ČSN EN 13708 (560008)

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie

ČSN EN 13708 Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu detekce ošetření potravin ionizujícím zářením pomocí ESR spektroskopie. Metoda je určena pro potraviny obsahující krystalický cukr. ESR spektroskopie detekuje paramagnetická centra (např. radikály), které vznikají působením záření. Radiační ošetření vytváří radikály, které mohou být detekovány v pevných a suchých částech potravin. ESR spektra jsou konvenčně prezentována jako závislost první derivace absorpce na použitém magnetickém poli. Hodnoty magnetického pole a frekvence mikrovlnného záření závisí na experimentálním uspořádání, zatímco jejich poměr (tzv. g-faktor) je vnitřní vlastností paramagnetického centra a jeho lokálního uspořádání. Intenzita získaného signálu se zvyšuje s koncentrací paramagnetických složek a tedy i s použitou dávkou.

Označení ČSN EN 13708 (560008)
Katalogové číslo 64879
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 2002
Datum účinnosti 1. 7. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963648798
Dostupnost skladem (tisk na počkání)