ČSN (normy i změny) z června 2001

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 11108 (010144) - červen 2001

Informace a dokumentace - Archivní papír - Požadavky na stálost a trvanlivost

125 Kč

ČSN ISO 215 (010147) - červen 2001

Dokumentace - Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací

190 Kč

ČSN ISO 1086 (010159) - červen 2001

Informace a dokumentace - Titulní listy knih

190 Kč

ČSN 01 1320 (011320) - červen 2001

Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

230 Kč

ČSN 01 5016/změna Z3 (015016) - červen 2001

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení materiálů a výrobků kapilárními metodami

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9606-5 (050715) - červen 2001

Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu

340 Kč

ČSN EN ISO 5183-1 (052673) - červen 2001

Odporová svařovací zařízení - Elektrodové adaptéry s vnějším kuželem 1:10 - Část 1: Kuželové upevnění, kuželovitost 1:10

190 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1459/změna Z1 (268804) - červen 2001

Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 1493/Oprava 1 (270809) - červen 2001

Zvedáky vozidel

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN EN 13423 (300085) - červen 2001

Provozování vozidel na stlačený zemní plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50303 (330383) - červen 2001

Zařízení skupiny I, kategorie M1, určená pro použití za přítomnosti methanu a/nebo hořlavého prachu

230 Kč

ČSN EN 60870-5-101/změna Z1 (334650) - červen 2001

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 101: Sdružený standard pro základní úkoly dálkového ovládání

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61334-4-511 (334740) - červen 2001

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-511: Protokoly dálkového přenosu dat - Systémové řízení - CIASE protokol

350 Kč

ČSN EN 61334-6 (334760) - červen 2001

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 6: Kódovací pravidlo A-XDR

350 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50239 (341525) - červen 2001

Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro nákladní dopravu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.15t, Z1 10.18t

Norma bude zrušena k 27. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

392 Kč

ČSN EN 61629-1/Oprava 1 (346566) - červen 2001

Aramidová lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 61232/změna A11 (347505) - červen 2001

Ocelohliníkové dráty pro elektrotechniku

125 Kč

ČSN 34 7614-6K (347614) - červen 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6K: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6K-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-6N (347614) - červen 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6N: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6N-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.02t

355 Kč

ČSN 34 7660-5J (347660) - červen 2001

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5J: Kabely s dodatečnými nebo doplňujícími požadavky na měření kyslíkového čísla materiálů

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-5-6 (354101) - červen 2001

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-6: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Stejnosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače a spínací zesilovače (NAMUR)

230 Kč

ČSN EN 50227/změna Z1 (354327) - červen 2001

Spínače řídicích obvodů a spínací prvky bezdotykových snímačů - Stejnosměrné rozhraní bezdotykových snímačů a spínacích zesilovačů (NAMUR)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61753-2-1 (359255) - červen 2001

Norma funkčnosti spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 2-1: Optické konektory ukončené na jednovidovém optickém vlákně pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60901/změna A2 (360277) - červen 2001

Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení

770 Kč

ČSN EN 60598-2-23/změna Z1 (360600) - červen 2001

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí

125 Kč

ČSN EN 60335-2-4/změna Z1 (361040) - červen 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-9/změna Z4 (361040) - červen 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro opékače topinek, grily, pečicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60312/změna A1 (361060) - červen 2001

Vysavače pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61121/změna A11 (361060) - červen 2001

Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60065/změna Z1 (367000) - červen 2001

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61834-6 (368553) - červen 2001

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 6: Formát SDL

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61904 (368557) - červen 2001

Záznam obrazu - Digitální složkový kazetový záznam obrazu na pásek 12,65 mm s kompresí dat (Formát Digital L)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 16382 (369384) - červen 2001

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím zásobníků 12,7 mm široké, 208-stopé magnetické pásky - Formát DLT 6

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 14750 (369542) - červen 2001

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Jazyk pro definici rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10040 (369649) - červen 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Přehled managementu systémů

440 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-5/Oprava 2 + Oprava 3 (369651) - červen 2001

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Paměť zpráv: Definice abstraktní služby

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10536-1 (369741) - červen 2001

Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s těsnou vazbou - Část 1: Fyzikální charakteristiky

125 Kč

ČSN ISO/IEC 10536-2 (369741) - červen 2001

Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Část 2: Rozměry a umístění vazebních oblastí

190 Kč

ČSN ISO/IEC 10536-3 (369741) - červen 2001

Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Část 3: Elektronické signály a procedury resetu

340 Kč

ČSN ISO/IEC 14776-341 (369906) - červen 2001

Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů 3 (SCSI-3) - Část 341: Příkazy řídicí jednotky (SCC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 14776-342 (369906) - červen 2001

Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů - Část 342: Příkazy řídicí jednotky 2 (SCC-2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 14776-381 (369906) - červen 2001

Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů (SCSI) - Část 381: Příkazy pro zařízení na optické paměťové karty (OMC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10118-4 (369930) - červen 2001

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Hašovací funkce - Část 4: Hašovací funkce používající modulární aritmetiku

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10020 (420002) - červen 2001 aktuální vydání

Definice a rozdělení ocelí

190 Kč

ČSN CR 10260/Oprava 1 (420011) - červen 2001

Systémy označování ocelí - Přídavné symboly

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 42 0302/změna Z1 (420302) - červen 2001

Zkoušení kovů. Názvy, označení a jednotky

32 Kč

ČSN EN ISO 642 (420447) - červen 2001

Ocel - Čelní zkouška prokalitelnosti (zkouška podle Jominyho)

340 Kč

ČSN 42 1331/změna Z1 (421331) - červen 2001

Odpady neželezných kovů a jejich slitin

32 Kč

ČSN EN 603-3 (427205) - červen 2001

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 14181 (467031) - červen 2001

Krmiva - Stanovení reziduí organochlorových pesticidů - Metoda plynové chromatografie

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 708/změna A1 (470613) - červen 2001

Zemědělské stroje - Stroje na zpracování půdy s aktivními pracovními nástroji - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 6105/změna Z3 (496105) - červen 2001

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily

32 Kč

ČSN EN 848-1/změna A1 (496123) - červen 2001

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0290-1 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 56 0290-2 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 2: Odběr vzorků

125 Kč

ČSN 56 0290-3 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 3: Senzorické zkoušení

125 Kč

ČSN 56 0290-4 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 4: Stanovení vody

125 Kč

ČSN 56 0290-5 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 5: Stanovení chloridu sodného

125 Kč

ČSN 56 0290-6 (560290) - červen 2001

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 6: Stanovení tuku

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 2556 (640116) - červen 2001

Plasty - Stanovení rychlosti propustnosti pro plyny u fólií a tenkých desek při atmosférickém tlaku - Manometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 182-3 (643209) - červen 2001

Plasty - Stanovení náchylnosti sloučenin a výrobků na bázi homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a jiné kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 3: Konduktometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 182-4 (643209) - červen 2001

Plasty - Stanovení náchylnosti sloučenin a výrobků na bázi homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a jiné kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 4: Potenciometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0102 (750102) - červen 2001

Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice

340 Kč

ČSN EN 12056-1 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

262 Kč

ČSN EN 12056-2 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.01t, Z1 5.03t

492 Kč

ČSN EN 12056-3 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.03t, Z2 1.14t

504 Kč

ČSN EN 12056-4 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

372 Kč

ČSN EN 12056-5 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

262 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13193 (770003) - červen 2001

Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie

230 Kč

ČSN CR 13504 (770152) - červen 2001

Obaly - Využití materiálu - Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného materiálu

230 Kč

ČSN EN 12713 (771052) - červen 2001

Uzavírací systémy se šroubovacím víkem pro plastové obaly se jmenovitým objemem od 20 l do 60 l

230 Kč

ČSN EN 13117-1 (772000) - červen 2001

Přepravní obaly - Opakovaně použitelné tuhé plastové přepravky - Část 1: Všeobecné použití

230 Kč

ČSN EN 13117-2 (772000) - červen 2001

Přepravní obaly - Opakovaně použitelné tuhé plastové přepravky - Část 2: Všeobecné specifikace pro zkoušení

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 12224 (806146) - červen 2001

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 61223-3-4 (854012) - červen 2001

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-4: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u stomatologických rentgenových zařízení

350 Kč

ČSN EN ISO 10555-5/změna A1 (855825) - červen 2001

Sterilní intravaskulární katetry pro jednorázové použití - Část 5: Periferní katetry se zaváděcí vnitřní jehlou

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 908 V6.9.1 (872693) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 6.9.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 908 V7.5.1 (872693) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 7.5.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 908 V8.4.1 (872693) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 8.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 909 V8.4.1 (872694) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 8.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 910 V7.4.1 (872695) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 7.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 910 V8.4.1 (872695) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 8.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 940 V5.15.1 (872701) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.15.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 940 V5.16.1 (872701) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.16.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 940 V6.10.1 (872701) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 6.10.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 940 V7.6.1 (872701) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 7.6.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 940 V7.7.1 (872701) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 7.7.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 911 V6.8.1 (872709) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 6.8.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 911 V7.4.1 (872709) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 7.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 911 V8.4.1 (872709) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 8.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 912 V7.3.1 (872710) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 7.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 912 V8.3.1 (872710) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 8.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 926 V8.0.1 (872713) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - stupeň 1 (GSM 02.69 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 087 V8.2.1 (872760) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 8.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 349 V6.8.1 (872763) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 6.8.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 349 V7.4.1 (872763) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 7.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 349 V8.3.1 (872763) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 8.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 349 V8.4.1 (872763) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 8.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 709 V7.2.1 (872774) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Spojové přizpůsobení (GSM 05.09 verze 7.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 709 V8.0.1 (872774) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Spojové přizpůsobení (GSM 05.09 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 403 V8.0.1 (872784) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Popis služby - Stupeň 1 (GSM 02.56 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 408 V8.0.1 (872787) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Pevná část rádiového subsystému CTS-FP (GSM 05.56 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 503 V8.3.1 (872789) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 - Protokol řízení rádiových prostředků (GSM 04.18 verze 8.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 503 V8.4.1 (872789) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 - Protokol řízení rádiových prostředků (GSM 04.18 verze 8.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 713 V7.0.3 (872790) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Zkušební sekvence pro adaptivní vícerychlostní (AMR) hlasový kodek (GSM 06.74 verze 7.0.3)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 716 V7.3.1 (872791) - červen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Podpora přenositelnosti čísla pohyblivé služby (MNP) - Technické provedení - Stupeň 2 (GSM 03.66 verze 7.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 089 V3.1.1 (873508) - červen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 162-1 V1.2.2 (875013) - červen 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 1: Technické charakteristiky a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 162-2 V1.1.2 (875013) - červen 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a příjímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 394-1 V2.1.2 (875047) - červen 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 673 V1.2.1 (875067) - červen 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro koncové zařízení s velmi malou aperturou (VSAT), družicové zpravodajství (SNG), interaktivní družicová koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT) pozemských stanic pracujících v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS)

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 466 V1.1.1 (875105) - červen 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření obousměrných radiotelefonních přístrojů VHF pro pevné umístění na záchranných plavidlech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 469-1 V1.1.1 (875533) - červen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 1: Struktura zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Vrstva řízení přístupu k médiu (MAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 469-2 V1.1.1 (875533) - červen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Vrstva řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 469-3 V1.1.1 (875533) - červen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Vrstva řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 469-4 V1.1.1 (875533) - červen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 4: Struktura zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Řízení spojové vrstvy (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 469-5 V1.1.1 (875533) - červen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 5: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Řízení spojové vrstvy (DLC) - Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 469-6 V1.1.1 (875533) - červen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Řízení spojové vrstvy (DLC) - Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 469-7 V1.1.1 (875533) - červen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 7: Struktura zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 469-8 V1.1.1 (875533) - červen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 8: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 469-9 V1.1.1 (875533) - červen 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 9: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 427 V1.1.1 (876031) - červen 2001 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 721 V1.1.1 (876038) - červen 2001 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), zajišťující datové komunikace s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družice na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v pásmech nižších než 1 GHz

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 062-4 V1.1.1 (877133) - červen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Podpora aplikací virtuální soukromé sítě (VPN) s informačními toky signalizačního systému číslo jedna referenčního bodu Q soukromé sítě (PSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 068-4 V1.1.1 (877147) - červen 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 068-6 V1.1.1 (877147) - červen 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 144-1 V1.1.2 (877160) - červen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo jedna (DSS1) a signalizační systém číslo 7 (SS7) - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 144-2 V1.1.1 (877160) - červen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 451-2 V1.3.1 (877166) - červen 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita koncových bezšňůrových zařízení (CTM) - Protokol meziústřednové signalizace - Odchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 452-2 V1.3.1 (877167) - červen 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Dokončení volání - doplňková služba pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 455-2 V1.3.1 (877168) - červen 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Příchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 453-2 V1.1.1 (877174) - červen 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přesměrování - doplňkové služby [mod ISO/IEC 13873:1995] - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 197 V1.3.1 (878513) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 38 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 417-7-1 V1.1.1 (878525) - červen 2001

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 7-1: Management zařízení a funkce pomocných vrstev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 431 V1.2.1 (878528) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících v kmitočtovém rozsahu 24,50 GHz až 29,50 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 636 (878535) - červen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body využívající vícenásobný přístup s časovým dělením (TDMA), pracující v kmitočtovém rozsahu od 1 GHz do 3 GHz

230 Kč

ČSN ETS 300 633 (878544) - červen 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - DRRS s nízkou a střední kapacitou pracující mezi dvěma body v kmitočtovém rozsahu 2,1 GHz až 2,6 GHz

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 021 V1.3.1 (878555) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 430 V1.2.1 (878561) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů STM-1, pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz s odstupem kanálů 55 MHz a 27,5 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-2-1 V1.1.1 (878568) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-1: Zařízení mezi bodem a více body - Definice a všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 460-1 V1.1.1 (878583) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Část 1: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz - Společné parametry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 460-2 V1.1.1 (878583) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Část 2: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz - Doplňkové parametry pro systémy TDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 460-3 V1.1.1 (878583) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Část 3: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz - Doplňkové parametry pro systémy FH-CDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 460-4 V1.1.1 (878583) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Část 4: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz - Doplňkové parametry pro systémy FDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 460-5 V1.1.1 (878583) - červen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Část 5: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz - Doplňkové parametry pro systémy DS-CDMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.