Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60092-507 (326611) Zrušená norma

Elektrické instalace na plavidlech - Část 507: Výletní lodě

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3266 Elektroinstalace na lodích

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky na projektování, konstrukci a instalaci elektrických systémů na výletních lodích. Požadavky se vztahují na výletní lodě vnitrozemské plavby a námořní plavby.
Tato norma platí pro následující druhy elektrických systémů výletních lodí, které mají délku trupu od 24 m do 50 m, nebo které mají hrubou tonáž nepřevyšující 500 grt:
a) systém jednofázového střídavého proudu, který je provozován při jmenovitém napětí do 250 V;
b) systém třífázového střídavého proudu, který je provozován při jmenovitém napětí do 500 V;
c) systém stejnosměrného proudu, který je provozován při jmenovitém napětí do 50 V.
Tato norma platí také pro systém třífázového střídavého proudu provozovaného při jmenovitém napětí nepřevyšujícím 500 V na výletních lodích, které mají délku menší než 24 m.
POZNÁMKA 1 - Pro systém střídavého jednofázového proudu při napětí 250 V nebo třífázového proudu při napětí do 500 V a pro systém stejnosměrného proudu do 50 V, a pro lodě větší než 500 grt nebo s délkou trupu větší než 50 m, platí jiné normy ze souboru norem IEC 60092.
POZNÁMKA 2 - Upozorňuje se na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES Rekreační plavidla ze dne 16. června 1994.
POZNÁMKA 3 - Pro výletní lodě s délkou trupu do 24 m platí následující normy:
- pro instalace stejnosměrného proudu, které jsou provozovány při jmenovitém napětí do 50 V: ISO 10133;
- pro instalace jednofázového střídavého proudu, které jsou provozovány při jmenovitém napětí do 250 V:
ISO 13297.
NÁRODNÍ POZNÁMKA - Výletní lodí se rozumí osobní loď jejímž základním určujícím znakem je doprava osob, délka trupu od 24 m do 50 m nebo hrubá prostornost (tonáž) do 500 grt.

Označení ČSN EN 60092-507 (326611)
Katalogové číslo 61304
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 4. 2001
Datum účinnosti 1. 5. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963613048
Změny a opravy Z1 9.15t
Norma byla zrušena k 30. 12. 2017
a nahrazena ČSN EN 60092-507 ed. 2 (326611)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60092-507 ed. 2 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla

ČSN IEC 60092-202 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana

ČSN IEC 60092-350 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití

ČSN IEC 60092-360 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních

ČSN IEC 60092-376 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V)

ČSN IEC 60092-501 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech - Část 501: Zvláštní zařízení - Elektrická hnací zařízení

ČSN IEC 60092-504 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 504: Automatizace, řízení a přístrojové vybavení