ČSN (normy i změny) z června 2002

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN IEC 60300-3-5 (010690) - červen 2002

Management spolehlivosti - Část 3-5: Návod k použití - Podmínky při zkouškách bezporuchovosti a principy statistických testů

570 Kč

ČSN EN ISO 11688-2 (011682) - červen 2002

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 2: Fyzikální základy navrhování s ohledem na snižování hluku

440 Kč

ČSN EN 60617-12/Oprava 1 (013390) - červen 2002

Grafické značky pro schémata - Část 12: Binární logické prvky

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60417-1/Oprava 1 (013760) - červen 2002

Grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Přehled a použití značek

Změna byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 0310/změna Z2 (060310) - červen 2002

Ústřední vytápění - Projektování a montáž

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 06 0320/změna Z1 (060320) - červen 2002

Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CR 1404 (061003) - červen 2002

Stanovení emisí spotřebičů plynných paliv při zkoušení typu

550 Kč

ČSN EN 1020/změna A1 (061911) - červen 2002

Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW, pro vytápění prostorů nebytových objektů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 621/změna A1 (061912) - červen 2002

Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW, pro vytápění prostorů nebytových objektů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 778/změna A1 (061913) - červen 2002

Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW, pro vytápění bytových prostorů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1319/změna A1 (061915) - červen 2002

Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW, pro vytápění bytových prostorů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN ISO 15245-1 (078603) - červen 2002

Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 1: Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN ISO 15245-2 (078603) - červen 2002

Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 2: Kontrola měřením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10692-1 (078613) - červen 2002

Lahve na přepravu plynů - Spojení ventilů s lahvemi na plyny používanými v mikroelektronickém průmyslu - Část 1: Výstupní ventilová připojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10692-2 (078613) - červen 2002

Lahve na přepravu plynů - Spojení ventilů s lahvemi na plyny používanými v mikroelektronickém průmyslu - Část 2: Specifikace a typové zkoušky ventilových připojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN 28662-2 +A1/změna A2 (106010) - červen 2002

Ruční mechanizované nářadí. Měření vibrací na rukojeti. Část 2: Sekací a nýtovací kladiva (obsahuje změnu A1) (ISO 8662-2:1992)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 28662-3 +A1/změna A2 (106010) - červen 2002

Ruční mechanizované nářadí. Měření vibrací na rukojeti. Část 3: Vrtací a rotační kladiva (obsahuje změnu A1) (ISO 8662-3:1992)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 28662-5 +A1/změna A2 (106010) - červen 2002

Ruční mechanizovaná nářadí - Měření vibrací na rukojeti - Část 5: Bourací a sbíjecí kladiva (Obsahuje změnu A1:1995)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 13180 (120503) - červen 2002

Větrání budov - Potrubí - Rozměry a mechanické požadavky na pružné potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13030 (127035) - červen 2002

Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním deštěm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN 16 5190 (165190) - červen 2002 aktuální vydání

Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Technické předpisy

125 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN ISO 4343 (184311) - červen 2002 aktuální vydání

Systémy průmyslové automatizace - Číslicové řízení strojů - Výstupní data procesoru číslicového řízení - Postprocesorové povely

1 270 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 12195-3 (300080) - červen 2002 aktuální vydání

Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 3: Přivazovací řetězy

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2078 (312001) - červen 2002 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Výrobní postup, postup kontroly, protokol o kontrole a zkoušce - Definice, všeobecné zásady, příprava a schvalování

125 Kč

ČSN EN 3230 (313369) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Korunové šestihranné matice, nízké, normální otvor klíče, z oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při obvyklé teplotě okolí) /235°C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2809 (313374) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Korunové šestihranné matice, nízké, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené - Třída: 900 MPa (při obvyklé teplotě) / 650°C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2810 (313375) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Korunové šestihranné matice, nízké, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 900 MPa (při obvyklé teplotě) / 650°C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3696 (313418) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Podložky ze žáruvzdorné oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3248 (313830) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - redukované spojky s aretačním kroužkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3084 (313836) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - Přímé šroubení s koncovkou pro svaření a závitem, k opravám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3082 (313838) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - Přímé šroubení pro průchod přepážkou, s koncovkou pro svaření, k opravám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3081 (313839) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - Navařený nákružek pro dynamické těsnění, k opravám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2656 (313840) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí - Koncovka pro svařovaný spoj - Geometrická konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4017 (313845) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - Kolena 90°

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4019 (313847) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - Kolena 90° s koncovkou k přivaření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4026 (313854) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - T spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4027 (313855) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - T spojky, na odbočce matice s opěrným drátem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4029 (313857) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - T spojky, odbočka pro průchod přepážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4030 (313858) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - T spojky, přímý nátrubek pro průchod přepážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4031 (313881) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - Matice pro svařovací nákružky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4032 (313882) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - Opěrný drát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3789 (313886) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' - Ochranné zátky s vnějším závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3790 (313887) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' - Ochranné zátky s vnitřním závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3140 (314360) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Nýty plné se zápustnou hlavou s úhlem 100°, z korozivzdorné oceli FE-PA2601, pasivované, palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3139 (314361) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Nýty plné se zápustnou hlavou s úhlem 100°, z korozivzdorné oceli FE-PA11, pasivované, palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3138 (314362) - červen 2002

Letectví a kosmonautika - Nýty plné se zápustnou hlavou s úhlem 100° s kompenzátorem, z korozivzdorné oceli FE-PA2601, pasivované, palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50341-2 (333300) - červen 2002

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 2: Seznam Národních normativních aspektů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

145 Kč

ČSN EN 50341-3 (333300) - červen 2002

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.07t, Z2 3.07t, Z3 4.07t, Z4 4.10t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

4 047 Kč

ČSN EN 50065-7 (333435) - červen 2002

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 7: Impedance zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61631 (345852) - červen 2002

Zkušební metoda pro stanovení mechanické pevnosti jader z magnetických oxidů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61340-4-3 (346440) - červen 2002

Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

Norma bude zrušena k 17. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 60464-2 (346580) - červen 2002

Elektroizolační laky - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.06t, Oprava 1 6.07t

485 Kč

ČSN EN 60811-2-1/změna A1 (347010) - červen 2002

Izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Všeobecné zkušební metody - Část 2-1: Specifické metody pro elastomerové směsi - Zkouška odolnosti vůči ozónu, poměrné prodloužení při tepelném a mechanickém zatížení a zkouška ponořením do minerálního oleje

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-1-4/změna A2 (347010) - červen 2002

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů - Část 1-4: Metody pro všeobecné použití - Zkoušky při nízké teplotě

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-11/změna Z1 (347410) - červen 2002

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 11: Kabely pro svítidla

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-12/změna Z1 (347410) - červen 2002

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně. Část 12: Tepelně odolné ohebné kabely a šňůry

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-13/změna Z1 (347410) - červen 2002

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 13: Dvou nebo vícežilové kabely izolované PVC odolné oleji

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-5/změna Z2 (347410) - červen 2002

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V. Část 5: Ohebné kabely a šňůry

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50289-3-1 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-1: Mechanické zkušební metody - Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 50289-3-4 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-4: Mechanické zkušební metody - Pevnost v tahu, prodloužení a smrštivost izolace a pláště

125 Kč

ČSN EN 50289-3-5 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-5: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelu proti rozdrcení

125 Kč

ČSN EN 50289-3-6 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-6: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelu proti nárazům

125 Kč

ČSN EN 50289-3-7 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-7: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelového pláště proti oděru

125 Kč

ČSN EN 50289-3-9 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-9: Mechanické zkušební metody - Zkoušky ohybem

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-25-1 (354055) - červen 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-1: Zkouška 25a - Odstup přeslechu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-25-3 (354055) - červen 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-3: Zkouška 25c - Degradace doby náběhu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-25-4 (354055) - červen 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-4: Zkouška 25d - Zpoždění vlivem šíření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60669-2-1 ed. 2/změna A2 (354106) - červen 2002

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60694/změna A2 (354205) - červen 2002

Společná ustanovení pro vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60115-1/změna A1 (358190) - červen 2002

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 15. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60191-6-5 (358791) - červen 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-5: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s mřížkovým uspořádáním kuliček s jemnou roztečí (FBGA)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60191-6-8 (358791) - červen 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-8: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro sklem utěsněná plochá čtvercová keramická pouzdra (G-QFP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61189-1/změna A1 (359039) - červen 2002

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 1: Všeobecné zkušební metody a metodiky

190 Kč

ČSN EN 61300-3-20 (359252) - červen 2002

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-20: Zkoušení a měření - Směrovost optických vláknových odbočnic

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61753-2-3 (359255) - červen 2002

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 2-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60923/změna A1 (360514) - červen 2002

Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) - Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50201 (367011) - červen 2002 aktuální vydání

Rozhraní pro DVB-IRD

340 Kč

ČSN EN 61834-8 (368553) - červen 2002

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 8: Formát PAL plus pro systém 625/50

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 18836 (369389) - červen 2002

Informační technologie - Zásobník 8 mm široké magnetické pásky pro výměnu informací - Šikmý záznam - Formát typu Mammoth Tape-2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-20 (369690) - červen 2002

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 20: Sestava abstraktních testů pro testování shody fyzické vrstvy FDDI závislé na médiu (PMD ATS)

440 Kč

ČSN ISO/IEC TR 15413 (369981) - červen 2002

Informační technologie - Fontové služby - Definice abstraktní služby

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 615/změna A1 (389030) - červen 2002

Požární ochrana. Hasiva. Technické podmínky pro prášky (kromě prášků pro třídu požáru D)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

44 Hornictví

ČSN ISO 1213-1 (441319) - červen 2002

Tuhá paliva - Terminologie - Část 1: Termíny vztahující se k úpravě uhlí

550 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 3086 (463086) - červen 2002 aktuální vydání

Lískové ořechy ve skořápce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.04t

222 Kč

ČSN 46 3087 (463087) - červen 2002 aktuální vydání

Jádra lískových ořechů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.04t

222 Kč

ČSN 46 3111 (463111) - červen 2002 aktuální vydání

Brokolice

125 Kč

ČSN 46 3197 (463197) - červen 2002 aktuální vydání

Pěstované žampiony

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 321 (490149) - červen 2002 aktuální vydání

Desky ze dřeva - Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 13708 (560008) - červen 2002

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie

190 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 937 (576023) - červen 2002

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu dusíku (Referenční metoda)

125 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 5565-1 (580201) - červen 2002

Vanilka pravá [Vanilla fragrans (Salisbury) Ames] - Část 1: Specifikace

190 Kč

ČSN 58 0510/změna Z9 (580510) - červen 2002

Koření tropické a subtropické

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN ISO 10724-1 (640202) - červen 2002

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot (PMCs) z reaktoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles

230 Kč

ČSN 64 0338/změna Z2 (640338) - červen 2002

Epoxidové pryskyřice. Metody stanovení hmotnostního zlomku chloru

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 1742/Oprava 1 (651742) - červen 2002

Oxid uhličitý

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3262-12 (671300) - červen 2002

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 12: Slída muskovitovitého typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-22 (671300) - červen 2002

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 22: Průtokově žíhaná křemelina

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13280 (698080) - červen 2002

Podmínky pro jedno - a víceprostorové sklolaminátové nadzemní nádrže pro uskladnění studené vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12860 (722490) - červen 2002

Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 772-6 (722635) - červen 2002

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic

125 Kč

ČSN EN 512/změna A1 (722905) - červen 2002

Vláknocementové výrobky. Tlakové trouby a spoje

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6177/změna Z1 (736177) - červen 2002

Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 13380 (756304) - červen 2002

Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN 75 7346 (757346) - červen 2002 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.06t

210 Kč

ČSN 75 7506 (757506) - červen 2002 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.05t

262 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 90-3 (770521) - červen 2002

Jemné kovové obaly - Definice a metody stanovení rozměrů a objemů - Část 3: Plechovky na aerosoly

230 Kč

ČSN EN ISO 11897 (770616) - červen 2002

Obaly - Pytle z termoplastických měkkých fólií - Rozšiřování trhlin v postranních záhybech

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 12447 (806160) - červen 2002

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti vůči hydrolýze ve vodě

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 0420/změna Z1 (830420) - červen 2002

Detekční trubice ALTEST

Změna byla zrušena k 1. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13274-3 (832205) - červen 2002

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 3: Stanovení dýchacího odporu

230 Kč

ČSN EN ISO 12894 (833552) - červen 2002

Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 980/změna A2 (850005) - červen 2002

Značky pro označování zdravotnických prostředků

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 502 V8.1.2 (872781) - červen 2002 aktuální vydání

Harmonizovaná EN pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Zařízení základnové stanice a opakovače pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (GSM 13.21 verze 8.1.2)

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 113-1 V1.3.1 (875005) - červen 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a hovoru) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 113-2 V1.1.1 (875005) - červen 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a hovoru) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 166-1 V1.1.2 (875095) - červen 2002

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 489-10 V1.2.1 (875101) - červen 2002

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 10: Specifické podmínky pro bezšňůrová telefonní zařízení první generace (CT1 a CT1+) a druhé generace (CT2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 841-1 V1.1.1 (875109) - červen 2002

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 842-1 V1.1.1 (875110) - červen 2002

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Všeobecný popis a fyzická vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 812 V2.1.1 (875301) - červen 2002

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnostní hlediska - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 757 V1.3.1 (875504) - červen 2002

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Služba přenosu zpráv malou rychlostí (LRMS) včetně služby krátkých zpráv (SMS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 427 V1.2.1 (876031) - červen 2002

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé družicové pozemské stanice (MES) s výjimkou leteckých pohyblivých družicových pozemských stanic, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 196-3 V1.2.1 (877040) - červen 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 196-4 V1.2.1 (877040) - červen 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 196-5 V1.2.1 (877040) - červen 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 196-6 V1.2.1 (877040) - červen 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 207-4 V3.1.1 (877059) - červen 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 207-6 V3.1.1 (877059) - červen 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 359-4 V1.4.1 (877081) - červen 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 359-6 V1.4.1 (877081) - červen 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 002-3 V1.2.1 (877145) - červen 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 002-4 V1.2.1 (877145) - červen 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 002-5 V1.2.1 (877145) - červen 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 002-6 V1.2.1 (877145) - červen 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 234 V1.3.2 (878523) - červen 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály 1 x STM-1 a pracující v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a střídáním polarizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.