ČSN P ENV 1993-4-3 (731443) Zrušená norma

Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Zásobníky, nádrže a potrubí - Potrubí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje základní pravidla pro navrhování ocelových potrubí při mezních stavech únosnosti i mezních stavech použitelnosti. Jsou to všeobecné zásady navrhování, materiálové vlastnosti ocelí na potrubí (včetně svarů a spojovacích prostředků), podklady pro stanovení zatížení a způsobu analýzy potrubí. V informativní příloze A je dán obecný postup pro stanovení únosnosti a deformací přímého potrubí uloženého v zemi, v informativních přílohách B a C jsou obsáhlé odkazy na zahraniční normy, odborné příručky a publikace, použitelné pro navrhování potrubí. V Národním aplikačním dokumentu jsou národní poznámky a vysvětlivky k některým ustanovením normy podle dosavadní odborné praxe v České republice.

Označení ČSN P ENV 1993-4-3 (731443)
Katalogové číslo 61318
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2001
Datum účinnosti 1. 5. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963613185
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1993-4-3 (731443)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1993-4-3 (731443)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí

ČSN EN 1993-4-3/NA ed. A (731443)
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-3: Pipelines