ČSN EN 61029-1 (361580) Zrušená norma

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 61029:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1029-1:1990 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi. Část 1 této normy společně s příslušnými Částmi 2 poskytuje přímo nebo pomocí odkazů celkové požadavky na specifické typy přenosného nářadí zahrnutého v rozsahu platnosti. CEN navrhla normy pro široký rozsah průmyslových strojů, který může být rozšířen na přenosné stroje. I když byla použita CEN a CENELEC vhodná společná řešení, musí osoby používající tuto normu prověřit tuto normu a odpovídající normu CEN, aby byla zajištěna stejná úroveň ochrany. Tato norma zahrnuje podstatné bezpečnostní požadavky následujících evropských směrnic: 73/23/EHS - Směrnice pro přístroje nízkého napětí (Low Voltage Directive), 89/392/EHS - Směrnice pro stroje (Machinery Directive). Tato norma platí pro nářadí poháněné elektrickým motorem nebo elektromagneticky, které je určeno k provozu v budovách nebo venku a které má tyto charakteristiky: a) snadno se přemísťuje jednou osobou, může mít jednoduché zařízení usnadňující přepravu, např. rukojeti, kola apod, b) používá se v bezpečné stacionární poloze s upevněním např. svěrkami, přišroubováním apod, nebo bez upevnění, c) používá se pod dohledem obsluhy, d) není určeno pro nepřetržitou výrobu nebo výrobní linku, e) je určeno pro připojení do sítě pohyblivým přívodem a vidlicí, f) maximální jmenovité napětí nepřesahuje 250 V v případě jednofázového střídavého nebo stejnosměrného napájení, nebo 440 V v případě třífázového střídavého napájení, g) maximální jmenovitý příkon nepřesahuje 2 500 W u jednofázového střídavého nebo stejnosměrného proudu a 4 000 W u třífázového střídavého proudu. Dále rozsáhlá norma (cca 81 stran) obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Všeobecný požadavek, kapitolu 4 - Všeobecné poznámky ke zkouškám, kapitolu 5 - Jmenovité hodnoty, kapitolu 6 - Třídění, kapitolu 7 - Značení, kapitolu 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 9 - Rozběh, kapitolu 10 - Příkon a proud, kapitolu 11 - Oteplení, kapitolu 12 - Unikající proud, kapitolu 13 - Požadavky na pracovní prostředí, kapitolu 14 - Ochrana před vniknutím cizích těles a odolnost proti vlhku, kapitolu 15 - Izolační odpor a elektrická pevnost, kapitolu 16 - Trvanlivost, kapitolu 17 - Abnormální práce, kapitolu 18 - Stabilita a mechanická nebezpečí, kapitolu 19 - Mechanická pevnost, kapitolu 20 - Konstrukce, kapitolu 21 - Vnitřní vedení, kapitolu 22 - Součásti, kapitolu 23 - Připojení k napájecímu zdroji, kapitolu 24 - Svorky pro vnější vodiče, kapitolu 25 - Ochranné spojení se zemí, kapitolu 26 - Šrouby a spoje, kapitolu 27 - Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenost napříč izolací, kapitolu 28 - Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům, kapitolu 29 - Odolnost proti korozi, a nakonec kapitolu 30 - Záření. V této poslední kapitole je pouze uvedeno, že "nářadí nesmí vydávat škodlivé záření". To se prověřuje zkouškou, která je uvedena v Části 2. Norma též obsahuje normativní Přílohy A, B, C, D a informativní Přílohy IA, ZA a NA . ČSN EN 61029-1 (36 1580) byla vydána v září 1997.

Označení ČSN EN 61029-1 (361580)
Katalogové číslo 26501
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 9. 1997
Datum účinnosti 1. 10. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 82 stran formátu A4
EAN kód 8590963265018
Změny a opravy Z1 12.00t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61029-1 ed. 2 (361580)
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61029-1 ed. 3 (361581)
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61029-2-11 ed. 3 (361581)
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily

ČSN EN 61029-2-12 (361581)
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity

ČSN EN 61029-2-3 (361581)
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-3: Zvláštní požadavky na hoblovky a tloušťkovačky

ČSN EN 61029-2-5 ed. 2 (361581)
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily

ČSN EN 61029-2-8 (361581)
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-8: Zvláštní požadavky na jednovřetenové svislé stolní frézky