ČSN EN 60092-507 (326611) Zrušená norma

Elektrické instalace na plavidlech - Část 507: Výletní lodě

ČSN EN 60092-507 Elektrické instalace na plavidlech - Část 507: Výletní lodě
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky na projektování, konstrukci a instalaci elektrických systémů na výletních lodích. Požadavky se vztahují na výletní lodě vnitrozemské plavby a námořní plavby.
Tato norma platí pro následující druhy elektrických systémů výletních lodí, které mají délku trupu od 24 m do 50 m, nebo které mají hrubou tonáž nepřevyšující 500 grt:
a) systém jednofázového střídavého proudu, který je provozován při jmenovitém napětí do 250 V;
b) systém třífázového střídavého proudu, který je provozován při jmenovitém napětí do 500 V;
c) systém stejnosměrného proudu, který je provozován při jmenovitém napětí do 50 V.
Tato norma platí také pro systém třífázového střídavého proudu provozovaného při jmenovitém napětí nepřevyšujícím 500 V na výletních lodích, které mají délku menší než 24 m.
POZNÁMKA 1 - Pro systém střídavého jednofázového proudu při napětí 250 V nebo třífázového proudu při napětí do 500 V a pro systém stejnosměrného proudu do 50 V, a pro lodě větší než 500 grt nebo s délkou trupu větší než 50 m, platí jiné normy ze souboru norem IEC 60092.
POZNÁMKA 2 - Upozorňuje se na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES Rekreační plavidla ze dne 16. června 1994.
POZNÁMKA 3 - Pro výletní lodě s délkou trupu do 24 m platí následující normy:
- pro instalace stejnosměrného proudu, které jsou provozovány při jmenovitém napětí do 50 V: ISO 10133;
- pro instalace jednofázového střídavého proudu, které jsou provozovány při jmenovitém napětí do 250 V:
ISO 13297.
NÁRODNÍ POZNÁMKA - Výletní lodí se rozumí osobní loď jejímž základním určujícím znakem je doprava osob, délka trupu od 24 m do 50 m nebo hrubá prostornost (tonáž) do 500 grt.

Označení ČSN EN 60092-507 (326611)
Katalogové číslo 61304
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2001
Datum účinnosti 1. 5. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963613048
Změny a opravy Z1 9.15t
Norma byla zrušena k 30. 12. 2017
a nahrazena ČSN EN 60092-507 ed. 2 (326611)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60092-507 ed. 2 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla

ČSN IEC 60092-101 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 101: Definice a obecné požadavky

ČSN IEC 60092-202 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana

ČSN IEC 60092-350 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití

ČSN IEC 60092-360 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních

ČSN IEC 60092-376 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V)

ČSN IEC 60092-501 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech - Část 501: Zvláštní zařízení - Elektrická hnací zařízení

ČSN IEC 60092-504 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 504: Automatizace, řízení a přístrojové vybavení

foo