ČSN EN ISO 18265 (420379) Zrušená norma

Kovové materiály - Převod hodnot tvrdosti

ČSN EN ISO 18265 Kovové materiály - Převod hodnot tvrdosti
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma popisuje způsoby převodu hodnot tvrdosti různých zkušebních metod měření tvrdosti nebo hodnot tvrdosti na hodnoty meze pevnosti v tahu pro nelegované a nízkolegované oceli, oceli pro zušlechťování, oceli pro práci za studena, rychlořezné oceli, tvrdokovy a neželezné kovy a jejich slitiny. Uvedené převodní tabulky a diagramy byly získány z výsledků mezilaboratorních porovnávacích experimentů, provedených na kalibrovaných tvrdoměrech v různých německých ústavech a institucích. Podrobně jsou uvedeny zásady převodu popsané formou návodu, jak převodní tabulky a diagramy používat. Velká pozornost je věnována otázkám nejistot výsledků získaných metodami převodu, vhodnosti výběru alternativních metod zkoušek tvrdosti, výpočtu mezí reprodukovatelnosti a vlivu systematických chyb. V normě je zdůrazněno, že převody tvrdosti nenahrazují přímá měření.

Označení ČSN EN ISO 18265 (420379)
Katalogové číslo 70422
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 6. 2004
Datum účinnosti 1. 7. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963704227
Norma byla zrušena k 1. 5. 2014
a nahrazena ČSN EN ISO 18265 (420379)
Tato norma nahradila ČSN 42 0379 (420379) z ledna 1965
Dostupnost skladem (tisk na počkání)