ČSN EN 54-1 (342710) Zrušená norma

Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

ČSN EN 54-1 Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 54-1:1996. Tato řada evropských norem určuje: - požadavky, zkušební metody a kritéria provedení, na jejichž základě je možno hodnotit účinnost a spolehlivost komponentů systémů elektrické požární signalizace, - požadavky a zkušební metody, na jejichž základě je možno hodnotit schopnost komponentů vytvářet účinný systém, - technické podmínky pro zavedení a používání systémů elektrické požární signalizace v budovách a jiných stavbách. Tato úvodní část normy obsahuje především definice, a to v kapitole 3 definice evropské - cca 37 hesel - a dále v příloze NB dalších 11 termínů a definic používaných v ČR. Za pozornost stojí informativní příloha A která obsahuje přehled 12 částí evropské normy 54 z nichž do ledna 1998 nebyla žádná převedena do soustavy ČSN. ČSN EN 54-1 (34 2710) byla vydána v září 1997. Nahradila část 1. Názvosloví ČSN 34 2710 z 15.8.1977.

Označení ČSN EN 54-1 (342710)
Katalogové číslo 22401
Cena 230 Kč
Datum schválení 1. 9. 1997
Datum účinnosti 1. 10. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963224015
Norma byla zrušena k 1. 10. 2011
a nahrazena ČSN EN 54-1 (342710)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 54-10 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-11 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče

ČSN EN 54-12 ed. 2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek

ČSN EN 54-13 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

ČSN EN 54-16 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

ČSN EN 54-17 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory

ČSN EN 54-18 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

ČSN EN 54-2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

ČSN EN 54-20 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče

ČSN EN 54-21 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení