ČSN ISO/IEC 14776-342 (369906)

Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů - Část 342: Příkazy řídicí jednotky 2 (SCC-2)

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 14776-342:2000 schválením k přímému používání. Norma stanovuje rozšíření množiny příkazů pro paměťová pole začleněná do systému malého počítače prostřednictvím rozhraní SCSI-3. Množina příkazů SCSI je navržena tak, aby zajistila efektivnost činnosti operačního systému při ovládání příslušných vstupních a výstupních zařízení na úrovni vzájemně si odpovídajících vrstev. Tato norma obsahuje informace uvedené v ISO/IEC 14776-341 a je určena jako alternativa pro příkazy řídicí jednotky. Norma uvádí:
- model uspořádání systému, který popisuje konverzní vrstvu paměťového pole a její funkce, dále konverzní vrstvu protokolu, příklady různých způsobů uspořádání systémů a důležité aspekty systémového programového vybavení,
- model příslušných paměťových polí, který specifikuje adresování řady zařízení a adresování řady typů zařízení přes vícenásobné vrstvy paměťových polí jako jediného cíle, dále jednotlivé objekty a jejich konfigurace vytvářející funkční paměťové pole a také jednotlivé operace vykonávané v rámci takovýchto paměťových polí,
- tabulku příkazů s jejich názvy, kódy a začleněním do konkrétních množin příkazů v závislosti na metodě konfigurace,
- popisy jednotlivých předkládaných příkazů s jejich činností, příslušným hlášením, významem jejich prvků a popisy dalších činností, které s příslušným příkazem souvisí,
- parametry paměťových polí, přičemž specifikuje parametry režimů a strukturu parametrů pro mapování čísla logické jednotky.
Tuto normu je nezbyté používat spolu s jinými normami stanovujícími příkazy rozhraní SCSI a s normou pro model architektury rozhraní SCSI-3; nejedná se tedy o alternativu těchto norem.
Mezinárodní norma ISO/IEC 14776-342:2000 obsahuje 178 stran textu rozčleněného do 6 kapitol a 4 příloh.

Označení ČSN ISO/IEC 14776-342 (369906)
Katalogové číslo 61997
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 6. 2001
Datum účinnosti 1. 7. 2001
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963619972
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 14776-341 (369906)
Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů 3 (SCSI-3) - Část 341: Příkazy řídicí jednotky (SCC)

ČSN ISO/IEC 14776-381 (369906)
Informační technologie - Rozhraní pro systémy malých počítačů (SCSI) - Část 381: Příkazy pro zařízení na optické paměťové karty (OMC)