ČSN EN 12441-4 (420630)

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 4: Stanovení železa ve slitinách zinku - Spektrofotometrická metoda

ČSN EN 12441-4 Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 4: Stanovení železa ve slitinách zinku - Spektrofotometrická metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje spektrofotometrickou metodu pro stanovení železa ve slitinách zinku. Platí pro výrobky specifikované v ČSN EN 1774 a ČSN EN 12844. Norma charakterizuje princip metody a stanovuje požadavky na potřebné chemikálie a přístroje použité k rozboru. Dále předepisuje postup stanovení obsahu železa včetně výpočtu a vyjádření výsledků. Norma je vhodná pro stanovení obsahů železa (hmotnostní podíly) mezi 0,01 % a 0,1 %.

Označení ČSN EN 12441-4 (420630)
Katalogové číslo 68104
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 2003
Datum účinnosti 1. 9. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963681047
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12441-1 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách zinku - Titrační metoda

ČSN EN 12441-10 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 10: Stanovení chromu a titanu ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

ČSN EN 12441-11 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 11: Stanovení křemíku ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

ČSN EN 12441-2 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN 12441-3 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 3: Stanovení olova, kadmia a mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN 12441-5 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 5: Stanovení železa v primárním zinku - Spektrofotometrická metoda

ČSN EN 12441-6 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 6: Stanovení hliníku a železa - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN 12441-7 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 7: Stanovení cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie po extrakci

ČSN EN 12441-8 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN 12441-9 (420630)
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 9: Stanovení niklu ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie