ČSN (normy i změny) z února 2004

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 14617-8 (013630) - únor 2004

Grafické značky pro schémata - Část 8: Ventily a tlumiče

340 Kč

ČSN ISO 14617-9 (013630) - únor 2004

Grafické značky pro schémata - Část 9: Čerpadla, kompresory a ventilátory

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8900-4-4 (038900) - únor 2004

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-4: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.05t

680 Kč

ČSN 03 8900-4-5 (038900) - únor 2004

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-5: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Zařízení pozemních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.05t

570 Kč

ČSN 03 8900-4-6 (038900) - únor 2004

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-6: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Lodní prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.05t

570 Kč

ČSN 03 8900-4-7 (038900) - únor 2004

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-7: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přenosné a nestacionární použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.05t

580 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 17655 (051138) - únor 2004 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu

190 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 30-2-1/změna A1 (061410) - únor 2004

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 15085 (328660) - únor 2004 aktuální vydání

Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 7.18t

540 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-7-711 (332000) - únor 2004

Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma bude zrušena k 12. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 61000-2-12 (333432) - únor 2004

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-12: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí

340 Kč

ČSN EN 50065-2-1/Oprava 1 (333435) - únor 2004

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-1: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu

20 Kč

ČSN EN 50065-2-2/Oprava 1 (333435) - únor 2004

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí

20 Kč

ČSN EN 50065-2-3/Oprava 1 (333435) - únor 2004

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie

20 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60112/Oprava 1 (346468) - únor 2004

Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

20 Kč

ČSN EN 60455-3-1 (346571) - únor 2004

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Neplněné epoxidové pryskyřičné směsi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60455-3-2 (346571) - únor 2004

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Epoxidové pryskyřičné směsi plněné křemennou moučkou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60455-3-3 (346571) - únor 2004

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné polyurethanové směsi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60455-3-4 (346571) - únor 2004

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Plněné polyurethanové směsi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60371-1 (346610) - únor 2004

Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN 34 7659-5G (347659) - únor 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 5G-2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

790 Kč

ČSN 34 7659-5P (347659) - únor 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5P: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5P)

340 Kč

ČSN 34 7659-7A (347659) - únor 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7A: Kabely s HEPR izolací a PVC pláštěm s koncentrickým jádrem (typ 7A)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

475 Kč

ČSN 34 7659-7B (347659) - únor 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7B: Jednožilové nebo sestavené kabely s HEPR izolací a PVC pláštěm (typ 7B)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

465 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-2-2 (354055) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-2: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2b: Přechodový odpor - Metoda se specifikovaným proudem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-2-5 (354055) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-5: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2e: Dotyková porucha

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-4-1 (354055) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-1: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4a: Zkouška napětím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 61543/změna A11 (354183) - únor 2004

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita

125 Kč

ČSN 35 4190/Oprava 1 (354190) - únor 2004

Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD)

20 Kč

ČSN 35 4190/změna Z1 (354190) - únor 2004

Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD)

65 Kč

ČSN EN 61076-4-101/Oprava 1 (354621) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-101: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé modulární konektory pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely se základní sítí 2,0 mm v souladu s IEC 60917

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61076-4-115 (354621) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-115: Konektory pro desky s plošnými spoji - Konektory zadních propojovacích panelů pro přístroje s InfiniBand technologií

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 61921 (358224) - únor 2004

Silové kondenzátory - Rozváděče nízkého napětí pro kompenzaci účiníku

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60061-4 +A1/změna A8 (360340) - únor 2004

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace

350 Kč

ČSN EN 60335-2-67/změna Z1 (361040) - únor 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje na ošetřování a čištění podlah pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-68/změna Z1 (361040) - únor 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-71/změna Z2 (361040) - únor 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-71: Zvláštní požadavky pro elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-86/změna Z1 (361040) - únor 2004

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-71 ed. 2 (361045) - únor 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.08t, Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 21. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

387 Kč

ČSN EN 60335-2-86 ed. 2 (361045) - únor 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.06t, A2 6.16t, A11 8.16t, A12 4.18t

885 Kč

ČSN EN 50144-2-4 ed. 2/změna Z1 (361570) - únor 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50144-2-6 ed. 2/změna Z1 (361570) - únor 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50144-2-8/změna Z1 (361570) - únor 2004

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro nůžky na plech a prorážeče

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50260-2-4/změna Z1 (361590) - únor 2004

Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50260-2-6/změna Z1 (361590) - únor 2004

Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60268-3/Oprava 1 (368305) - únor 2004

Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače

Změna byla zrušena k 28. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60268-5 (368305) - únor 2004

Elektroakustická zařízení - Část 5: Reproduktory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

740 Kč

ČSN EN 62289 (368563) - únor 2004

Záznam obrazu - Kazetový digitální obrazový záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm s kompresí MPEG-2 - Formát D10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 2375 (369109) - únor 2004

Informační technologie - Procedura registrace posloupností escape a kódovaných souborů znaků

350 Kč

ČSN ISO/IEC 13660 (369511) - únor 2004

Informační technologie - Kancelářská zařízení - Měření atributů jakosti obrazu u výstupní trvalé kopie - Binární jednobarevný text a grafické obrazy

350 Kč

ČSN ISO/IEC 15945 (369793) - únor 2004

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Specifikace služeb TTP na podporu aplikace digitálních podpisů

570 Kč

ČSN ISO/IEC 18035 (369843) - únor 2004

Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro řízení multimediálních softwarových aplikací

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 45510-2-7 (380210) - únor 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10028-1/změna A1 (420937) - únor 2004

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12258-3 (421403) - únor 2004

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 3: Odpad

340 Kč

ČSN EN 13981-1 (421447) - únor 2004

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 1: Lisované výrobky

340 Kč

ČSN EN 12680-1 (429717) - únor 2004 aktuální vydání

Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 1: Ocelové odlitky pro všeobecné použití

350 Kč

ČSN EN 12680-2 (429717) - únor 2004 aktuální vydání

Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 2: Ocelové odlitky pro vysoce namáhané součásti

350 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14131 (570072) - únor 2004

Potraviny - Stanovení folátů mikrobiologickou zkouškou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 7889 (571420) - únor 2004

Jogurt - Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 37 °C

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 9832 (580131) - únor 2004

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu zbytkového technického hexanu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 16871 (643136) - únor 2004

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky a tvarovky z plastů - Metody přímého (přirozeného) stárnutí

230 Kč

ČSN EN ISO 7823-1 (643414) - únor 2004 aktuální vydání

Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Lité desky

230 Kč

ČSN EN ISO 7823-2 (643414) - únor 2004 aktuální vydání

Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 2: Vytlačované desky

230 Kč

ČSN EN ISO 10548 (644501) - únor 2004 aktuální vydání

Uhlíková vlákna - Stanovení podílu povrchové úpravy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 15148 (730314) - únor 2004 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.17t

355 Kč

ČSN 73 0540-3/změna Z3 (730540) - únor 2004

Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 973/změna A1 (755886) - únor 2004

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 14149 (770648) - únor 2004

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška volným pádem z jednostranného zdvihu

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 11721-2 (800853) - únor 2004

Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 2: Zjišťování dlouhodobé odolnosti úprav zpomalujících hnití

190 Kč

ČSN EN 14030/změna A1 (806161) - únor 2004

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.1.2 (872006) - únor 2004

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 113-1 V1.5.1 (875005) - únor 2004

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 328 V1.4.1 (875021) - únor 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-10-21 V1.2.1 (875042) - únor 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 21: Poslech okolí (AL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-10-4 V1.3.1 (875042) - únor 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 474-1 V1.2.1 (875051) - únor 2004

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Seznam požadavků a proforma prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 1: Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 474-2 V1.2.1 (875051) - únor 2004

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Seznam požadavků a proforma prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 2: Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 841-1 V1.2.1 (875109) - únor 2004

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 085 V1.2.2 (878579) - únor 2004

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.