ČSN EN 12441-3 (420630)

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 3: Stanovení olova, kadmia a mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN 12441-3 Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 3: Stanovení olova, kadmia a mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie pro stanovení olova, mědi a kadmia v zinku a slitinách zinku. Platí pro výrobky specifikované v EN 988 Zinek a slitiny zinku - Specifikace pro válcované ploché výrobky pro stavebnictví, EN 1179 Zinek a slitiny zinku - Primární zinek, Zinek a slitiny zinku - Slitiny pro slévárenské účely - Ingoty a tekutý kov, EN 12844 Zinek a slitiny zinku - Odlitky - Specifikace a prEN 13283 Zinek a slitiny zinku - Sekundární zinek.
Norma charakterizuje princip metody a stanovuje požadavky na potřebné chemikálie a přístroje použité k rozboru. Dále předepisuje postup stanovení obsahu hořčíku včetně výpočtu a vyjádření výsledků. Norma je vhodná pro stanovení obsahů olova ( hmotnostní podíl) mezi 0,000 5 % a 2,5 %, obsahů kadmia (hmotnostní podíl) mezi 0,000 5 % a 0,3 % a mědi (hmotnostní podíl) mezi 0,000 5 % a 4 %.

Označení ČSN EN 12441-3 (420630)
Katalogové číslo 64945
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2002
Datum účinnosti 1. 8. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963649450
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12441-1 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách zinku - Titrační metoda

ČSN EN 12441-10 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 10: Stanovení chromu a titanu ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

ČSN EN 12441-11 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 11: Stanovení křemíku ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

ČSN EN 12441-2 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN 12441-4 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 4: Stanovení železa ve slitinách zinku - Spektrofotometrická metoda

ČSN EN 12441-5 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 5: Stanovení železa v primárním zinku - Spektrofotometrická metoda

ČSN EN 12441-6 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 6: Stanovení hliníku a železa - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN 12441-7 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 7: Stanovení cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie po extrakci

ČSN EN 12441-8 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN 12441-9 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 9: Stanovení niklu ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie