ČSN (normy i změny) z června 2004

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 128-23 (013114) - červen 2004 aktuální vydání

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví

230 Kč

ČSN EN 12834 (018202) - červen 2004

Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Aplikační vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 12385-5 (024302) - červen 2004 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.06t

250 Kč

ČSN EN 12385-7 (024302) - červen 2004 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 7: Uzavřená vinutá lana pro důlní šachty

230 Kč

ČSN EN 12385-8 (024302) - červen 2004 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 8: Pramenná tažná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

230 Kč

ČSN EN 12385-9 (024302) - červen 2004 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15616-1 (052050) - červen 2004 aktuální vydání

Zkoušky přípustnosti CO₂ laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 1: Všeobecné principy, podmínky přípustnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 15616-2 (052050) - červen 2004 aktuální vydání

Zkoušky přípustnosti CO₂ laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 2: Měření statické a dynamické přesnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 15616-3 (052050) - červen 2004 aktuální vydání

Zkoušky přípustnosti CO₂ laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 3: Kalibrace zařízení pro měření průtoku a tlaku plynu

125 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 14698-2 (125370) - červen 2004

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 2: Vyhodnocení a výklad údajů o biologickém znečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 10806 (138230) - červen 2004

Potrubí - Koncovky pro vlnovcové kovové hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 15367-1 (192025) - červen 2004

Lasery a laserová zařízení - Metody měření tvaru laserového svazku - Část 1: Terminologie a základní aspekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1726-1/změna A1 (268809) - červen 2004

Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-80 (274003) - červen 2004

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.06t, Z2 8.20t

Norma bude zrušena k 31. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

537 Kč

ČSN EN 1495/změna A1 (275010) - červen 2004

Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 14503 (325217) - červen 2004

Plavidla vnitrozemské plavby - Přístavy pro vnitrozemskou plavbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60375 (330110) - červen 2004

Pravidla týkající se elektrických a magnetických obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma bude zrušena k 12. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 50021/změna Z1 (330378) - červen 2004

Nevýbušná elektrická zařízení - Typ ochrany "n"

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61400-11/změna Z2 (333160) - červen 2004

Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55025/Oprava 1 (334285) - červen 2004

Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení při ochraně palubních přijímačů používaných ve vozidlech, člunech a zařízeních - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60077-5 (341510) - červen 2004

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 4. prosinci 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60695-11-10/změna A1 (345615) - červen 2004

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku

Změna byla zrušena k 25. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60695-11-20/změna A1 (345615) - červen 2004

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W

Změna byla zrušena k 27. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-42 (345791) - červen 2004

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-42: Zkoušky - Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje

190 Kč

ČSN EN 60068-2-43 (345791) - červen 2004

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-43: Zkoušky - Zkouška Kd: Zkouška sulfanem pro kontakty a spoje

190 Kč

ČSN EN 62011-3-1 (346521) - červen 2004

Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62021-1 (346707) - červen 2004

Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 1: Automatická potenciometrická titrace

230 Kč

ČSN EN 60264-2-1/změna A1 (347385) - červen 2004

Balení vodičů pro vinutí. Část 2: Cívky s válcovým bubnem. Oddíl 1: Základní rozměry

125 Kč

ČSN EN 60264-3-1/změna A1 (347393) - červen 2004

Balení vodičů pro vinutí - Část 3-1: Cívky s kuželovým bubnem - Základní rozměry

125 Kč

ČSN EN 60264-5-1/změna A1 (347395) - červen 2004

Balení vodičů pro vinutí - Část 5-1: Cívky s válcovým jádrem a kónickou přírubou - Základní rozměry

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60966-2-1/změna Z1 (347720) - červen 2004

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů. Část 2-1: Dílčí specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-2-2 ed. 2 (347720) - červen 2004 aktuální vydání

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60966-2-2/změna Z1 (347720) - červen 2004

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů. Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-2-3/změna Z1 (347720) - červen 2004

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-3: Předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-3-1/změna Z1 (347720) - červen 2004

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-3-2 ed. 2 (347720) - červen 2004 aktuální vydání

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-2: Předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů pro použití v GSM (0,8 GHz až 1 GHz)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60966-3-2/změna Z1 (347720) - červen 2004

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-2: Předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů pro použití v GSM (0,8 GHz až 1 GHz)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-3/změna Z1 (347720) - červen 2004

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů. Část 3: Dílčí specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-4 ed. 2 (347720) - červen 2004 aktuální vydání

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4: Dílčí specifikace sestav polotuhých koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60966-4-1 ed. 2 (347720) - červen 2004 aktuální vydání

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace sestav polotuhých koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60966-4-1/změna Z1 (347720) - červen 2004

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace sestav polotuhých koaxiálních kabelů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-4/změna Z1 (347720) - červen 2004

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů. Část 4: Dílčí specifikace sestav polotuhých koaxiálních kabelů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61558-2-15/Oprava 1 (351330) - červen 2004

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-15: Zvláštní požadavky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely

Změna byla zrušena k 27. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60512-10-4 ed. 2 (354055) - červen 2004 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 10-4: Rázové zkoušky (volné součástky), zkoušky statickým namáháním (upevněné součástky), zkoušky trvanlivosti a zkoušky přetížením - Zkouška 10d: Elektrické přetížení (konektory)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60512-10-4/změna Z1 (354055) - červen 2004

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřící metody - Část 10: Rázové zkoušky (volné součástky), zkoušky statickým namáháním (upevněné součástky), zkoušky trvanlivosti a zkoušky přetížením Oddíl 4: Zkouška 10d: Elektrické přetížení (konektory)

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60512-11-14 ed. 2 (354055) - červen 2004 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-14: Klimatické zkoušky - Zkouška 11p: Korozní zkouška prouděním jednoho plynu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-11-14/změna Z1 (354055) - červen 2004

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 11: Klimatické zkoušky - Oddíl 14: Zkouška 11p - Korozní zkouška prouděním jednoho plynu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60512-11-7 ed. 2 (354055) - červen 2004 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-7: Klimatické zkoušky - Zkouška 11g: Korozní zkouška proudící směsí plynů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-11-7/změna Z1 (354055) - červen 2004

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 11: Klimatické zkoušky - Oddíl 7: Zkouška 11 g: Korozní zkouška proudící směsí plynů

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-5-7 (354101) - červen 2004

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s analogovým výstupem

230 Kč

ČSN EN 50319/změna Z1 (354325) - červen 2004

Bezdotykové přístroje - Požadavky na bezdotykové přístroje s analogovým výstupem

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60127-2 ed. 2/změna A1 (354730) - červen 2004

Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

Změna byla zrušena k 24. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60127-4/změna A2 (354730) - červen 2004

Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné vložky (UMF)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60679-1/změna A2 (358430) - červen 2004

Oscilátory hodnocené jakosti řízené křemenným krystalem - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-14 (358799) - červen 2004

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 14: Pevnost vývodů (neporušenost přívodů)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-25 (358799) - červen 2004

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 25: Teplotní cykly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61249-2-11 (359062) - červen 2004

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-11: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyimidové laminátové desky, vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nemodifikovanou nebo modifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61249-2-21 (359062) - červen 2004

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-21: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61249-2-5 (359062) - červen 2004

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-5: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s jádrem vyztuženým celulózovým papírem a povrchem vyztuženým tkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61249-2-6 (359062) - červen 2004

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-6: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62035/změna A1 (360220) - červen 2004

Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 15. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z22 (360340) - červen 2004

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

440 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z21 (360340) - červen 2004

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

550 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z23 (360340) - červen 2004

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN EN 60704-2-9 (361008) - červen 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro ošetřování vlasů

230 Kč

ČSN EN 60335-1/Oprava 1 (361040) - červen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 60335-2-90 ed. 2/změna A1 (361045) - červen 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-1/změna A18 (361960) - červen 2004

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 50301/změna Z1 (367004) - červen 2004

Metody měření spotřeby zvukových, obrazových a přidružených zařízení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62018 (367005) - červen 2004

Spotřeba zařízení informační technologie - Metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61108-1 ed. 2 (367824) - červen 2004 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 1: Globální polohový systém (GPS) - Přijímací zařízení - Normy výkonnosti, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61108-1/změna Z1 (367824) - červen 2004

Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 1: Globální polohový systém (GPS) - Přijímací zařízení - Normy výkonnosti, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61603-3/změna Z1 (368011) - červen 2004

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 3: Přenosové systémy pro zvukové signály pro konferenci a podobné systémy

32 Kč

ČSN EN 61603-7 (368011) - červen 2004

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 7: Digitální zvukové signály pro konferenci a podobné aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61305-5 (368311) - červen 2004

Domácí hi-fi zařízení a systémy - Metody měření a stanovení vlastností - Část 5: Reproduktory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 576 (421410) - červen 2004 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Nelegované hliníkové ingoty pro přetavení - Specifikace

190 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 10426-2 (451394) - červen 2004

Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 2: Zkoušení cementů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 15463 (451399) - červen 2004

Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola utěsnění nového pažení, soustavy potrubí a trubek vrtacího soutyčí s rovným koncem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč

ČSN EN ISO 14693 (451401) - červen 2004

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné zařízení a zařízení pro údržbu vrtů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 14128 (490673) - červen 2004

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Kritéria účinnosti pro likvidační ochranné prostředky na dřevo stanovené biologickými zkouškami

340 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 14338 (500493) - červen 2004

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Podmínky pro stanovení migrace z papíru a lepenky za použití modifikovaného polyfenylenoxidu (MPPO) jako simulátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 2897-2 (642611) - červen 2004 aktuální vydání

Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 20764 (656008) - červen 2004

Ropné výrobky a příbuzné produkty - Příprava testovacího vzorku vysoko vroucích kapalin pro stanovení obsahu vody - Metoda promývání dusíkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14077 (656032) - červen 2004

Ropné výrobky - Stanovení obsahu organicky vázaných halogenů - Oxidační mikrocoulometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 238/změna A1 (656188) - červen 2004

Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení benzenu infračervenou spektrometrií

125 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13938-4 (668120) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 4: Stanovení rychlosti hoření za okolních podmínek

190 Kč

ČSN EN 13631-7 (668140) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 7: Stanovení bezpečnosti a spolehlivosti v extrémních teplotách

190 Kč

ČSN EN 13630-1 (668211) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 1: Požadavky

190 Kč

ČSN EN 13630-5 (668211) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 5: Stanovení odolnosti bleskovic vůči oděru

230 Kč

ČSN EN 13763-20 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 20: Stanovení celkového elektrického odporu elektrických rozbušek

125 Kč

ČSN EN 13763-4 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru

230 Kč

ČSN EN 13763-7 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek, škrcení a těsnění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t

210 Kč

ČSN EN 13763-8 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 8: Stanovení odolnosti zážehových rozbušek proti vibracím

190 Kč

ČSN EN 13763-9 (668234) - červen 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 9: Stanovení odolnosti rozbušek vůči ohybu

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13820 (727064) - červen 2004

Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví - Stanovení obsahu organických látek

190 Kč

ČSN EN 13793 (727065) - červen 2004

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení chování při cyklickém zatěžování

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12354-6 (730512) - červen 2004

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech

340 Kč

ČSN EN 14251 (731750) - červen 2004

Kulatina na nosné účely - Zkušební metody

190 Kč

ČSN 73 4301 (734301) - červen 2004 aktuální vydání

Obytné budovy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.05t, Z2 9.09t, Z3 10.12t, Z4 8.19t

501 Kč

ČSN 73 4501 (734501) - červen 2004

Stavby pro hospodářská zvířata - Základní požadavky

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 6190/změna Z1 (756190) - červen 2004

Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod

65 Kč

ČSN ISO 13358 (757474) - červen 2004

Jakost vod - Stanovení snadno uvolnitelných sulfidů

190 Kč

76 Služby

ČSN EN ISO 18513 (761101) - červen 2004

Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování - Terminologie

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 14465 (804206) - červen 2004

Textilie - Potahové textilie - Specifikace a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.07t

465 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1836/změna A2 (832437) - červen 2004

Osobní prostředky pro ochranu očí - Protisluneční brýle a protisluneční filtry pro všeobecné použití

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14126 (832764) - červen 2004

Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 740/změna A1 (852102) - červen 2004

Anestetická pracoviště a jejich moduly - Zvláštní požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13328-2/změna A1 (852108) - červen 2004

Filtry dýchacích cest pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 17511 (857020) - červen 2004 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům

350 Kč

ČSN EN ISO 18153 (857021) - červen 2004 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot katalytické koncentrace enzymů přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 176-2 V1.5.1 (875012) - červen 2004

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Hovor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 162-1 V1.3.1 (875013) - červen 2004

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 373-2 V1.1.1 (875029) - červen 2004

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 373-3 V1.1.1 (875029) - červen 2004

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-10-1 V1.3.1 (875042) - červen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 1: Identifikace volání (CI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-10-11 V1.3.1 (875042) - červen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 11: Čekající volání (CW)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-11-1 V1.2.1 (875042) - červen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 1: Identifikace volání (CI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-11-6 V1.2.1 (875042) - červen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-12-1 V1.2.1 (875042) - červen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 1: Identifikace volání (CI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-12-6 V1.2.1 (875042) - červen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-3-2 V1.2.1 (875042) - červen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 2: Individuální volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIIC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-3-4 V1.2.1 (875042) - červen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 4: Služba krátkých datových zpráv jako přídavný rys sítě (ANF-ISISDS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-5 V1.2.1 (875042) - červen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-9 V1.2.1 (875042) - červen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 698-1 V1.3.1 (875069) - červen 2004

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 178-1 V1.2.1 (875096) - červen 2004

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 152-1 V1.1.1 (875118) - červen 2004

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Družicové osobní majáky pro určování polohy (PLB) pracující v kmitočtovém pásmu 406,0 MHz až 406,1 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 213 V1.1.2 (877189) - červen 2004

Služby a protokoly pro zdokonalené sítě (SPAN) - Řízení volání nezávislého na přenosovém médiu (BICC) - soubor 2 (CS2) - Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.1902.1, Q.1902.2, Q.1902.3, Q.1902.4, Q.1902.5, Q.1902.6, Q.765.5 Amendment 1, Q.1912.1, Q.1912.2, Q.1912.3, Q.1912.4, Q.1922.2, Q.1950, Q.1970, Q.1990, Q.2150.0, Q.2150.1, Q.2150.2, Q.2150.3]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 417-10-1 V1.1.1 (878525) - červen 2004

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 10-1: Specifické rádiové funkční schopnosti synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-3-2 V1.2.1 (878568) - červen 2004

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-2: Antény mezi bodem a více body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 215-4 V1.1.1 (878576) - červen 2004

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi více body - Část 4: 30 GHz až 40,5 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 390 V1.2.1 (878584) - červen 2004

Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi více body - Rušivé emise a meze odolnosti přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 238 V1.3.1 (879511) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Identifikace jména - doplňková služba [mod ISO/IEC 13868:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 256 V1.3.1 (879514) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Odklon - doplňková služba [mod ISO/IEC 13872:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 257 V1.3.1 (879515) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Odklon - doplňková služba [mod ISO/IEC 13873:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 259 V1.3.1 (879517) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přechod na náhradní cestu jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 13874:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 260 V1.3.1 (879518) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Předávání volání - doplňková služba [mod ISO/IEC 13865:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 261 V1.3.1 (879519) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Předávání volání - doplňková služba [mod ISO/IEC 13869:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 366 V1.3.1 (879522) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Dokončení volání - doplňkové služby [mod ISO/IEC 13870:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 362 V1.3.1 (879524) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nabídka volání - doplňková služba [mod ISO/IEC 14843:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 364 V1.3.1 (879526) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nerušit a potlačit rušení - doplňkové služby [mod ISO/IEC 14844:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 426 V1.3.1 (879528) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Vynucené přepojení - doplňková služba [mod ISO/IEC 14846:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 255 V1.2.1 (879544) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Indikace čekající zprávy - doplňková služba [mod ISO/IEC 15506:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 256 V1.2.1 (879545) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Zachycení volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15053:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 257 V1.2.1 (879546) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Vrácení volání - doplňková služba [mod ISO/IEC 15051:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 258 V1.2.1 (879547) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Vrácení volání - doplňková služba [mod ISO/IEC 15052:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 260 V1.2.1 (879549) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Indikace čekající zprávy - doplňková služba [mod ISO/IEC 15505:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 264 V1.2.1 (879550) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Oznamování poplatků - doplňkové služby [mod ISO/IEC 15050:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 265 V1.2.1 (879551) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Zachycení volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15054:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 655 V1.2.1 (879552) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Přerušení prioritního volání a zamezení přerušení prioritního volání - doplňková služba [mod ISO/IEC 15991:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 656 V1.2.1 (879553) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přerušení prioritního volání a zamezení přerušení prioritního volání - doplňkové služby [mod ISO/IEC 15992:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 810 V1.2.1 (879558) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Zprostředkování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 17878:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 820 V1.2.1 (879560) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Všeobecné informace jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15772:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 821 V1.2.1 (879561) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Registrace - doplňková služba [mod ISO/IEC 17876:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 825 V1.1.1 (879578) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Doplňková služba registrace umístění a výměna informací bezdrátových koncových zařízení jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15429:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 827 V1.1.1 (879579) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Zprostředkování volání bezdrátovému koncovému zařízení jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15431:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 829 V1.1.1 (879580) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Autentizace bezdrátového koncového zařízení - doplňková služba [mod ISO/IEC 15433:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 907 V1.1.1 (879581) - červen 2004

Sdružené soukromé telekomunikační sítě (CN) - Signalizační spolupráce mezi QSIG a H.323 - Předávání volání - doplňková služba [mod ISO/IEC 21410:2001]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 914 V1.1.1 (879582) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Použití QSIG v referenčním bodě C mezi PINX a propojující síti [mod ISO/IEC 20161:2001]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 919 V1.1.1 (879583) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Jednostupňové předání volání - doplňková služba [mod ISO/IEC 19460:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 921 V1.1.1 (879584) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Jednoduchý dialog - doplňková služba [mod ISO/IEC 21408:2003]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 923 V1.1.1 (879585) - červen 2004

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Identifikace volání a spojování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 21889:2001]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12778/Oprava 1 (944810) - červen 2004

Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití

20 Kč