1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN ISO 13091-1 (011460)

Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 1: Metody měření na konečcích prstů

ČSN ISO 13091-1 Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 1: Metody měření na konečcích prstů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 530 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ČSN ISO 13091 popisuje metody navržené tak, aby se při měření prahů vibrotaktilního čití (VPTs - anglická zkratka termínu vibrotactile perception thresholds) na konečcích prstů získaly ekvivalentní výsledky. Metody jsou platné pro osoby zdravé i nemocné a jsou vhodné k podrobnému klinickému vyšetření a rychlému screeningu. Hodnoty jsou doporučeny pro všechny parametry měření. Některé parametry jsou specifikovány střední hodnotou a širšími "tolerancemi", aby se uznaly rozdílné hodnoty, které se běžné používají. Uvedené střední hodnoty jsou hodnoty preferované. Pomocí popsaných metod lze práh vibrotaktilního čití určit na jedné měřicí frekvenci během přibližně jedné minuty za předpokladu, že osoba absolvovala zácvik v postupu měření (úplný zácvik může proběhnout během přibližně 5 min). Pro některé screeningové aplikace lze tento údaj považovat za dostatečný. ČSN ISO 13091-2 se týká analýzy a interpretace prahů vibrotaktilního čití získaných pomocí metod specifikovaných v této části ČSN ISO 13091.
Norma ČSN ISO 13091-1 specifikuje
- metody měření prahů vibrotaktilního čití (VPTs) na konečcích prstů,
- postupy pro provádění měření a
- uvádění výsledků.

V této části ČSN ISO 13091 jsou stanoveny metody měření pro zjištění prahů čití na konečcích prstů zprostředkovaného samostatně populacemi mechanoreceptorů druhu SAI, FAI a FAII. Metody jsou navrženy tak, aby se vztahovaly na osoby zdravé i nemocné a byly vhodné pro účely klinického posouzení a screeningu. Měření dočasných posunů prahu vibrotaktilního čití nebo takových prahů na jiných částech těla než na konečcích prstů není předmětem této části ČSN ISO 13091.

Označení ČSN ISO 13091-1 (011460)
Katalogové číslo 72117
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2005
Datum účinnosti 1. 3. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963721170
Změny a opravy Amd. 1 12.10t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 13091-2 (011460)
Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 2: Analýza a interpretace měření na konečcích prstů