ČSN (normy i změny) z června 2000

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 639-2 (010182) - červen 2000

Kódy pro názvy jazyků - Část 2: Třípísmenný kód

570 Kč

07 Kotle

ČSN EN 962/změna A1 (078608) - červen 2000

Lahve na přepravu plynů - Ochranné kloboučky ventilů pro lahve na technické a medicinální plyny - Provedení, konstrukce a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(725) (330050) - červen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 4.20t

760 Kč

ČSN IEC 60050-807 (330050) - červen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 807: Digitální záznam zvukových a obrazových signálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN 33 0250/změna Z1 (330250) - červen 2000

Elektrotechnické predpisy. Triedy teplotnej odolnosti elektrickej izolácie

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 1000-2-1/Oprava 1 (333431) - červen 2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích

20 Kč

ČSN 33 4690-2 (334690) - červen 2000

Provoz a zkoušení zařízení dálkových ochran elektrizační soustavy - Část 2: Analogové srovnávací systémy

350 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 6468/změna Z1 (346468) - červen 2000

Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Metóda určovania porovnávacích indexov a indexov odolnosti tuhých izolačných materiálov proti plazivým prúdom za vlhka

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-6-2/změna Z1 (354101) - červen 2000

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6: Spínače s více funkcemi - Oddíl 2: Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení)(CPS)

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60444-1/změna A1 (358490) - červen 2000

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku - Část 1: Základní metoda měření rezonančního kmitočtu a rezonanční rezistance křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku

32 Kč

ČSN IEC 60191-2W (358791) - červen 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Jedenadvacátý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61943 (358798) - červen 2000

Integrované obvody - Směrnice pro postup schvalování výrobních linek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61964 (358798) - červen 2000

Integrované obvody - Uspořádání vývodů (pinů) paměťových součástek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 35 9004/změna Z2 (359004) - červen 2000

Plošné spoje. Metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61189-3/změna A1 (359039) - červen 2000

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 3: Zkušební metody pro propojovací struktury (desky s plošnými spoji)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-12 (359244) - červen 2000

Rozhraní optických konektorů - Část 12: Druh optických konektorů typu FS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61754-4/změna A1 (359244) - červen 2000

Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC

Změna byla zrušena k 26. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-45 (359251) - červen 2000

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-45: Zkoušky - Zkouška trvanlivosti ponořením do vody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-17 (359252) - červen 2000 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-17: Zkoušení a měření - Úhel čela šikmo broušených ferulí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62005-4 (359253) - červen 2000

Spolehlivost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 4: Výrobní třídění

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61228/změna A1 (360035) - červen 2000

Metody měření a specifikace UV záření zdrojů světla používaných k opalování

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60926/změna A1 (360296) - červen 2000

Příslušenství pro zdroje světla - Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) - Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60927/změna A1 (360297) - červen 2000

Příslušenství pro světelné zdroje - Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) - Požadavky na provedení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-54/změna Z1 (361040) - červen 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů s využitím kapalin nebo páry

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10561 (369508) - červen 2000

Informační technologie - Kancelářská zařízení - Zařízení pro tisk - Metoda měření průchodnosti - Tiskárny 1. a 2. třídy

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-10/Oprava 1 (369679) - červen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce měření používání pro účely účtování

20 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-11/Oprava 1 (369679) - červen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Objekty a atributy metriky

20 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-12/Oprava 2 (369679) - červen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu testů

20 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-8/Oprava 3 (369679) - červen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce bezpečnostního auditního záznamu

20 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-9/Oprava 2 (369679) - červen 2000

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Objekty a atributy pro řízení přístupu

20 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 14111 (385505) - červen 2000

Zemní plyn - Zásady návaznosti v analýze

350 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 6104/změna Z1 (496104) - červen 2000

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky na pásové pily

32 Kč

ČSN 49 6116/změna Z1 (496116) - červen 2000

Drevárske stroje. Bezpečnostné ustanovenia pre dlabačky, čapovačky a čelné tvarovačky

32 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 15318 (500492) - červen 2000

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení 7 specifikovaných polychlorovaných bifenylů (PCB)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 3673-1 (641301) - červen 2000

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 1: Označování

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 3521 (641312) - červen 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové a epoxidové pryskyřice - Stanovení celkového objemového smrštění

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11468 (643204) - červen 2000

Plasty - Příprava past z polyvinylchloridu (PVC) pro zkušební účely - Ponořovací metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 1598 (644305) - červen 2000

Plasty - Acetát celulózy - Stanovení nerozpustných částic

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12606-2 (657069) - červen 2000

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínů - Část 2: Metoda AFNOR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 1251-1 (697251) - červen 2000

Kryogenické nádoby - Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1000 litrů včetně - Část 1: Základní požadavky

190 Kč

ČSN EN 1251-2 (697251) - červen 2000

Kryogenické nádoby - Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1000 litrů včetně - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

610 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1015-10 (722400) - červen 2000

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

190 Kč

ČSN EN 1015-9 (722400) - červen 2000

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 15702 (793881) - červen 2000

Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost při strojovém praní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15703 (793882) - červen 2000

Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost při ručním praní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15700 (793883) - červen 2000

Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost při pokapání vodou

125 Kč

ČSN EN 12743 (795201) - červen 2000

Obuv - Zkoušení podešví - Kompresní energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12747 (795202) - červen 2000

Obuv - Zkoušení napínacích stélek - Odolnost proti odírání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12744 (795215) - červen 2000

Obuv - Zkoušení napínacích stélek - Odolnost proti rozvrstvení

125 Kč

ČSN EN 12745 (795216) - červen 2000

Obuv - Zkoušení napínacích stélek - Pevnost držení hřebíků pro přibíjení podpatků

190 Kč

ČSN EN 12749 (795605) - červen 2000

Obuv - Kondicionování pro zkoušky odolnosti proti stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 12934 (808815) - červen 2000

Peří a peřový prach - Složení označení zpracovaného peří a peřového prachu pro použití jako plnicího materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12241 (808902) - červen 2000

Stuhové uzávěry - Metoda pro uzavření před praním nebo chemickým čištěním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12242 (808903) - červen 2000

Stuhové uzávěry - Zjišťování pevnosti při odtrhávání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12243 (808904) - červen 2000

Stuhové uzávěry - Zjišťování změny rozměrů po praní a sušení a chemickém čištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12738 (831034) - červen 2000

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro izolovaný chov zvířat naočkovaných mikroorganismy pro pokusné účely

230 Kč

ČSN EN 12740 (831035) - červen 2000

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro nakládání s odpady, jejich zneškodňování a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 12741 (831036) - červen 2000

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro biotechnologické laboratorní postupy

230 Kč

ČSN EN ISO 9241-14 (833582) - červen 2000

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 14: Vedení dialogu s použitím menu

550 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 737-1/Oprava 1 (852761) - červen 2000

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 737-2/Oprava 1 (852761) - červen 2000

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Odpadní soustavy systému odvodu anestetických plynů - Základní požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 737-3/Oprava 1 (852761) - červen 2000

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 3: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 737-4/Oprava 1 (852761) - červen 2000

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 4: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetických plynů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 574 ed. 7 (872573) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 4.10.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 607-1 V5.8.1 (872648) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 5.8.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 607-1 V6.0.1 (872648) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 607-1 ed. 12 (872648) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.25.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 607-3 ed. 11 (872648) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.25.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 8 (872659) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.13.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 737 V6.0.1 (872667) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) a plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 931 V6.0.1 (872684) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technická realizace transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 937 V6.0.1 (872686) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Linková vrstva (DL) - Všeobecná hlediska (GSM 04.05 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 938 V6.0.1 (872687) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 943 V6.0.1 (872690) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Podpora služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 949 V6.0.1 (872703) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 924 V6.0.1 (872711) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - stupeň 1 (GSM 02.67 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 925 V6.0.1 (872712) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - stupeň 1 (GSM 02.68 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 926 V6.0.1 (872713) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - stupeň 1 (GSM 02.69 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 928 V6.0.1 (872714) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení doplňkových služeb (GSM 03.11 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 945 V6.0.1 (872722) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 947 V6.0.1 (872724) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - stupeň 3 (GSM 04.67 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 951 V6.0.1 (872726) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Identifikace přípojky - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.81 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 952 V6.0.1 (872727) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přesměrování spojení (CF) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.82 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 953 V6.0.1 (872728) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.83 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 954 V6.0.1 (872729) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Více účastníků (MPTY) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.84 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 955 V6.0.1 (872730) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.86 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 957 V6.0.1 (872732) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nestrukturovaná data doplňkové služby (USSD) - stupeň 3 (GSM 04.90 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 958 V6.0.1 (872733) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - stupeň 3 (GSM 04.91 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 725 V6.0.1 (872757) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.54 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 113 V6.2.1 (872761) - červen 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 1 (GSM 02.60 verze 6.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 299 V1.3.1 (873560) - červen 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Přístup uživatelské sítě při použití buněk pro 155 520 kbit/s a 622 080 kbit/s - Rozhraní ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 065 ed. 1/změna Z1 (875001) - červen 2000

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Technické vlastnosti a metody měření

125 Kč

ČSN ETS 300 392-11-1 ed. 1 (875042) - červen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 1: Identifikace volání (CI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-11-20 ed. 1 (875042) - červen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 20: Diskrétní poslech (DL)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-12-1 ed. 1 (875042) - červen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 1: Identifikace volání (CI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 392-12-20 ed. 1 (875042) - červen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 20: Diskrétní poslech (DL)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-12-3 ed. 1 (875042) - červen 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 494-1 V1.2.1 (875053) - červen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 1: Souhrn

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 494-2 V1.2.1 (875053) - červen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 494-3 V1.2.1 (875053) - červen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 497-1 V0.3.2 (875054) - červen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 1: Struktura zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) pro vrstvu řízení přístupu k médiu (MAC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 497-3 V0.3.2 (875054) - červen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro vrstvu řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 497-6 V0.3.2 (875054) - červen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 6: Struktura zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 497-8 V0.3.2 (875054) - červen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 8: Struktura zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 497-9 V0.3.2 (875054) - červen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 9: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro síťovou vrstvu (NWK) - Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 824 V1.2.2 (875516) - červen 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Profil přístupu CTM (CAP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 267-3 V1.2.6 (877044) - červen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 207-5 V1.2.3 (877059) - červen 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 301 140-2 V1.3.3 (877152) - červen 2000

Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI EN 300 417-5-2 V1.1.1 (878525) - červen 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-2: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETSI EN 300 462-2-1 V1.1.2 (878529) - červen 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 2-1: Architektura synchronizačních sítí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12628 (940913) - červen 2000

Potápěčská výzbroj - Kombinovaná vztlaková a záchranná zařízení - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

230 Kč