ČSN EN 12309-1 (061520) Zrušená norma

Absorpční a adsorpční klimatizační zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Bezpečnost

ČSN EN 12309-1 Absorpční a adsorpční klimatizační zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Bezpečnost
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12309-1:1999. Evropská norma EN 12309-1:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody týkající se bezpečnosti absorpčních a adsorpčních klimatizačních zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW, dále jen jako "tepelná zařízení". Tato norma platí pro tepelná zařízení se soustavou k odvádění spalin navrženou v provedení B12, B12BS, B13, B13BS, B14, B22, B23, C12, C13, C32 a C33 a pro tepelná zařízení navržená k instalaci v neuzavřených prostorech. Tato norma platí pouze pro tepelná zařízení, která mají: zabudované hořáky plně řízené automatikou hoření; uzavřenou soustavu chladicích okruhů, v nichž chladicí látka nepřichází přímo do styku s vodou nebo se vzduchem, který má být ochlazován nebo ohříván; přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin podporované mechanickým zařízením. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Roztřídění, kapitolu 5 - Požadavky na konstrukci a provedení, kapitolu 6 - Požadavky na provozní vlastnosti, kapitolu 7 - Zkušební metody a kapitolu 8 - Značení. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, normativní Přílohu D, 20 tabulek, 10 obrázků a informativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 90/396/EHS "spotřebiče plynných paliv". Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění požadavků směrnice týkající se spotřebičů plynných paliv. Shoda s touto normou je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 12309-1 (06 1520) byla vydána v červnu 2000.

Označení ČSN EN 12309-1 (061520)
Katalogové číslo 59146
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 6. 2000
Datum účinnosti 1. 7. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 116 stran formátu A4
EAN kód 8590963591469
Norma byla zrušena k 1. 1. 2016
a nahrazena ČSN EN 12309-1 (061520), ČSN EN 12309-2 (061520)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12309-2 (061520)
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost

ČSN EN 12309-3 (061520)
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky

ČSN EN 12309-4 (061520)
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 4: Zkušební metody

ČSN EN 12309-5 (061520)
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 5: Požadavky

ČSN EN 12309-6 (061520)
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 6: Výpočet sezónních výkonů

ČSN EN 12309-7 (061520)
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 7: Zvláštní opatření pro hybridní spotřebiče