ČSN (normy i změny) z března 2004

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 11648-1 (010264) - březen 2004

Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 1: Obecné principy

590 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 60974-1 ed. 2/změna A2 (052205) - březen 2004

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1011-5 (052210) - březen 2004 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 5: Svařování plátovaných ocelí

230 Kč

ČSN EN 50199/změna Z1 (052310) - březen 2004

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Výrobková norma pro obloukové svařovací zařízení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1860-3 (061207) - březen 2004

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných ve spotřebičích k rožnění - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

07 Kotle

ČSN EN 13760 (078460) - březen 2004

Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily - Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry

340 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 12365-1 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 1: Funkční požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12365-2 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 2: Zkušební metoda uzavírací síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12365-3 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 3: Zkušební metoda zotavení po průhybu (stlačení)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12365-4 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 4: Zkušební metoda zotavení po dlouhodobém průhybu (stlačení)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 16 6110/změna Z2 (166110) - březen 2004

Stavební kování. Kování pro otevírání a sklápění okenních křídel. Technické předpisy

32 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 60770-2/Oprava 1 (181078) - březen 2004

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 2: Návod pro inspekční a kusové zkoušky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61131-1 (187050) - březen 2004 aktuální vydání

Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 17526 (192023) - březen 2004

Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Životnost laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 4002/změna Z1 (274002) - březen 2004

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60079-17/změna Z1 (331530) - březen 2004

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 17: Revize a preventivní údržba nevýbušných elektrických zařízení (jiných než důlních)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60684-1 (346553) - březen 2004 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 60684-2/změna A1 (346553) - březen 2004

Ohebné izolační trubičky - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 14. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61238-1 (347002) - březen 2004

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovitá napětí do 36 kV (Uₘ = 42 kV) - Část 1: Zkušební metody a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma bude zrušena k 19. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 50289-3-13 (347819) - březen 2004

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-13: Mechanické zkušební metody - Vibrace způsobené větrem

190 Kč

ČSN EN 61264/změna Z1 (348119) - březen 2004

Keramické tlakové duté izolátory pro vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62155 (348119) - březen 2004

Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1 000 V

550 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60255-24 (353524) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách

550 Kč

ČSN EN 60947-2/změna Z1 (354101) - březen 2004

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 2: Jističe

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60884-1/Oprava 1 (354515) - březen 2004

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN 35 4701-2-1 ed. 6/změna Z1 (354701) - březen 2004

Pojistky nízkého napětí - Část 2-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až V: Příklady typů normalizovaných pojistek

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61107/změna Z2 (356130) - březen 2004

Výměna dat pro odečet elektroměru, ovládání tarifu a regulaci zatížení - Přímá místní výměna dat

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62056-21 (356131) - březen 2004 aktuální vydání

Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 21: Přímá místní výměna dat

570 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61549 ed. 2 (360199) - březen 2004 aktuální vydání

Různé světelné zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.05t, A2 12.10t, A3 5.13t

1 135 Kč

ČSN EN 61549/změna Z1 (360199) - březen 2004

Různé světelné zdroje

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-10 +A1/změna Z1 (360600) - březen 2004

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 10: Přenosná dětská svítidla (obsahuje změnu A1:1991)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-10 ed. 2 (360600) - březen 2004

Svítidla - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Přenosná dětská svítidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.05t

250 Kč

ČSN EN 60335-2-10/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-11 ed. 2/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-12/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro ohřívací desky a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-13/změna Z2 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-14/změna Z3 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-23/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-24 ed. 3/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-28/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na šicí stroje

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-30/změna Z2 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-30: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění místností

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-31/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-32/změna Z2 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro masážní spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-40/změna Z2 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-5/změna Z3 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-53/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro vytápění sauny

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-54/změna Z2 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů s využitím kapalin nebo páry

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-55/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-56/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na projektory a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-61/změna Z2 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-66/změna Z2 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-69/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-7 ed. 2/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-73/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-74/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-80/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na ventilátory

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-81/změna Z1 (361040) - březen 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-10 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.08t

355 Kč

ČSN EN 60335-2-12 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, A2 11.19t, A11 12.19t

670 Kč

ČSN EN 60335-2-23 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.04t, A1 1.09t, A11 3.11t, Oprava 2 2.13t, A2 7.15t

885 Kč

ČSN EN 60335-2-28 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A11 2.19t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-32 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.09t, A2 7.15t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 1.05t, A12 9.05t, Oprava 1 6.06t, A1 10.06t, A2 2.10t, Oprava 2 10.11t, A13 6.12t, Oprava 3 1.14t, Oprava 4 3.16t

1 375 Kč

ČSN EN 60335-2-55 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-55: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A11 2.19t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-56 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-56: Zvláštní požadavky na projektory a podobné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A2 4.15t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-61 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.06t, A2 5.09t, A11 7.20t

605 Kč

ČSN EN 60335-2-66 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.04t, A1 12.08t, A2 6.12t, A11 12.19t

625 Kč

ČSN EN 60335-2-73 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.06t, A2 6.10t

420 Kč

ČSN EN 60335-2-74 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.07t, A2 6.10t, A11 2.19t

605 Kč

ČSN EN 60335-2-80 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.04t, A2 12.09t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-81 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.07t, A2 6.12t

590 Kč

ČSN EN 60335-2-99 (361045) - březen 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-99: Zvláštní požadavky na elektrické odsávače par pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t

530 Kč

ČSN EN 50144-2-1 ed. 2/změna Z1 (361570) - březen 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50144-2-10/změna Z1 (361570) - březen 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-10: Zvláštní požadavky na přímočaré pily

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50144-2-11/změna Z1 (361570) - březen 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky pro šavlové pily a přímočaré pily s dvěma protiběžnými pilovými listy

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50144-2-17/změna Z1 (361570) - březen 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50144-2-18/změna Z1 (361570) - březen 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-18: Zvláštní požadavky na orovnávací frézky na laminované materiály

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50144-2-2 ed. 2/změna Z1 (361570) - březen 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50144-2-9/změna Z1 (361570) - březen 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro závitořezy

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-1/změna A1 (361575) - březen 2004

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50260-1/změna Z1 (361590) - březen 2004

Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 9. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50260-2-1/změna Z1 (361590) - březen 2004

Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50260-2-10/změna Z1 (361590) - březen 2004

Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-10: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50260-2-14/změna Z1 (361590) - březen 2004

Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-14: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50260-2-2/změna Z1 (361590) - březen 2004

Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-7 +A11+A12/změna A14 (361950) - březen 2004

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 1: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50342 +A1/Oprava 1 (364310) - březen 2004

Olověné startovací baterie - Všeobecné požadavky, metody zkoušek a číselné označování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60285 +A1/změna Z1 (364370) - březen 2004

Alkalické akumulátorové články a baterie - Niklkadmiové válcové neprodyšně uzavřené akumulátorové články

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 4372/změna Z2 (364372) - březen 2004

Niklkadmiové diskové neprodyšně uzavřené akumulátorové články

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61440/změna Z1 (364374) - březen 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Niklkadmiové uzavřené plynotěsné malé hranolové akumulátorové články

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61436/změna Z1 (364377) - březen 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Niklmetalhydridové uzavřené plynotěsné akumulátorové články

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61808/změna Z1 (364378) - březen 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Niklmetalhydridové uzavřené plynotěsné knoflíkové akumulátorové články

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61951-1/změna Z1 (364385) - březen 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61951-2/změna Z1 (364385) - březen 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 45510-3-1 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-1: Kotle - Vodotrubné kotle

350 Kč

ČSN EN 45510-3-2 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle

350 Kč

ČSN EN 45510-3-3 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-3: Kotle - Kotle s fluidní topnou vrstvou

350 Kč

ČSN EN 12094-10 (389231) - březen 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače

230 Kč

ČSN EN 12094-2 (389231) - březen 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 1652/Oprava 1 (421316) - březen 2004

Měď a slitiny mědi - Desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití

20 Kč

ČSN EN 12166/Oprava 1 (421318) - březen 2004

Měď a slitiny mědi - Dráty pro všeobecné použití

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

44 Hornictví

ČSN 44 1340 (441340) - březen 2004 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Třídicí zkouška proséváním

190 Kč

ČSN 44 1377 (441377) - březen 2004 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13183-1/Oprava 1 (491016) - březen 2004

Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou

20 Kč

ČSN EN 13183-2/Oprava 1 (491016) - březen 2004

Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou

20 Kč

ČSN EN 13488 (492132) - březen 2004 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Mozaikové parkety

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6888-1/změna A1 (560089) - březen 2004

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera

125 Kč

ČSN EN ISO 6888-2/změna A1 (560089) - březen 2004

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plasmou a fibrinogenem

125 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 9232 (571421) - březen 2004

Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus)

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 294-3 (640210) - březen 2004 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky

230 Kč

ČSN EN 13558 (646921) - březen 2004

Specifikace pro rázově modifikované extrudované akrylátové desky pro vany pro sprchové kouty pro domácí použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13559 (646922) - březen 2004

Specifikace pro rázově modifikované koextrudované ABS/akrylové desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 20823 (656095) - březen 2004

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení charakteristik hoření kapalin při kontaktu s horkými povrchy - Zkouška záběhu v potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 65 6509 (656509) - březen 2004

Motorová paliva - Emulzní motorová nafta - Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13887 (668517) - březen 2004

Konstrukční lepidla - Směrnice pro přípravu povrchu kovů a plastů před lepením

350 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 21227-1 (673070) - březen 2004

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 1: Všeobecný návod

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 14197-1 (697257) - březen 2004

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13198 (723020) - březen 2004 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Uliční vybavení a zahradní výrobky

230 Kč

ČSN 72 4710 (724710) - březen 2004 aktuální vydání

Keramické kachle - Požadavky, zkušební metody a označování

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1990 (730002) - březen 2004

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.07t, Oprava 1 11.07t, Oprava 2 8.08t, Oprava 3 2.10t, Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 4 1.11t, Z3 2.11t, Z4 5.15t

1 214 Kč

ČSN EN 1991-1-1 (730035) - březen 2004

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.10t, Z1 2.10t, Z2 3.10t

557 Kč

ČSN EN 13286-3 (736185) - březen 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 3: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační tlak s řízenými parametry

190 Kč

ČSN EN 13286-4 (736185) - březen 2004 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační pěch

230 Kč

ČSN EN 1436/změna A1 (737010) - březen 2004

Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1424/změna A1 (737012) - březen 2004

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Premixová balotina

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 8084 (758084) - březen 2004

Pokyny k udržení a rozšíření způsobů využití a zneškodňování kalů

770 Kč

ČSN 75 8085 (758085) - březen 2004

Pokyny k využívání kalů při rekultivaci půdy

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 19954 (795611) - březen 2004

Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Zkouška praní v domácí pračce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-1-0 V2.1.2 (872001) - březen 2004

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-0: Klasifikace podmínek prostředí - Úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 019-2-0 V2.1.2 (872001) - březen 2004

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-0: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 511 V9.0.2 (872792) - březen 2004 aktuální vydání

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1 800 zahrnující základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/EC)

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 176-1 V1.5.1 (875012) - březen 2004

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-10-18 V1.3.1 (875042) - březen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 18: Zábrana odchozích volání (BOC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 489-25 V2.2.1 (875101) - březen 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-26 V2.2.1 (875101) - březen 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 109 V1.1.1 (875305) - březen 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Mechanizmus synchronizace pro šifrování mezi koncovými body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 681 V1.3.2 (876040) - březen 2004 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

440 Kč