ČSN (normy i změny) z července 2002

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3450/změna Z1 (013450) - červenec 2002

Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 5828 (052030) - červenec 2002 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Sekundární spojovací vodiče s koncovkami chlazenými vodou - Rozměry a charakteristiky

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-2 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 2: Měření urychlovacího napětí

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-3 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 3: Měření proudu svazku

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-4 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 4: Měření rychlosti svařování

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-5 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 5: Měření přesnosti vedení

230 Kč

ČSN EN ISO 14744-6 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 6: Měření stability polohy bodu

190 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN ISO 14539 (186510) - červenec 2002

Manipulační průmyslové roboty - Manipulace s předměty pomocí uchopovacích modulů svíracího typu - Slovník a uvádění charakteristických vlastností

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2591-415 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 415: Zkouška dutinky poškozením trnem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-416 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 416: Pevnost kontaktu v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-417 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 417: Pevnost v tahu (mačkaný spoj)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-418 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 418: Měření síly pro zasunutí a vysunutí (dutinek)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-419 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 419: Stabilita zasunutého kontaktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-424 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 424: Síla na stažení nepájených ovíjených spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-425 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 425: Neodvíjitelnost nepájených ovíjených spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-426 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 426: Účinnost držení kontaktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-427 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 427: Pevnost upevnění ochranné krytky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-502 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 502: Nedovolený vstup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-503 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 503: Deformace kontaktu po mačkání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-505 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 505: Účinnost ochrany kontaktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-506 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 506: Použití nástrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-508 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 508: Měření tloušťky pokovení na kontaktech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-509 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 509: Přilnavost pokovení na kontaktech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-601 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 601: Optické prvky - Vložný útlum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2591-602 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 602: Optické prvky - Kolísání útlumu a optická nespojitost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-604 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 604: Optické prvky - Čisticí schopnost čel optických prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-610 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 610: Optické prvky - Účinnost připojení kabelů - Pevnost proti vytažení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6101 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6101: Optické prvky - Vnější prohlídka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-611 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 611: Optické prvky - Účinnost připojení kabelů - Pevnost při kroucení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-612 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 612: Optické prvky - Účinnost připojení kabelů - Podélné stlačení kabelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-615 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 615: Optické prvky - Integrita spojení při teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6301 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6301: Optické prvky - Stálost při teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6303 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6303: Optické prvky - Snížená teplota / snížený tlak a vlhké teplo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6305 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6305: Optické prvky - Rychlá změna teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6306 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6306: Optické prvky - Růst plísně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6307 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6307: Optické prvky - Slaná mlha

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6314 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6314: Optické prvky - Ponoření při nízkém tlaku vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6315 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6315: Optické prvky - Odolnost proti kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6316 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6316: Optické prvky - Odolnost proti ozónu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6317 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6317: Optické prvky - Hořlavost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6318 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6318: Optické prvky - Žáruvzdornost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6324 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6324: Optické prvky - Těsnění rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6401 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6401: Optické prvky - Konstantní zrychlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6402 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6402: Optické prvky - Rázy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6403 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6403: Optické prvky - Vibrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6404 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6404: Optické prvky - Příčné zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6405 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6405: Optické prvky - Osové zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6406 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6406: Optické prvky - Mechanická odolnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6414 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6414: Optické prvky - Rozpojení optických konektorů uvolněním lanka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6415 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6415: Optické prvky - Poškození zkušební sondy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-701 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 701: Elektrické prvky - Měření impedance otevřeného odporu vazebních členů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-702 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 702: Elektrické prvky - Měření zkreslení signálu vazebních členů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-703 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 703: Elektrické prvky - Potlačení soufázového signálu vazebních členů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-704 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 704: Elektrické prvky - Měření poměru závitů transformátoru užitého vazebního členu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-705 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 705: Elektrické prvky - Měření vstupní impedance odbočky vazebních členů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-706 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 706: Elektrické prvky - Zkouška přenosu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-707 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 707: Elektrické prvky - Měření charakteristické impedance sběrnice nebo odbočky koncovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-708 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 708: Elektrické prvky - Měření povrchového přenosu impedance vazebních členů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-709 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 709: Elektrické prvky - Pevnost v tahu vazebních členů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-7301 (311810) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 7301: Elektrické prvky - Teplotní stálost vazebních členů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3567-003 (311815) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Připojovací člen pro použití v zařízeních s multiplexovou datovou sběrnicí ve shodě s MIL-STD-1553B - Část 003: Jednoduchý připojovací člen - Výrobková norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3567-004 (311815) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Připojovací člen pro použití v zařízeních s multiplexovou datovou sběrnicí ve shodě s MIL-STD-1553B - Část 004: Dvojitý připojovací člen - Výrobková norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4180 (312576) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Trubky kruhové z titanu a slitin titanu pro tekutiny - Souhrn tolerancí - Průměr 4 mm ≤ D ≤ 40 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2071 (312716) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Plechy z hliníku a slitin hliníku - Tloušťka 0,25 mm ≤ a ≤ 6 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2131 (312719) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Desky ze slitin hliníku - Tloušťka 6 mm < a ≤ 160 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3146 (312732) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové, válcované za tepla - Zúžené mezní úchylky - Průměr 6 mm ≤ D ≤ 250 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2134 (312741) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Tyče kruhové lisované z hliníku a slitin hliníku - Průměr 10 mm ≤ D ≤ 220 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2044 (312745) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Tyče kruhové tažené z hliníku a slitin hliníku - Toleranční třída h11 - Průměr 4 mm ≤ D ≤ 63 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2045 (312746) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Tyče čtvercové tažené z hliníku a slitin hliníku - Toleranční třída h11 - Tloušťka 6 mm ≤ a ≤ 50 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2046 (312748) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Tyče šestihranné tažené z hliníku a slitin hliníku - Toleranční třída h11 - Tloušťka 7 mm ≤ a ≤ 50 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3842 (312756) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Trubky kruhové z korozivzdorných ocelí, pro tekutiny - Průměr 3,2 mm ≤ D ≤ 100 mm - Tloušťka stěny 0,32 mm ≤ a ≤ 2,5 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2066 (312775) - červenec 2002

Letectví a kosmonautika - Lisované profily ze slitin hliníku - Všeobecné tolerance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0165/změna Z2 (330165) - červenec 2002

Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 0166 ed. 2 (330166) - červenec 2002

Označování žil kabelů a ohebných šňůr

65 Kč

ČSN 33 0166/změna Z1 (330166) - červenec 2002

Označování a používání žil ohebných kabelů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 0167/změna Z1 (330167) - červenec 2002

Označování a používání žil kabelů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 61660-3 (333025) - červenec 2002

Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 3: Příklady výpočtů

440 Kč

ČSN EN 61000-6-2/změna Z1 (333432) - červenec 2002

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50081-1/změna Z1 (333433) - červenec 2002

Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma týkající se vyzařování. Část první: Prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50082-1/změna Z2 (333434) - červenec 2002

Elektromagnetická kompatibilita - Kmenová norma pro odolnost - Část 1: Prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61061-3-2 (346525) - červenec 2002

Neimpregnovaná hutná překližka k elektrotechnickým účelům - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhy vyrobené z bukové dýhy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60320-1/změna Z1 (354508) - červenec 2002

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 807-8 (354610) - červenec 2002

Obdélníkové konektory pro kmitočty do 3 MHz - Část 8: Předmětová specifikace pro konektory se čtyřmi signálními kontakty a uzemňovacím kontaktem pro stínění kabelu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61076-4-101 (354621) - červenec 2002 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-101: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé modulární konektory pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely se základní sítí 2,0 mm v souladu s IEC 60917

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.04t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN EN 61076-4-107 (354621) - červenec 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-107: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro stíněné nepřímé konektory pro desky s plošnými spoji se základní sítí 2,0 mm, pevný díl s pájenými a zalisovanými zakončeními a volný díl s nepřístupnými zakončeními typu zařezávané a zamačkávané spoje

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60688/změna A2 (356215) - červenec 2002

Elektrické měřicí převodníky pro převod střídavých elektrických veličin na analogové nebo číslicové signály

Změna byla zrušena k 23. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50377-2-1/Oprava 1 (359242) - červenec 2002

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 2-1: Typ FC-PC ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1

20 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z16 (360340) - červenec 2002

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

350 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z18 (360340) - červenec 2002

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN EN 60086-2 ed. 2/změna A1 (364110) - červenec 2002

Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60623/změna Z1 (364350) - červenec 2002

Uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61603-6 (368011) - červenec 2002

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 6: Obrazové a audiovizuální signály

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62121 (368409) - červenec 2002

Metody měření rekordérů a přehrávačů minidisku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62156 (368562) - červenec 2002

Digitální obrazový složkový záznam na pásek 12,65 mm s kompresí obrazu, typ D-9 pro systémy 525/60 a 625/50 (Digital S)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61947-2 (368611) - červenec 2002

Elektronická projekce - Měření a dokumentace klíčových vlastností - Část 2: Projektory s proměnnou rozlišovací schopností

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 13645 (386618) - červenec 2002

Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pevninských rozvodů se skladovací kapacitou 5 tun až 200 tun

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0630-2/změna Z1 (420630) - červenec 2002

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu hliníku metodou titrační a metodou atomové absorpce

32 Kč

ČSN 42 0630-3/změna Z1 (420630) - červenec 2002

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce, metodou elektrogravimetrickou a metodou fotometrickou

32 Kč

ČSN 42 0630-4/změna Z1 (420630) - červenec 2002

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce a metodou titrační

32 Kč

ČSN 42 0630-5/změna Z1 (420630) - červenec 2002

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu olova metodou atomové absorpce, metodou polarografickou a metodou fotometrickou

32 Kč

ČSN 42 0630-6/změna Z1 (420630) - červenec 2002

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Slitiny zinku. Stanovení obsahu kadmia metodou atomové absorpce, metodou polarografickou a metodou titrační

32 Kč

ČSN EN 12441-1 (420630) - červenec 2002

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách zinku - Titrační metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.05t

255 Kč

ČSN EN 12441-2 (420630) - červenec 2002

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.03t, A2 4.05t

420 Kč

ČSN EN 12441-3 (420630) - červenec 2002

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 3: Stanovení olova, kadmia a mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 10271 (420924) - červenec 2002 aktuální vydání

Ocelové ploché výrobky elektrolyticky pokovené slitinou zinek-nikl (ZN) - Technické dodací podmínky

340 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN 14163 (450024) - červenec 2002

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Svařování potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 10427-1 (451110) - červenec 2002

Naftový a plynárenský průmysl - Centrátory pažnic - Část 1: Požadavky na centrátory pažnic s výkyvnou pružinou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13533 (451230) - červenec 2002

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro vrtání a těžbu - Provrtávací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 10440-2 (451310) - červenec 2002

Naftový a plynárenský průmysl - Objemové kompresory rotačního typu - Část 2: Plnicí vzduchové kompresory (bezolejové)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 235 (503405) - červenec 2002 aktuální vydání

Tapety - Slovník a značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 13783 (560009) - červenec 2002

Potraviny - Detekce ozářených potravin kombinací techniky epifluorescenčního filtru a celkového počtu aerobních mikroorganismů - Screeningová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13784 (560010) - červenec 2002

Potraviny - Detekce ozářených potravin DNA Comet analýzou - Screeningová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 5555 (588752) - červenec 2002 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Odběr vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.14t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 15301 (588806) - červenec 2002

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení sedimentu v surových tucích a olejích - Metoda s odstředivkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 4610 (640220) - červenec 2002 aktuální vydání

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza použitím prosévacího přístroje s proudem vzduchu

190 Kč

ČSN EN 13417-1 (647811) - červenec 2002

Výztuže - Specifikace pro tkaniny - Část 1: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13417-2 (647811) - červenec 2002

Výztuže - Specifikace pro tkaniny - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13417-3 (647811) - červenec 2002

Výztuže - Specifikace pro tkaniny - Část 3: Speciální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13475 (654848) - červenec 2002

Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vápníku - Oxalátová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12436 (668524) - červenec 2002

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Kaseinová lepidla - Klasifikace a funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1895 (668567) - červenec 2002

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - T-zkouška v odlupování zkušebních těles z ohebných adherendů pod úhlem 180°

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

210 Kč

ČSN EN 12092 (668620) - červenec 2002

Lepidla - Stanovení viskozity

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13560 (681186) - červenec 2002

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu amidického dusíku - Potenciometrická titrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13716 (681187) - červenec 2002

Povrchově aktivní látky - Stanovení celkového dusíku - Potenciometrická titrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13435 (681188) - červenec 2002

Povrchově aktivní látky - Stanovení volných aminů v alkyldimethylbetainech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 846-13 (722711) - červenec 2002

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 13: Stanovení odolnosti organických povlaků proti úderu, oděru a korozi

230 Kč

ČSN EN 846-4 (722711) - červenec 2002

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.05t

355 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0420-1 (730420) - červenec 2002

Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

190 Kč

ČSN 73 0420-2 (730420) - červenec 2002

Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

350 Kč

ČSN EN 806-1 (736660) - červenec 2002

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

350 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13125 (746025) - červenec 2002

Okenice a clony - Přídavný tepelný odpor - Přiřazení třídy průvzdušnosti výrobku

230 Kč

ČSN EN 12833 (746026) - červenec 2002

Svinovací okenice pro střešní okna a zimní zahrady - Odolnost proti zatížení sněhem - Zkušební metoda

190 Kč

ČSN EN 13115 (746804) - červenec 2002

Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly

125 Kč

ČSN EN 13116 (747206) - červenec 2002

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Funkční požadavky

125 Kč

ČSN EN 13051 (747207) - červenec 2002

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Zkouška na místě

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 13515 (795228) - červenec 2002

Obuv - Zkoušení vrchů a podšívek - Propustnost pro vodní páru a absorpce vodní páry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13520 (795231) - červenec 2002

Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Odolnost proti odírání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 4921 (800013) - červenec 2002

Pletení - Základní pojmy - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 12322/změna A1 (857013) - červenec 2002

Zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro - Kultivační půdy pro mikrobiologii - Kritéria funkce kultivačních půd

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 099 V1.1.1 (872010) - červenec 2002

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Napájení zařízení v přístupové síti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 160 V1.2.1 (873616) - červenec 2002

Směrování volání na služby evropského telefonního číslovacího prostoru (ETNS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 161 V1.2.1 (873617) - červenec 2002

Management evropského telefonního číslovacího prostoru (ETNS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-1 V1.6.1 (875011) - červenec 2002

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-3 V1.6.1 (875011) - červenec 2002

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-4 V1.6.1 (875011) - červenec 2002

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-5 V1.6.1 (875011) - červenec 2002

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-6 V1.6.1 (875011) - červenec 2002

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-7 V1.6.1 (875011) - červenec 2002

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-8 V1.6.1 (875011) - červenec 2002

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-10-22 V1.2.1 (875042) - červenec 2002

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-11-17 V1.1.2 (875042) - červenec 2002

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 17: Vložené volání (IC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-12-17 V1.1.2 (875042) - červenec 2002

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 17: Vložené volání (IC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.2.1 (875097) - červenec 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.2.1 (875097) - červenec 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 929-1 V1.1.1 (875112) - červenec 2002

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 929-2 V1.1.1 (875112) - červenec 2002

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 141-3 V1.1.1 (877142) - červenec 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro vrstvu datového spoje (strana NTN)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 141-4 V1.1.1 (877142) - červenec 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 4: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síťovou vrstvu (strana NTN)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 141-5 V1.1.1 (877142) - červenec 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síťovou vrstvu (strana LE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 141-6 V1.1.1 (877142) - červenec 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) funkce PSTN-GW vrstvy 2 NMDS (strana NTN)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 141-7 V1.1.1 (877142) - červenec 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) vrstvy 3 rozhraní PSTN NMDS (strana NTN)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 141-8 V1.1.1 (877142) - červenec 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 8: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) vrstvy 3 rozhraní PSTN NMDS (strana LE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 276-4 V1.1.1 (877148) - červenec 2002

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 276-6 V1.1.1 (877148) - červenec 2002

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 484-4 V1.1.1 (877158) - červenec 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Hledání přípojky (LH) - doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 484-6 V1.1.1 (877158) - červenec 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Hledání přípojky (LH) - doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 486-4 V1.1.1 (877159) - červenec 2002

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace deskriptoru provozu ATM s projednáním držitelem spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 486-6 V1.1.1 (877159) - červenec 2002

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace deskriptoru provozu ATM s projednáním držitelem spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 454-2 V1.3.1 (877163) - červenec 2002

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Registrace polohy bezšňůrového koncového zařízení (CTLR) - doplňková služba - ECMA-QSIG-CTLR - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 451-2 V1.4.1 (877166) - červenec 2002

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita koncových bezšňůrových zařízení (CTM) - Protokol meziústřednové signalizace - Odchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 452-2 V1.4.1 (877167) - červenec 2002

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Dokončení volání - doplňková služba pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 455-2 V1.4.1 (877168) - červenec 2002

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Příchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě pro vstupní bod b služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 487-4 V1.1.1 (877169) - červenec 2002

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Schopnost komutované virtuální cesty - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 487-6 V1.1.1 (877169) - červenec 2002

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Schopnost komutované virtuální cesty - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 483-2 V1.2.1 (877172) - červenec 2002

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 453-2 V1.2.1 (877174) - červenec 2002

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přesměrování - doplňkové služby - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 491-2 V1.2.1 (877175) - červenec 2002

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nabídka volání - doplňková služba - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 490-2 V1.2.1 (877177) - červenec 2002

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Předání volání - doplňková služba pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 492-2 V1.2.1 (877178) - červenec 2002

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Autentizace bezšňůrového koncového zařízení - doplňkové služby - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro vstupní bod "b" služby VPN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 813-3 V1.1.1 (877179) - červenec 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) a širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol generického adresování a transportu (GAT) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 813-4 V1.1.1 (877179) - červenec 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) a širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol generického adresování a transportu (GAT) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-2-6 V1.1.1 (878568) - červenec 2002

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-6: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy mnohonásobného přístupu s časovým dělením s více nosnými (MC-TDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12875-2 (944305) - červenec 2002

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 2: Kontrola nekovových předmětů

190 Kč