ČSN EN 14153-2 (761301) Zrušená norma

Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň - Samostatný potápěč

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

2. část evropské normy udává minimální bezpečnostní požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění pro 2. kvalifikační stupeň - Samostatný potápěč. Kromě základních termínů a definic přesně stanovuje schopnosti, teoretické vědomosti a praktické dovednosti požadované od rekreačního potápěče na 2. kvalifikačním stupni a udává nezbytné podmínky pro výcvik. Přesně vymezuje požadované teoretické vědomosti v oblasti výstroje, fyzikálních zákonitostí potápění a zdravotní problematiky spojené s potápěním. Definuje požadované praktické dovednosti jak pro potápění v uzavřeném vodním prostoru, tak i pro potápění ve volné vodě. Jsou zde stanoveny parametry praktického výcviku, principy hodnocení teoretických vědomostí i praktických dovedností účastníků výcviku. Příloha A obsahuje příklady stupně vědomostí a dovedností požadovaných pro úspěšné složení zkoušky 2. kvalifikačního stupně, Příloha B příklad informativní tabulky pro kontrolu zdravotního stavu a Příloha C národní odchylky. Tato evropská norma platí jen pro smluvní výcvik a certifikaci v oblasti rekreačního přístrojového potápění.

Označení ČSN EN 14153-2 (761301)
Katalogové číslo 70559
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2004
Datum účinnosti 1. 7. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963705590
Norma byla zrušena k 1. 10. 2014
a nahrazena ČSN EN ISO 24801-2 (761301)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo