ČSN EN ISO 642 (420447)

Ocel - Čelní zkouška prokalitelnosti (zkouška podle Jominyho)

ČSN EN ISO 642 Ocel - Čelní zkouška prokalitelnosti (zkouška podle Jominyho)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení prokalitelnosti oceli čelní zkouškou prokalitelnosti (zkouška podle Jominyho). Zkouška se provádí na zkušebních tělesech o průměru 25 mm a délky 100 mm.
Zkouška prokalitelnosti podle této normy se skládá z:
- ohřevu válcového zkušebního tělesa na stanovenou teplotu v oblasti austenitu a při stanovené době;
- rychlého zakalení zkušebního tělesa proudem vody na jedné z jeho čelních ploch za stanovených podmínek;
- měření tvrdosti v určených bodech na podélných vybroušených plochách na zkušebním tělese, pro stanovení prokalitelnosti oceli na základě rozdílných hodnost tvrdosti.
Norma uvádí způsoby odběru zkušebních těles, jejich přípravu, rozměry zkušebních těles, tepelné zpracování a obrobení a přípravu pro měření tvrdosti a jeho provedení . Dále je zde popsáno zkušební zařízení a postup pro ohřev a kalení zkušebních těles. Výsledky měření prokalitelnosti na zkušebních tělesech popisuje kapitola popisující charakteristiku prokalitelnosti pro určité oceli a způsob zápisu výsledků měření. Výsledky zkoušek se uvedou do protokolu o zkoušce, jehož základní a požadované informace uvádí tato norma. V příloze této normy je zpracován obsáhlý seznam publikovaných prací, které se zabývají uvedenou problematikou stanovení prokalitelnosti oceli zkouškou podle Jominyho.

Označení ČSN EN ISO 642 (420447)
Katalogové číslo 62041
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2001
Datum účinnosti 1. 7. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963620411
Tato norma nahradila ČSN 42 0447 (420447) z prosince 1979
Dostupnost skladem (tisk na počkání)