ČSN (normy i změny) z dubna 2001

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 14024/změna Z1 (010924) - duben 2001

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 31-0/změna Amd.1 (011300) - duben 2001

Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 31-1/změna Amd.1 (011300) - duben 2001

Veličiny a jednotky. Část 1: Prostor a čas

Změna byla zrušena k 1. květnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 31-10/změna Amd.1 (011300) - duben 2001

Veličiny a jednotky. Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 31-12/změna Amd.1 (011300) - duben 2001

Veličiny a jednotky - Část 12: Podobnostní čísla

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 31-13/změna Amd.1 (011300) - duben 2001

Veličiny a jednotky - Část 13: Fyzika pevných látek

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 31-2/změna Amd.1 (011300) - duben 2001

Veličiny a jednotky. Část 2: Periodické a příbuzné jevy

Změna byla zrušena k 1. květnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 31-3/změna Amd.1 (011300) - duben 2001

Veličiny a jednotky. Část 3: Mechanika

Změna byla zrušena k 1. květnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 31-4/změna Amd.1 (011300) - duben 2001

Veličiny a jednotky. Část 4: Teplo

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 31-5/změna Amd.1 (011300) - duben 2001

Veličiny a jednotky. Část 5: Elektřina a magnetismus

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 31-6/změna Amd.1 (011300) - duben 2001

Veličiny a jednotky. Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 31-7/změna Amd.1 (011300) - duben 2001

Veličiny a jednotky. Část 7: Akustika

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 31-8/změna Amd.1 (011300) - duben 2001

Veličiny a jednotky. Část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 31-9/změna Amd.1 (011300) - duben 2001

Veličiny a jednotky. Část 9: Atomová a jaderná fyzika

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 10816-5 (011412) - duben 2001

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích

340 Kč

02 Strojní součásti

ČSN ISO 6811 (023501) - duben 2001 aktuální vydání

Kulová kluzná ložiska - Slovník

440 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 60974-1 ed. 2/změna A1 (052205) - duben 2001

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50078/změna Z1 (052315) - duben 2001

Hořáky a pistole pro obloukové svařování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50192/změna Z1 (052405) - duben 2001

Zařízení pro obloukové svařování - Systémy pro ruční plazmové řezání

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 05 3400/změna Z1 (053400) - duben 2001

Zváranie. Tepelné delenie kovov. Rezanie kovov kyslíkom a plazmou. Základné pojmy

32 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 45510-5-4 (085001) - duben 2001 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-4: Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny

340 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 12051 (165762) - duben 2001

Stavební kování - Dveřní a okenní zástrče - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 60917-1/změna A1 (188002) - duben 2001

Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 1: Kmenová norma

Změna bude zrušena k 18. říjnu 2022.

125 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 15253 (195022) - duben 2001

Oční optika a přístroje - Optické prostředky pro slabozraké

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 5053 (268801) - duben 2001

Motorové manipulační vozíky - Terminologie

550 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0050-601/změna Z1 (330050) - duben 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně

190 Kč

ČSN 33 0050-826/změna Z1 (330050) - duben 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60050-442 (330050) - duben 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 2.18t, A1 2.18t, A3 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 125 Kč

ČSN EN 60529/změna A1 (330330) - duben 2001

Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

125 Kč

ČSN 33 2000-5-52/změna Z1 (332000) - duben 2001

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

Změna byla zrušena k 24. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50082-1/změna Z1 (333434) - duben 2001

Elektromagnetická kompatibilita - Kmenová norma pro odolnost - Část 1: Prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60799 (347502) - duben 2001 aktuální vydání

Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody

230 Kč

ČSN 34 7660-4B/změna Z1 (347660) - duben 2001

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4B: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry a s pancířem z ocelových pásků

65 Kč

ČSN 34 7660-4C/změna Z1 (347660) - duben 2001

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4C: Kabely s kruhovými měděnými jádry, bez stínění

65 Kč

ČSN 34 7660-4D/změna Z1 (347660) - duben 2001

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4D: Kabely s měděnými a hliníkovými jádry; nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-20-2 (354055) - duben 2001

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 20-2: Zkouška 20b - Zkoušky hořlavosti - Ohnivzdornost

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60898 +A1/změna A19 (354170) - duben 2001

Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61008-1/změna A17 (354181) - duben 2001

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61009-1/změna A19 (354182) - duben 2001

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61316 (354590) - duben 2001

Cívky pro průmyslové kabely

340 Kč

ČSN EN 61142/změna Z1 (356131) - duben 2001

Výměna dat pro odečet elektroměru, ovládání sazby a zátěže. Místní výměna dat po sběrnici

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60191-2Y (358791) - duben 2001

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Třiadvacátý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60249-2-10 +A3/změna Z1 (359052) - duben 2001

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 10: Mědí plátovaná deska z epoxidem impregnované netkané skelné textilie, vyztužené skelnou tkaninou, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A3:1994)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-11 +A2/změna Z1 (359052) - duben 2001

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 11: Tenká mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem, provedení pro všeobecné použití, pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji (obsahuje změnu A2)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-12 +A2/změna Z1 (359052) - duben 2001

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 12: Tenká mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem, s definovanou hořlavostí, pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji (obsahuje změnu A2:1994)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-14 +A3/změna Z1 (359052) - duben 2001

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 14: Mědí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného fenolickou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), ekonomická jakost (obsahuje změnu A3)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-16 +A1/změna Z1 (359052) - duben 2001

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 16: Mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny impregnované polyimidem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A1) (IEC 249-2-16:1992 + A1:1993)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-17 +A1/změna Z1 (359052) - duben 2001

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 17: Tenká mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny impregnované polyimidem, s definovanou hořlavostí, pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji (obsahuje změnu A1) (idt IEC 249-2-17:1992 + corrigendum 1992 + A1:1993)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-18 +A1/změna Z1 (359052) - duben 2001

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 18: Mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem modifikovaným bismaleinimidem/triazinem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A1)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-5 +A3/změna Z1 (359052) - duben 2001

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 5: Mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A3:1994)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-6 +A2/změna Z1 (359052) - duben 2001

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 6: Mědí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného fenolickou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška horizontálního hoření) (obsahuje změnu A2:1994)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-7 +A2/změna Z1 (359052) - duben 2001

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 7: Mědí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného fenolickou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A2)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-9 +A3/změna Z1 (359052) - duben 2001

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 9: Mědí plátovaná vrstvená deska s jádrem z epoxidem impregnovaného celulózového papíru, na povrchu vyztuženého epoxidem impregnovanou skelnou tkaninou, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A3:1994)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN IEC 357/změna Z6 (360160) - duben 2001

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z14 (360340) - duben 2001

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

350 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z13 (360340) - duben 2001

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

350 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z15 (360340) - duben 2001

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

590 Kč

ČSN EN 60061-4 +A1/změna A6 (360340) - duben 2001

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace

230 Kč

ČSN EN 60335-2-36/změna Z2 (361040) - duben 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-37/změna Z2 (361040) - duben 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na komerční elektrické ponorné smažiče

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-39/změna Z2 (361040) - duben 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-47/změna Z2 (361040) - duben 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-59/změna Z1 (361040) - duben 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 15896 (369386) - duben 2001

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím zásobníků 12,7 mm široké, 208-stopé magnetické pásky - Formát DLT 5

570 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-4 (369743) - duben 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 4: Mechanismy používající kryptografickou kontrolní funkci

190 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 60999-1 ed. 2 (370680) - duben 2001

Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 1: Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 0,2 mm² do 35 mm² (včetně)

340 Kč

ČSN EN 60999-1/změna Z1 (370680) - duben 2001

Připojovací zařízení - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové svorky pro měděné vodiče

Změna byla zrušena k 30. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12259-3 (389210) - duben 2001

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.02t, A2 5.06t

665 Kč

ČSN EN 12259-4 (389210) - duben 2001

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 4: Poplachové zvony

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.02t

420 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 6506-1/Oprava 1 (420359) - duben 2001

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12659 (421370) - duben 2001

Olovo a slitiny olova - Olovo

190 Kč

ČSN 42 1372/změna Z1 (421372) - duben 2001

Olovo a slitiny olovo-antimon. Technické dodací předpisy

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12548 (421374) - duben 2001

Olovo a slitiny olova - Slitiny olova v ingotech na pláště elektrických kabelů a kabelové spojky

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 8541 (568541) - duben 2001

Ovocné a zeleninové šťávy - Pomerančová šťáva

190 Kč

ČSN 56 8542 (568542) - duben 2001

Ovocné a zeleninové šťávy - Grapefruitová šťáva

190 Kč

ČSN 56 8543 (568543) - duben 2001

Ovocné a zeleninové šťávy - Jablečná šťáva

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 3451-4 (640219) - duben 2001 aktuální vydání

Plasty - Stanovení popela - Část 4: Polyamidy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1872-2/změna A1 (643010) - duben 2001

Plasty - Polyethylén (PE) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 590/změna Z1 (656506) - duben 2001

Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 1288-1 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 1: Podstata zkoušení skla

230 Kč

ČSN EN 1288-2 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 2: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s velkým zkušebním povrchem

230 Kč

ČSN EN 1288-3 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 3: Zkouška se vzorkem podepřeným ve dvou bodech (čtyřbodový ohyb)

190 Kč

ČSN EN 1288-4 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 4: Zkoušení profilovaného skla

190 Kč

ČSN EN 1288-5 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 5: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s malým zkušebním povrchem

230 Kč

ČSN EN 12337-1 (701050) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1871 (737014) - duben 2001

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Fyzikální vlastnosti

440 Kč

ČSN EN 1463-2 (737018) - duben 2001

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.05t, Z2 6.16t

294 Kč

ČSN EN 12676-1 (737070) - duben 2001

Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.04t, Oprava 1 4.13t

440 Kč

ČSN EN 12676-2 (737070) - duben 2001

Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 10695 (757576) - duben 2001

Jakost vod - Stanovení vybraných sloučenin s organicky vázaným dusíkem a fosforem - Metody plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 8689-1 (757720) - duben 2001

Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 1: Pokyny pro interpretaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu

230 Kč

ČSN EN ISO 8689-2 (757720) - duben 2001

Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 2: Pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu

230 Kč

ČSN EN ISO 9439 (757771) - duben 2001

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého

340 Kč

ČSN EN ISO 7899-2 (757831) - duben 2001

Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků - Část 2: Metoda membránových filtrů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.06t

210 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-Z06 (800192) - duben 2001

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z06: Hodnocení migrace barviv a pigmentů

190 Kč

ČSN EN ISO 12945-2 (800837) - duben 2001

Textilie - Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování - Část 2: Modifikovaná metoda Martindale

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 397/změna A1 (832141) - duben 2001

Průmyslové ochranné přilby

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13087-1 (832142) - duben 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 1: Podmínky zkoušek a příprava před zkouškami (klimatizování)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.02t

250 Kč

ČSN EN 13087-3 (832142) - duben 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 3: Odolnost proti průrazu (proti úderu ostrým předmětem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.02t

315 Kč

ČSN EN 966/změna A1 (832162) - duben 2001

Přilby pro létání a podobné sporty

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 143 (832222) - duben 2001 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.06t

475 Kč

ČSN EN 12083/Oprava 1 (832227) - duben 2001

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry s dýchací hadicí (filtry, které se nepřipevňují k masce) - Protiplynové filtry, filtry proti částicím a filtry kombinované - Požadavky, zkoušení a značení

20 Kč

ČSN EN 145/změna A1 (832241) - duben 2001

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku - Požadavky, zkoušení a značení

125 Kč

ČSN EN 1082-2 (832351) - duben 2001

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 2: Rukavice a chrániče končetin z jiných materiálů než z kroužkového pletiva

230 Kč

ČSN EN 1082-3 (832351) - duben 2001

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 3: Zkouška nárazovým řezem pro textilie, usně a jiné materiály

230 Kč

ČSN EN 172/změna A1 (832435) - duben 2001

Osobní prostředky pro ochranu očí. Protisluneční filtry pro profesionální použití

125 Kč

ČSN EN 13178 (832454) - duben 2001

Osobní prostředky k ochraně očí - Ochranné prostředky očí pro uživatele sněžných skútrů

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 1280-1/změna A1 (852106) - duben 2001

Plnicí systémy anestetických odpařovačů specifické pro určité anestetikum - Část 1: Plnicí systémy s pravoúhlým kódováním

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 506 ed. 3 (872539) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 4.5.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 607-1 ed. 15 (872648) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.28.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 607-1 V5.11.1 (872648) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 5.11.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 607-1 V6.3.1 (872648) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 6.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 607-1 V7.2.1 (872648) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 7.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 607-4 V5.1.1 (872648) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 4: Specifikace shody aplikační sady SIM (GSM 11.10-4 verze 5.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 737 V7.2.1 (872667) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60 verze 7.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 903 V8.0.1 (872672) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 920 ed. 3 (872679) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 5.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 920 V6.1.1 (872679) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 6.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 920 V7.1.1 (872679) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 937 V7.1.2 (872686) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Spojová vrstva (DL) - Všeobecná hlediska (GSM 04.05 verze 7.1.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 937 V8.0.1 (872686) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Spojová vrstva (DL) - Všeobecná hlediska (GSM 04.05 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 938 ed. 5 (872687) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace spojové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 5.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 938 V6.2.1 (872687) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace spojové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 6.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 938 V7.1.2 (872687) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace spojové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 7.1.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 938 V8.0.1 (872687) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace spojové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 944 V8.0.1 (872691) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 908 V6.8.1 (872693) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 6.8.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 908 V7.4.1 (872693) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 7.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 908 V8.3.1 (872693) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 8.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 909 V7.3.1 (872694) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 7.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 909 V8.3.1 (872694) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 8.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 910 V6.7.1 (872695) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 6.7.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 910 V8.3.1 (872695) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 8.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 940 V6.9.1 (872701) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 6.9.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 940 V7.4.2 (872701) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 7.4.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 948 V8.0.1 (872702) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 949 V8.0.1 (872703) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 912 V8.2.1 (872710) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 8.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 925 V7.0.2 (872712) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - stupeň 1 (GSM 02.68 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 245 V4.1.1 (872752) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Konverze kódování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.60 verze 4.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 087 V8.1.1 (872760) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 8.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 349 V6.7.1 (872763) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 6.7.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 349 V7.3.1 (872763) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 7.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 344 V6.7.1 (872764) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 2 (GSM 03.60 verze 6.7.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 344 V7.4.1 (872764) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 2 (GSM 03.60 verze 7.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 712 V7.4.1 (872779) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Adaptivní vícerychlostní (AMR) hovorové kanály - Kód ANSI-C pro hlasový kodek AMR (GSM 06.73 verze 7.4.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 406 V7.1.1 (872782) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 CTS (GSM 04.56 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 406 V8.0.1 (872782) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 CTS (GSM 04.56 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 407 V7.0.3 (872783) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Specifikace dohlížecího systému vrstvy 3 CTS (GSM 04.57 verze 7.0.3)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 407 V8.0.1 (872783) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Specifikace dohlížecího systému vrstvy 3 CTS (GSM 04.57 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 403 V7.2.1 (872784) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Popis služby - Stupeň 1 (GSM 02.56 verze 7.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 404 V7.1.1 (872785) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Nižší vrstvy rádiového rozhraní CTS - Stupeň 2 (GSM 03.52 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 404 V8.0.1 (872785) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Nižší vrstvy rádiového rozhraní CTS - Stupeň 2 (GSM 03.52 verze 8.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 405 V7.1.1 (872786) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Popis architektury CTS - Stupeň 2 (GSM 03.56 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 408 V7.1.1 (872787) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Pevná část rádiového subsystému CTS-FP (GSM 05.56 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 409 V7.0.3 (872788) - duben 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace modulu identity účastníka pro pevnou část nebo pohyblivou stanici bezšňůrového telefonního systému (GSM 11.19 verze 7.0.3)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 086 (875004) - duben 2001 aktuální vydání

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiových zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určených převážně pro analogový přenos řeči

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 4.01t

780 Kč

ČSN ETS 300 086/změna A2 (875004) - duben 2001

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiových zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určených převážně pro analogový přenos řeči

230 Kč

ČSN ETS 300 390 (875041) - duben 2001 aktuální vydání

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a zkušební podmínky rádiových zařízení s vestavěnou anténou určených pro přenos dat (a hovoru)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.01t

1 000 Kč

ČSN ETS 300 390/změna A1 (875041) - duben 2001

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a zkušební podmínky rádiových zařízení s vestavěnou anténou určených pro přenos dat (a hovoru)

230 Kč

ČSN ETS 300 392-10-2 ed. 2 (875042) - duben 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 2: Zpráva o volání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-10-5 ed. 2 (875042) - duben 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 5: Vyhledávací volání podle seznamu (LSC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-11-11 (875042) - duben 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 11: Čekající volání (CW)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-11-16 (875042) - duben 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-11-2 (875042) - duben 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 2: Zpráva o volání (CR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-11-24 (875042) - duben 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 24: Zadržení volání (CRT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-11-5 (875042) - duben 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 5: Vyhledávací volání podle seznamu (LSC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-12-11 (875042) - duben 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 11: Čekající volání (CW)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-12-16 (875042) - duben 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-12-2 (875042) - duben 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 2: Zpráva o volání (CR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-12-24 (875042) - duben 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 24: Zadržení volání (CRT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-12-5 (875042) - duben 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 5: Vyhledávací volání podle seznamu (LSC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-4-2 (875042) - duben 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 4: Základní činnost bran - Podčást 2: Brána digitální sítě integrovaných služeb (ISDN)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 395-4 ed. 2 (875062) - duben 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 4: Zkoušení shody kodeku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 700 V1.2.1 (875501) - duben 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 765-1 V1.2.1 (875514) - duben 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil přístupu (RAP) v místním rádiovém okruhu (RLL) - Část 1: Základní telefonní služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 487 (876020) - duben 2001 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pohyblivé pozemské stanice, určené jen pro příjem (ROMES), pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové spojení - Vysokofrekvenční (RF) specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.01t

355 Kč

ČSN ETS 300 487/změna A1 (876020) - duben 2001

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pohyblivé pozemské stanice, určené jen pro příjem (ROMES), pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové spojení - Vysokofrekvenční (RF) specifikace

125 Kč

ČSN ETSI EN 300 207-1 V2.0.1 (877059) - duben 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 207-2 V2.0.1 (877059) - duben 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 356-31 V3.0.3 (877068) - duben 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 31: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro základní služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 356-34 V3.0.5 (877068) - duben 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 34: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro doplňkové služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 356-35 V3.1.2 (877068) - duben 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 35: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro doplňkové služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 771-1 V2.0.1 (877120) - duben 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání/přenosu od bodu k více bodům - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.2971:1995)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 062-2 V1.1.1 (877133) - duben 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Podpora aplikací virtuální soukromé sítě (VPN) s informačními toky signalizačního systému číslo jedna referenčního bodu Q soukromé sítě (PSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 062-3 V1.1.1 (877133) - duben 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Podpora aplikací virtuální soukromé sítě (VPN) s informačními toky signalizačního systému číslo jedna referenčního bodu Q soukromé sítě (PSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 003-3 V1.2.1 (877150) - duben 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 003-4 V1.2.1 (877150) - duben 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 003-5 V1.2.1 (877150) - duben 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 003-6 V1.2.1 (877150) - duben 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 067-3 V1.2.1 (877151) - duben 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 067-5 V1.2.1 (877151) - duben 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 091-4 V1.1.1 (877156) - duben 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém číslo 7 (SS7) - Předběžné dohodnutí - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 092-4 V1.1.1 (877157) - duben 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém číslo 7 (SS7) - Specifikace řízení volání v prostředí s odděleným řízením volání a přenosu - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 484-1 V1.1.1 (877158) - duben 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Hledání přípojky (LH) - doplňková služba - Digitální účastnický signalizační systém číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 484-2 V1.1.1 (877158) - duben 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Hledání přípojky (LH) - doplňková služba - Digitální účastnický signalizační systém číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 486-1 V1.1.3 (877159) - duben 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace deskriptoru provozu ATM s projednáním držitelem spojení - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.2963.3)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 093-4 V1.1.1 (877161) - duben 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace řízení přenosu při vícenásobném spojení mezi dvěma body v odděleném prostředí pro volání a přenos - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 454-1 V1.1.4 (877163) - duben 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Registrace polohy bezšňůrového koncového zařízení (CTLR) - doplňková služba - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 454-2 V1.2.2 (877163) - duben 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Registrace polohy bezšňůrového koncového zařízení (CTLR) - doplňková služba - ECMA-QSIG-CTLR - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 479 V1.1.2 (877164) - duben 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Hledání přípojky (LH) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 485-1 V1.1.1 (877165) - duben 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Podpora formátu adresování koncového systému ATM pomocí doplňkových služeb identifikace čísel - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.2591.9:1999)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 451-1 V1.1.4 (877166) - duben 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita koncových bezšňůrových zařízení (CTM) - Protokol meziústřednové signalizace - Odchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě (ANF-CTMO) pro vstupní bod b služby VPN - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 452-1 V1.1.4 (877167) - duben 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Dokončení volání - doplňková služba pro vstupní bod b služby VPN - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 455-1 V1.1.4 (877168) - duben 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Příchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě (ANF-CTMI) pro vstupní bod b služby VPN - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 487-1 V1.1.1 (877169) - duben 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Schopnost komutované virtuální cesty - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.2934:1999)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 487-2 V1.1.1 (877169) - duben 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro schopnost komutované virtuální cesty - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 097 V1.2.2 (877170) - duben 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Rozšíření pro podporu přenositelnosti číslu (NP) (mod ITU-T Q.769.1: 2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 646-1 V7.0.2 (877171) - duben 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 na signalizační rozhraní mezi ISDN a veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) - Část 1: Specifikace protokolu (GSM 09.14 verze 7.0.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 483-1 V1.2.2 (877172) - duben 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby pro vstupní bod "b" služeb virtuální soukromé sítě (VPN) [mod ISO/IEC 15049:1997] - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 300 198 V1.2.1 (878514) - duben 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 23 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

550 Kč

ČSN EN 300 198 V1.2.2 (878514) - duben 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 23 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

550 Kč

ČSN ETS 300 198 (878514) - duben 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry pro radioreléové systémy pracující na 23 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.01t

580 Kč

ČSN ETS 300 198/změna A1 (878514) - duben 2001

Přenos a multiplexování (TM) - Parametry pro radioreléové systémy pracující na 23 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 417-6-2 V1.1.1 (878525) - duben 2001

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 6-2: Funkce synchronizační vrstvy - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 431 (878528) - duben 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení pevného digitálního rádiového spoje mezi dvěma body pracující v kmitočtovém rozsahu 24,25 GHz až 29,50 GHz

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 213-2 V1.2.1 (878569) - duben 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 2: Metody mnohonásobného přístupu s kmitočtovým dělením (FDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-3 V1.2.1 (878569) - duben 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 3: Metody mnohonásobného přístupu s časovým dělením (TDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 461 V1.1.1 (878581) - duben 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní pevné rádiové systémy přenášející signály SDH (2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 744 V1.1.1 (878582) - duben 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým/časovým dělením (DS-CD/TDMA) - Digitální paketový rádiový systém mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 401 V1.3.2 (879008) - duben 2001

Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 776 V1.1.1 (879555) - duben 2001

Širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Oddělené řízení přenosu (SBC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 765 V1.1.1 (879556) - duben 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkční požadavky na spojení mezi ústřednami (PINX) ve statickém okruhovém módu (mod ISO/IEC 14474:1998)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

97 Výměna dat

ČSN 97 1001-1 (971001) - duben 2001

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Číselníky datových prvků - Část 1: Skupina prvků č.1 (prvky 0001 - 1799)

590 Kč