ČSN EN 13880-13 (736182) Zrušená norma

Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením

ČSN EN 13880-13 Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje zkušební metodu ke stanovení kohezní roztažnosti a adheze k betonu systémů zálivek za horka s použitím nebo bez použití adhezních nátěrů, simulující pohyb panelů betonové vozovky za podmínek nízkých teplot během zimy.

Označení ČSN EN 13880-13 (736182)
Katalogové číslo 70636
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 2004
Datum účinnosti 1. 12. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963706368
Norma byla zrušena k 1. 2. 2019
a nahrazena ČSN EN 13880-13 (736182)
Tato norma nahradila ČSN EN 13880-13 (736168) z března 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13880-1 (736182)
Zálivky za horka - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C

ČSN EN 13880-10 (736182)
Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování

ČSN EN 13880-11 (736182)
Zálivky za horka - Část 11: Zkušební metoda pro přípravu asfaltových zkušebních těles užívaných pro funkční zkoušku a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami

ČSN EN 13880-12 (736182)
Zálivky za horka - Část 12: Výroba betonových zkušebních bloků pro zkoušení pevnosti vazby (receptury pro výrobu)

ČSN EN 13880-2 (736182)
Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C

ČSN EN 13880-3 (736182)
Zálivky za horka - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience)

ČSN EN 13880-4 (736182)
Zálivky za horka - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti - Změna hodnoty penetrace

ČSN EN 13880-5 (736182)
Zálivky za horka - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení

ČSN EN 13880-6 (736182)
Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení

ČSN EN 13880-7 (736182)
Zálivky za horka - Část 7: Funkční zkoušky zálivek

ČSN EN 13880-8 (736182)
Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva

ČSN EN 13880-9 (736182)
Zálivky za horka - Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami