ČSN EN 13616 (699116) Zrušená norma

Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná ropná paliva

ČSN EN 13616 Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná ropná paliva
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tento dokument (EN 13616:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 221 "Dílensky vyráběné kovové nádrže a příslušenství pro uskladňovací nádrže a benzinové čerpací stanice" jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnice Zařízení a ochranné systémy určené k používání v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)1), Směrnice Elektromagnetická kompatibilita (EMC)2) a Směrnice Stavební výrobky (CPD)3).
Vztah ke Směrnicím 94/9/EC, 89/336/EEC a 89/106/EEC viz informativní přílohy ZA, ZB a ZC, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu. Používáním této evropské normy je dán předpoklad, že jsou splněny základní bezpečnostní požadavky Směrnice ATEX, EMC a CPD.
Tento dokument byl zpracován pro omezení poškozování životního prostředí a rizika znečišťování vody a rizika požáru nebo výbuchu během plnění uskladňovací nádrže s kapalnými ropnými palivy. Tento dokument byl zpracován CEN/TC 221 a zahrnuje plný rozsah dílensky vyráběných stabilních nádrží a jejich vybavení pro uskladňování kapalných ropných paliv.
Tato norma specifikuje minimální požadavky na provedení a konstrukci různých typů zařízení na ochranu proti přeplnění, která jsou limitována pro stabilní dílensky vyráběné nádrže, jak kovové tak i nekovové. Zahrnuje zařízení pro podzemní i nadzemní nádrže s maximální výškou 5 m.
Pro pokrytí různých typů zařízení proti přeplnění byly vyvinuty dva typy:
- Typ A: Zařízení proti přeplnění, kde ovládání není závislé na autocisterně nebo zásobovacím systému;
- Typ B: Zařízení proti přeplnění, kde je ovládání závislé na autocisterně nebo zásobovacím systému.

Tato norma platí pro zařízení proti přeplnění pro kapalná ropná paliva, mající bod vzplanutí nepřesahující 100 °C. Požadavky platí pro zařízení proti přeplnění používaná při teplotách okolí v rozsahu od -25 °C do +60 °C a vystavená běžným změnám provozního tlaku.
Při teplotách mimo tento rozsah mohou být požadována dodatečná opatření závisející na dohodě mezi výrobcem a jeho odběratelem.

Označení ČSN EN 13616 (699116)
Katalogové číslo 72243
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 2005
Datum účinnosti 1. 3. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963722436
Změny a opravy Oprava 1 11.06t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2017
a nahrazena ČSN EN 13616-1 (699116), ČSN EN 13616-2 (699116), ČSN EN 16657 (699116)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)