ČSN (normy i změny) ze září 1997

zobrazit normy po skupinách

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 11845 (038100) - září 1997

Koroze kovů a slitin - Všeobecné zásady pro korozní zkoušky

125 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0703/změna Z5 (070703) - září 1997

Plynové kotelny

Změna byla zrušena k 1. únoru 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN IEC 955/změna A1 (184011) - září 1997

Datová sběrnice procesů. Typ C (Proway C) pro distribuované systémy řízení procesů

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61131-2/změna A11 (187050) - září 1997

Programovatelné řídicí jednotky. Část 2: Požadavky na řízení a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60917-2/Oprava 1 (188002) - září 1997

Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení. Část 2: Dílčí specifikace. Rozhraní v uspořádání rozměrů do 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí

20 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2155-2 (317370) - září 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 2: Stanovení nasákavosti ve vodě

125 Kč

ČSN EN 2155-21 (317370) - září 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 21: Stanovení odolnosti proti šíření trhlin (K-faktor)

125 Kč

ČSN EN 2155-3 (317370) - září 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 3: Stanovení indexu lomu

125 Kč

ČSN EN 2155-5 (317370) - září 1997 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 5: Stanovení propustnosti viditelného světla

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 2710/změna Z5 (342710) - září 1997

Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 370 (346415) - září 1997

Zkušební postup pro hodnocení dlouhodobé tepelné odolnosti elektroizolačních laků podle snížení elektrické pevnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.18t

Norma bude zrušena k 17. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN 34 7659-7C (347659) - září 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7C: Kabely bez koncentrického jádra (Typy 7C1, 7C2, 7C3, 7C4)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.00t

355 Kč

ČSN 34 7660-3B (347660) - září 1997

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3B: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, s kovovým pancířem nebo bez kovového pancíře, se stínicí mezivrstvou nebo bez stínicí mezivrstvy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.00t

475 Kč

ČSN 34 7660-3C (347660) - září 1997

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3C: Kabely s kruhovými měděnými jádry se stíněním nebo bez stínění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.00t

465 Kč

ČSN IEC 189-2/Oprava 1 (347821) - září 1997

Nízkofrekvenční kabely a vodiče s izolací z PVC a pláštěm z PVC. Část 2: Kabely v párech, trojkách, čtyřkách a pětkách pro vnitřní instalace

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61580-1 (347920) - září 1997

Metody měření vlnovodů - Část 1: Polarizační přeslech a natáčení polarizační roviny

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61580-2 (347920) - září 1997

Metody měření vlnovodů - Část 2: Úroveň intermodulačních produktů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61580-7 (347920) - září 1997

Metody měření vlnovodů - Část 7: Grafická metody určení jakosti provedení vlnovodů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61580-8 (347920) - září 1997

Metody měření vlnovodů - Část 8: Prosakování výkonu z vlnovodů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61580-9 (347920) - září 1997

Metody měření vlnovodů - Část 9: Koeficienty odrazu na vlnovodových rozhraních

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 122110 (353831) - září 1997

Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada SMA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 122120 (353831) - září 1997

Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada BNC

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 122130 (353831) - září 1997

Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada SMB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 122140 (353831) - září 1997

Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada SMC

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 122150 (353831) - září 1997

Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada EIA přírubové

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 122160 (353831) - září 1997

Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada SSMA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 122180 (353831) - září 1997

Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada SSMC

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 122190 (353831) - září 1997

Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada 7-16

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 122200 (353831) - září 1997

Dílčí specifikace: Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada TNC

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60265-2/změna A1 (354211) - září 1997

Spínače vn a vvn. Část 2: Vypínače zátěže a odpínače na jmenovitá napětí 52 kV a výše

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 111001 (358510) - září 1997

Vzorová předmětová specifikace: Obrazovky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 111101 (358520) - září 1997

Vzorová předmětová specifikace: Paměťové obrazovky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 113001 (358630) - září 1997

Vzorová předmětová specifikace: Snímací elektronky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 114001 (358640) - září 1997

Vzorová předmětová specifikace: Fotonky s násobičem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 135001 (358650) - září 1997

Vzorová předmětová specifikace: Zesilovací elektronky s postupným polem (permaktrony) až do výkonu 500 W

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 136001 (358660) - září 1997

Vzorová předmětová specifikace: Magnetrony v impulsním provozu (kromě rychle přeladitelných magnetronů)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 136002 (358660) - září 1997

Vzorová předmětová specifikace: Magnetrony pro trvalý výkon, pro vysokofrekvenční ohřev nebo vaření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 165000-3 (358765) - září 1997

Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 3: Přehled vlastních auditů a protokol pro výrobce vrstvových a hybridních integrovaných obvodů

770 Kč

ČSN EN 165000-4 (358765) - září 1997

Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 4: Informace pro zákazníka, plány úrovní hodnocení výrobku a vzorová předmětová specifikace

550 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60238/změna A2 (360383) - září 1997

Objímky s Edisonovým závitem pro zdroje světla

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61048/změna A1 (360525) - září 1997

Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61047/změna A1 (360581) - září 1997

Elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napětí pro nízkovoltové žárovky. Výkonnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-7/změna A12 (360600) - září 1997

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 7: Přenosná svítidla používaná v zahradách

Změna bude zrušena k 30. březnu 2021.

125 Kč

ČSN EN 60598-2-7/změna A2 (360600) - září 1997

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 7: Přenosná svítidla používaná v zahradách

Změna bude zrušena k 30. březnu 2021.

125 Kč

ČSN EN 60335-2-26/změna Z1 (361055) - září 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na hodiny

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-28/změna Z1 (361055) - září 1997

Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a podobné účely. Časť 2: Osobitné požiadavky na šijacie stroje

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-41 +A51/změna Z1 (361055) - září 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2. Zvláštní požadavky na čerpadla s elektrickým pohonem pro kapaliny s teplotou nepřesahující 35 °C (obsahuje změnu A51:1991)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 107-6 (367006) - září 1997

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 6: Měření nestandardního přijímaného signálu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61110 (367825) - září 1997

Systém Omega a diferenciální lodní přijímače Omega - Provozní požadavky a požadavky výkonnosti - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 574-18 (368310) - září 1997

Audiovizuální, obrazová a televizní zařízení a systémy - Část 18: Konektory pro automatické diaprojektory pro audiovizuální účely, s vestavěnými triaky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 841 (368402) - září 1997

Záznam zvuku - Systém kodér/dekodér PCM

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 94-10 (368420) - září 1997

Systémy pro záznam zvuku a reprodukci zvuku používající magnetický pásek - Část 10: Časový a řídicí kód

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 883 (368516) - září 1997

Metoda měření poměru chrominačního signálu k šumu pro videomagnetofony

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 558 +A1 (368517) - září 1997

Videomagnetofony se šikmým záznamem - Typ C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 9.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN IEC 558 +A1/změna A2 (368517) - září 1997

Videomagnetofony se šikmým záznamem - Typ C

32 Kč

ČSN IEC 602 +A1 (368518) - září 1997

Videomagnetofony se šikmým záznamem - Typ B

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 767 (368536) - září 1997

Kazetový systém záznamu obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát Beta

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10030 (369239) - září 1997 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Protokol výměny směrovací informace koncového systému pro použití ve spojení s ISO/IEC 8878

440 Kč

ČSN ISO/IEC 8482 (369350) - září 1997

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Mnohobodová propojení kroucenými páry

340 Kč

ČSN EN 726-2 (369723) - září 1997 aktuální vydání

Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení - Část 2: Bezpečnostní aspekty

440 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 4039 (704039) - září 1997 aktuální vydání

Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 1.98, Z1 7.05t, Z2 5.06t

189 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 8351-1 (770216) - září 1997 aktuální vydání

Obaly - Metody specifikace pro pytle - Část 1: Papírové pytle

190 Kč

ČSN EN 1944 (770864) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření přilnavosti při odvíjení nízkou rychlostí

125 Kč

ČSN EN 12035 (770866) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Odlepování lepicí pásky

190 Kč

ČSN EN 1945 (770869) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření dotykové lepivosti

125 Kč

ČSN EN 12029 (770873) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Stanovení vodou rozpustných korozních iontů

190 Kč

ČSN EN 12032 (770874) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu termoaktivních lepicích pásek při aktivaci

190 Kč

ČSN EN 12034 (770876) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření délky kotouče lepicí pásky

190 Kč

ČSN EN 12033 (770877) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu termoaktivních lepicích pásek po aktivaci

190 Kč

ČSN EN 12027 (770879) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření nehořlavosti

125 Kč

ČSN EN 12028 (770880) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření prodloužení při statickém zatížení

125 Kč

ČSN EN 12026 (770881) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření síly při odvíjení vysokou rychlostí

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 132-1 ed. 1 (872006) - září 1997

Navrhování zařízení (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 1: Napájení střídavým proudem (ac) odvozeným ze stejnosměrných zdrojů (dc)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-7 ed. 1 (875042) - září 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Zabezpečení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 372 ed. 1 (875048) - září 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Technické vlastnosti a metody měření pro námořní volně plovoucí rádiové majáky udávající polohu v nouzi (EPIRB) pomocí stacionárních družic, pracujících v pásmu 1,6 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 499 ed. 1 (875056) - září 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace/globální systém pro mobilní komunikace (DECT/GSM) - profil vzájemné spolupráce - Radiotelefonní ústředna pohyblivých služeb (MSC) - propojení pevné části (FP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 651 ed. 1 (875057) - září 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Generická služba datového spoje - Služba typu C, třída 2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 395-2 ed. 1 (875062) - září 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 2: Kodek TETRA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 417-1-2 ed. 1 (878525) - září 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Všeobecné funkční požadavky na zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) - Část 1-2: Všeobecné informace týkající se proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 461-2 ed. 1 (878533) - září 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Flexibilní multiplexní (FM) zařízení - Část 2: Funkce správy a řízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 231 ed. 1 (879013) - září 1997

Televizní systémy - Systém PDC k programování domácích videomagnetofonů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč