ČSN EN ISO 12569 (730311) Zrušená norma

Tepelné vlastnosti budov - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda změny koncentrace indikačního plynu

ČSN EN ISO 12569 Tepelné vlastnosti budov - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda změny koncentrace indikačního plynu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V normě jsou uvedeny tři způsoby stanovení výměny vzduchu v budovách, nebo jen jejích částech. Jsou to Metoda poklesu koncentrace indikačního plynu, která je u nás zatím jediným běžně užívaným způsobem zjišťování okamžité výměny vzduchu v budovách, Metoda konstantního dávkování a Metoda konstantní koncentrace indikačního plynu. Jsou zde popsány postupy zkoušek pro jednotlivé metody, požadavky na přístrojové vybavení, včetně kalibrace přístrojů i konečné výpočtové vztahy a statistické zpracování získaných údajů. Jsou uvedeny možnosti použití vhodných indikačních plynů a rozsah použitelnosti jednotlivých metod pro stanovení výměny vzduchu nebo objemového průtoku vzduchu v budovách nebo jejích částech. Jsou popsány všechny náležitosti, které musí obsahovat Protokol o zkoušce. Součástí normy je příloha ZA (normativní) s uvedenými normativními odkazy na mezinárodní publikace.

Označení ČSN EN ISO 12569 (730311)
Katalogové číslo 64874
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2002
Datum účinnosti 1. 7. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963648743
Norma byla zrušena k 1. 7. 2013
a nahrazena ČSN EN ISO 12569 (730311)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo