Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 61223-3-1 (854012) Zrušená norma

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-1: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u rentgenových zařízení pro skiagrafické a skiaskopické systémy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8540 Provozní zkoušky a provozní opatření

ICS: 11.040.50 Skiagrafická zařízení

Označení ČSN EN 61223-3-1 (854012)
Katalogové číslo 57993
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 2000
Datum účinnosti 1. 7. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963579931
Norma byla zrušena k 1. 9. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61223-3-1:1999. Evropská norma EN 61223-3-1:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61223-3-1:1999 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato část IEC 61223 (v ČR ČSN EN 61223-3-1) platí pro ty součásti rentgenových zařízení, které mají vliv na jakost obrazu a dávku pacienta diagnostických rentgenových systémů používajících skiagrafických a skiaskopických zobrazovacích systémů. Norma definuje: a) parametry, popisující funkční vlastnosti rentgenových zařízení s ohledem na zobrazovací vlastnosti a na dávku pacienta, b) zkušební metody, které prokazují, zda měřené hodnoty související s těmito parametry jsou v souladu se specifikovanými tolerancemi. Tyto metody jsou zpravidla založeny na neinvazních měřeních pomocí vhodných měřicích přístrojů, které se provádějí během instalace nebo po ní. Jako součást přejímacích zkoušek mohou být akceptována podepsaná prohlášení, obsahující postupy zkoušení výrobku u výrobce nebo při instalaci. Cílem je ověření shody instalace se specifikacemi, které se týkají jakosti obrazu a dávky pacienta a zjišťování nesprávných funkcí, které nejsou v souladu s těmito specifikacemi. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti a předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Terminologie, kapitolu 4 - Všeobecné hlediska přejímacích zkoušek, kapitolu 5 - Zkušební metody pro skiagrafická zařízení , kapitolu 6 - Zkušební metody pro skiagrafické přístroje, kapitolu 7 - Doplňující zkoušky požadované pro tomografické přístroje a kapitolu 8 - Zkušební protokol a prohlášení shody. Dále norma uvádí normativní Přílohu A, informativní Přílohy B, C, D, E a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61223-3-1 (85 4012) byla vydána v červnu 2000.

Další příbuzné normy

ČSN EN 61223-2-4 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro trvalý záznam

ČSN EN 61223-2-5 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje

ČSN EN 61223-2-6 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN 61223-3-2 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení

ČSN EN 61223-3-3 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-3: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u rentgenových zařízení pro digitální substrakční angiografii (DSA)

ČSN EN 61223-3-4 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-4: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u stomatologických rentgenových zařízení

ČSN EN 61223-3-5 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii