Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z března 2004

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
69744

ČSN ISO 11648-1 (010264) - březen 2004

Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 1: Obecné principy

590 Kč vč. DPH
69925

ČSN EN 60974-1 ed. 2/změna A2 (052205) - březen 2004

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69977

ČSN EN 1011-5 (052210) - březen 2004 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 5: Svařování plátovaných ocelí

230 Kč vč. DPH
69675

ČSN EN 50199/změna Z1 (052310) - březen 2004

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Výrobková norma pro obloukové svařovací zařízení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69674

ČSN EN 1860-3 (061207) - březen 2004

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných ve spotřebičích k rožnění - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
69683

ČSN EN 13760 (078460) - březen 2004

Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily - Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry

340 Kč vč. DPH
69365

ČSN EN 12365-1 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 1: Funkční požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
69364

ČSN EN 12365-2 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 2: Zkušební metoda uzavírací síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
69363

ČSN EN 12365-3 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 3: Zkušební metoda zotavení po průhybu (stlačení)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
69362

ČSN EN 12365-4 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 4: Zkušební metoda zotavení po dlouhodobém průhybu (stlačení)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
69743

ČSN 16 6110/změna Z2 (166110) - březen 2004

Stavební kování. Kování pro otevírání a sklápění okenních křídel. Technické předpisy

32 Kč vč. DPH
69824

ČSN EN 60770-2/Oprava 1 (181078) - březen 2004

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 2: Návod pro inspekční a kusové zkoušky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69555

ČSN EN 61131-1 (187050) - březen 2004 aktuální vydání

Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
69181

ČSN EN ISO 17526 (192023) - březen 2004

Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Životnost laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
69825

ČSN 27 4002/změna Z1 (274002) - březen 2004

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69685

ČSN EN 60079-17/změna Z1 (331530) - březen 2004

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 17: Revize a preventivní údržba nevýbušných elektrických zařízení (jiných než důlních)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69808

ČSN EN 60684-1 (346553) - březen 2004 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

190 Kč vč. DPH
69807

ČSN EN 60684-2/změna A1 (346553) - březen 2004

Ohebné izolační trubičky - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 14. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69514

ČSN EN 61238-1 (347002) - březen 2004

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovitá napětí do 36 kV (Uₘ = 42 kV) - Část 1: Zkušební metody a požadavky

550 Kč vč. DPH
69524

ČSN EN 50289-3-13 (347819) - březen 2004

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-13: Mechanické zkušební metody - Vibrace způsobené větrem

190 Kč vč. DPH
69789

ČSN EN 61264/změna Z1 (348119) - březen 2004

Keramické tlakové duté izolátory pro vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69697

ČSN EN 62155 (348119) - březen 2004

Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1 000 V

550 Kč vč. DPH
69488

ČSN EN 60255-24 (353524) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách

550 Kč vč. DPH
69521

ČSN EN 60947-2/změna Z1 (354101) - březen 2004

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 2: Jističe

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69926

ČSN IEC 60884-1/Oprava 1 (354515) - březen 2004

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč vč. DPH
69215

ČSN 35 4701-2-1 ed. 6/změna Z1 (354701) - březen 2004

Pojistky nízkého napětí - Část 2-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až V: Příklady typů normalizovaných pojistek

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69729

ČSN EN 61107/změna Z2 (356130) - březen 2004

Výměna dat pro odečet elektroměru, ovládání tarifu a regulaci zatížení - Přímá místní výměna dat

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69652

ČSN EN 62056-21 (356131) - březen 2004 aktuální vydání

Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 21: Přímá místní výměna dat

570 Kč vč. DPH
69559

ČSN EN 61549 ed. 2 (360199) - březen 2004 aktuální vydání

Různé světelné zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.05t, A2 12.10t, A3 5.13t


1 135 Kč vč. DPH
69627

ČSN EN 61549/změna Z1 (360199) - březen 2004

Různé světelné zdroje

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69522

ČSN EN 60598-2-10 +A1/změna Z1 (360600) - březen 2004

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 10: Přenosná dětská svítidla (obsahuje změnu A1:1991)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69513

ČSN EN 60598-2-10 ed. 2 (360600) - březen 2004

Svítidla - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Přenosná dětská svítidla

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.05t


250 Kč vč. DPH
69628

ČSN EN 60335-2-10/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69493

ČSN EN 60335-2-11 ed. 2/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69629

ČSN EN 60335-2-12/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro ohřívací desky a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69662

ČSN EN 60335-2-13/změna Z2 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69630

ČSN EN 60335-2-14/změna Z3 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69631

ČSN EN 60335-2-23/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69494

ČSN EN 60335-2-24 ed. 3/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69495

ČSN EN 60335-2-28/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na šicí stroje

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69632

ČSN EN 60335-2-30/změna Z2 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-30: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění místností

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69633

ČSN EN 60335-2-31/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69634

ČSN EN 60335-2-32/změna Z2 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro masážní spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69496

ČSN EN 60335-2-40/změna Z2 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69497

ČSN EN 60335-2-5/změna Z3 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69965

ČSN EN 60335-2-53/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro vytápění sauny

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69966

ČSN EN 60335-2-54/změna Z2 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů s využitím kapalin nebo páry

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69967

ČSN EN 60335-2-55/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69498

ČSN EN 60335-2-56/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na projektory a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69660

ČSN EN 60335-2-61/změna Z2 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69635

ČSN EN 60335-2-66/změna Z2 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69501

ČSN EN 60335-2-69/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69502

ČSN EN 60335-2-7 ed. 2/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69661

ČSN EN 60335-2-73/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69636

ČSN EN 60335-2-74/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69637

ČSN EN 60335-2-80/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na ventilátory

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69503

ČSN EN 60335-2-81/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69582

ČSN EN 60335-2-10 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.08t


355 Kč vč. DPH
69583

ČSN EN 60335-2-12 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, A2 11.19t, A11 12.19t


670 Kč vč. DPH
69585

ČSN EN 60335-2-23 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.04t, A1 1.09t, A11 3.11t, Oprava 2 2.13t, A2 7.15t


885 Kč vč. DPH
69316

ČSN EN 60335-2-28 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A11 2.19t


480 Kč vč. DPH
69579

ČSN EN 60335-2-32 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.09t, A2 7.15t


480 Kč vč. DPH
69315

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 1.05t, A12 9.05t, Oprava 1 6.06t, A1 10.06t, A2 2.10t, Oprava 2 10.11t, A13 6.12t, Oprava 3 1.14t, Oprava 4 3.16t


1 375 Kč vč. DPH
69928

ČSN EN 60335-2-55 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-55: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A11 2.19t


480 Kč vč. DPH
69314

ČSN EN 60335-2-56 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-56: Zvláštní požadavky na projektory a podobné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A2 4.15t


480 Kč vč. DPH
69580

ČSN EN 60335-2-61 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.06t, A2 5.09t


480 Kč vč. DPH
69599

ČSN EN 60335-2-66 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.04t, A1 12.08t, A2 6.12t, A11 12.19t


625 Kč vč. DPH
69581

ČSN EN 60335-2-73 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.06t, A2 6.10t


420 Kč vč. DPH
69575

ČSN EN 60335-2-74 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.07t, A2 6.10t, A11 2.19t


605 Kč vč. DPH
69574

ČSN EN 60335-2-80 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.04t, A2 12.09t


480 Kč vč. DPH
69313

ČSN EN 60335-2-81 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.07t, A2 6.12t


590 Kč vč. DPH
69991

ČSN EN 60335-2-99 (361045) - březen 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-99: Zvláštní požadavky na elektrické odsávače par pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t


530 Kč vč. DPH
69644

ČSN EN 50144-2-1 ed. 2/změna Z1 (361570) - březen 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69731

ČSN EN 50144-2-10/změna Z1 (361570) - březen 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-10: Zvláštní požadavky na přímočaré pily

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69732

ČSN EN 50144-2-11/změna Z1 (361570) - březen 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky pro šavlové pily a přímočaré pily s dvěma protiběžnými pilovými listy

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69734

ČSN EN 50144-2-17/změna Z1 (361570) - březen 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69735

ČSN EN 50144-2-18/změna Z1 (361570) - březen 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-18: Zvláštní požadavky na orovnávací frézky na laminované materiály

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69642

ČSN EN 50144-2-2 ed. 2/změna Z1 (361570) - březen 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69714

ČSN EN 50144-2-9/změna Z1 (361570) - březen 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro závitořezy

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69750

ČSN EN 60745-1/změna A1 (361575) - březen 2004

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69730

ČSN EN 50260-1/změna Z1 (361590) - březen 2004

Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 9. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69645

ČSN EN 50260-2-1/změna Z1 (361590) - březen 2004

Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69733

ČSN EN 50260-2-10/změna Z1 (361590) - březen 2004

Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-10: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69736

ČSN EN 50260-2-14/změna Z1 (361590) - březen 2004

Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-14: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69643

ČSN EN 50260-2-2/změna Z1 (361590) - březen 2004

Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69931

ČSN EN 60730-2-7 +A11+A12/změna A14 (361950) - březen 2004

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 1: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69696

ČSN EN 50342 +A1/Oprava 1 (364310) - březen 2004

Olověné startovací baterie - Všeobecné požadavky, metody zkoušek a číselné označování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69686

ČSN EN 60285 +A1/změna Z1 (364370) - březen 2004

Alkalické akumulátorové články a baterie - Niklkadmiové válcové neprodyšně uzavřené akumulátorové články

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69687

ČSN 36 4372/změna Z2 (364372) - březen 2004

Niklkadmiové diskové neprodyšně uzavřené akumulátorové články

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69688

ČSN EN 61440/změna Z1 (364374) - březen 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Niklkadmiové uzavřené plynotěsné malé hranolové akumulátorové články

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69689

ČSN EN 61436/změna Z1 (364377) - březen 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Niklmetalhydridové uzavřené plynotěsné akumulátorové články

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69690

ČSN EN 61808/změna Z1 (364378) - březen 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Niklmetalhydridové uzavřené plynotěsné knoflíkové akumulátorové články

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69646

ČSN EN 61951-1/změna Z1 (364385) - březen 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69647

ČSN EN 61951-2/změna Z1 (364385) - březen 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69725

ČSN EN 45510-3-1 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-1: Kotle - Vodotrubné kotle

350 Kč vč. DPH
69830

ČSN EN 45510-3-2 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle

350 Kč vč. DPH
69831

ČSN EN 45510-3-3 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-3: Kotle - Kotle s fluidní topnou vrstvou

350 Kč vč. DPH
69257

ČSN EN 12094-10 (389231) - březen 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače

230 Kč vč. DPH
69256

ČSN EN 12094-2 (389231) - březen 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení

340 Kč vč. DPH
69968

ČSN EN 1652/Oprava 1 (421316) - březen 2004

Měď a slitiny mědi - Desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití

20 Kč vč. DPH
69969

ČSN EN 12166/Oprava 1 (421318) - březen 2004

Měď a slitiny mědi - Dráty pro všeobecné použití

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69666

ČSN 44 1340 (441340) - březen 2004 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Třídicí zkouška proséváním

190 Kč vč. DPH
69665

ČSN 44 1377 (441377) - březen 2004 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody

125 Kč vč. DPH
69999

ČSN EN 13183-1/Oprava 1 (491016) - březen 2004

Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou

20 Kč vč. DPH
69998

ČSN EN 13183-2/Oprava 1 (491016) - březen 2004

Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou

20 Kč vč. DPH
69706

ČSN EN 13488 (492132) - březen 2004 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Mozaikové parkety

340 Kč vč. DPH
69728

ČSN EN ISO 6888-1/změna A1 (560089) - březen 2004

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera

125 Kč vč. DPH
69787

ČSN EN ISO 6888-2/změna A1 (560089) - březen 2004

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plasmou a fibrinogenem

125 Kč vč. DPH
69451

ČSN ISO 9232 (571421) - březen 2004

Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus)

230 Kč vč. DPH
69980

ČSN EN ISO 294-3 (640210) - březen 2004 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky

230 Kč vč. DPH
69399

ČSN EN 13558 (646921) - březen 2004

Specifikace pro rázově modifikované extrudované akrylátové desky pro vany pro sprchové kouty pro domácí použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
69398

ČSN EN 13559 (646922) - březen 2004

Specifikace pro rázově modifikované koextrudované ABS/akrylové desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
69699

ČSN EN 12944-3 (654800) - březen 2004 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd

340 Kč vč. DPH
69072

ČSN EN ISO 20823 (656095) - březen 2004

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení charakteristik hoření kapalin při kontaktu s horkými povrchy - Zkouška záběhu v potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
69700

ČSN 65 6509 (656509) - březen 2004

Motorová paliva - Emulzní motorová nafta - Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč vč. DPH
69982

ČSN EN 13887 (668517) - březen 2004

Konstrukční lepidla - Směrnice pro přípravu povrchu kovů a plastů před lepením

350 Kč vč. DPH
69829

ČSN EN ISO 21227-1 (673070) - březen 2004

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 1: Všeobecný návod

230 Kč vč. DPH
69983

ČSN EN 14197-1 (697257) - březen 2004

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky

230 Kč vč. DPH
69261

ČSN EN 13198 (723020) - březen 2004 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Uliční vybavení a zahradní výrobky

230 Kč vč. DPH
69206

ČSN 72 4710 (724710) - březen 2004 aktuální vydání

Keramické kachle - Požadavky, zkušební metody a označování

190 Kč vč. DPH
69473

ČSN EN 1990 (730002) - březen 2004

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.07t, Oprava 1 11.07t, Oprava 2 8.08t, Z1 2.10t, Oprava 3 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 4 1.11t, Z3 2.11t, Z4 5.15t


1 214 Kč vč. DPH
69328

ČSN EN 1991-1-1 (730035) - březen 2004

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z2 3.10t


557 Kč vč. DPH
69122

ČSN EN 13286-3 (736185) - březen 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 3: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační tlak s řízenými parametry

190 Kč vč. DPH
69123

ČSN EN 13286-4 (736185) - březen 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační pěch

230 Kč vč. DPH
69678

ČSN EN 1436/změna A1 (737010) - březen 2004

Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
69679

ČSN EN 1424/změna A1 (737012) - březen 2004

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Premixová balotina

125 Kč vč. DPH
69551

ČSN 75 8084 (758084) - březen 2004

Pokyny k udržení a rozšíření způsobů využití a zneškodňování kalů

770 Kč vč. DPH
69552

ČSN 75 8085 (758085) - březen 2004

Pokyny k využívání kalů při rekultivaci půdy

340 Kč vč. DPH
69379

ČSN EN ISO 19954 (795611) - březen 2004

Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Zkouška praní v domácí pračce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
69187

ČSN ETSI EN 300 019-1-0 V2.1.2 (872001) - březen 2004

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-0: Klasifikace podmínek prostředí - Úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
69188

ČSN ETSI EN 300 019-2-0 V2.1.2 (872001) - březen 2004

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-0: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
69541

ČSN ETSI EN 301 511 V9.0.2 (872792) - březen 2004 aktuální vydání

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1 800 zahrnující základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/EC)

340 Kč vč. DPH
69380

ČSN ETSI EN 300 176-1 V1.5.1 (875012) - březen 2004

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
69368

ČSN ETSI EN 300 392-10-18 V1.3.1 (875042) - březen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 18: Zábrana odchozích volání (BOC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
69539

ČSN ETSI EN 301 489-25 V2.2.1 (875101) - březen 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000

340 Kč vč. DPH
69538

ČSN ETSI EN 301 489-26 V2.2.1 (875101) - březen 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000

230 Kč vč. DPH
69369

ČSN ETSI EN 302 109 V1.1.1 (875305) - březen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Mechanizmus synchronizace pro šifrování mezi koncovými body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
69540

ČSN ETSI EN 301 681 V1.3.2 (876040) - březen 2004 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

440 Kč vč. DPH