ČSN EN 12464-1 (360450) Zrušená norma

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory z hlediska zrakové pohody a zrakového výkonu osob s normálním zrakem. Uvedeny jsou všechny běžné zrakové úkoly, včetně zobrazovacích jednotek (DSE, display screen equipment).
Tato evropská norma stanovuje požadavky na řešení osvětlení pro většinu vnitřních pracovních a přilehlých prostorů z hlediska kvantity a kvality osvětlení. K tomu jsou doplněna doporučení pro správnou osvětlovací praxi.
Revidovaná norma byla oproti prvnímu vydání značně zdokonalena.
Hlavní změny revidovaného znění normy:
- je uvažována důležitost denního osvětlení; požadavky na osvětlení jsou všeobecně použitelné nezávisle na tom, je-li poskytováno umělým nebo denním osvětlením nebo jejich kombinací,
- jsou specifikovány požadavky na minimální osvětlenost stropů a stěn,
- je specifikována válcová osvětlenost a detailní informace o podání tvaru (modelaci),
- rovnoměrnost osvětlení je přiřazena zrakovým úkolům a činnostem,
- je definováno pozadí zrakového úkolu a specifikováno jeho osvětlení,
- je definována síť kontrolních bodů podle EN 12464-2,
- jsou uvedeny nové limity jasů svítidel používaných u zobrazovacích jednotek (DSE, display screen equipment) podle ISO 9214-307.
Původní národní příloha, která byla vydána v r. 2005 formou Změny Z1, byla v přejímaném revidovaném znění podstatně zkrácena a vložena přímo do konečného znění normy jako informativní příloha NA.

Označení ČSN EN 12464-1 (360450)
Katalogové číslo 89989
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 2012
Datum účinnosti 1. 4. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963899893
Norma byla zrušena k 1. 3. 2022
a nahrazena ČSN EN 12464-1 (360450)
Tato norma nahradila ČSN EN 12464-1 (360450) z března 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12464-2 (360450)
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory

foo