovení celkového obsahu organického uhlíku ve vápenci

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 934-2/změna A1 (722326) - únor 2005

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 934-4/změna A1 (722326) - únor 2005

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13454-1 (722485) - únor 2005

Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 206-1/změna A1 (732403) - únor 2005

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Změna byla zrušena k 1. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1436/změna Z1 (737010) - únor 2005

Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16484-2 (738521) - únor 2005

Automatizační a řídicí systémy budov - Část 2: Hardware

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 1462 (747706) - únor 2005 aktuální vydání

Žlabové háky - Požadavky a zkoušení

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 6878 (757465) - únor 2005

Jakost vod - Stanovení fosforu - Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13427 (770145) - únor 2005 aktuální vydání

Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů

230 Kč

ČSN EN 13429 (770147) - únor 2005 aktuální vydání

Obaly - Opakované použití

230 Kč

ČSN EN 13430 (770148) - únor 2005 aktuální vydání

Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu

340 Kč

ČSN EN 14401 (770425) - únor 2005

Tuhé plastové obaly - Metody zkoušení nepropustnosti uzávěrů

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 19953 (795234) - únor 2005

Obuv - Metody zkoušení podpatků - Odolnost proti příčnému nárazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 392-10-16 V1.2.1 (875042) - únor 2005

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-11-16 V1.2.1 (875042) - únor 2005

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-12-16 V1.2.1 (875042) - únor 2005

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-7 V2.2.1 (875042) - únor 2005

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 (875064) - únor 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač-přijímač - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 025-1 V1.2.1 (875090) - únor 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 025-2 V1.2.1 (875090) - únor 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 025-3 V1.2.1 (875090) - únor 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 757 V1.5.1 (875504) - únor 2005

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Služba přenosu zpráv malou rychlostí (LRMS) včetně služby krátkých zpráv (SMS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 473 V1.3.1 (876042) - únor 2005

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Letadlové pozemské stanice (AES) pracující pod leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 13722 (910273) - únor 2005

Nábytek - Stanovení lesku povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13721 (910288) - únor 2005

Nábytek - Stanovení povrchového odrazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14073-3 (911115) - únor 2005

Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a pevnosti konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14074 (911116) - únor 2005

Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 749 (940511) - únor 2005 aktuální vydání

Zařízení hracích ploch - Branky pro házenou - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 750 (940512) - únor 2005 aktuální vydání

Zařízení hracích ploch - Branky pro pozemní hokej - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1510 (940513) - únor 2005 aktuální vydání

Zařízení hracích ploch - Zařízení pro tenis - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč