ČSN EN 60335-2-26 (361040) Zrušená norma

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na hodiny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60335-2-26:1996. Národní předmluva: Souběžně s touto normou se může používat ČSN EN 60335-2-26 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na hodiny (36 1055 ) ze září 1995 v souladu s předmluvou k EN 60335-2-26:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 335-2-26:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma se musí používat společně s EN 60335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky, která byla zpracována na základě vydání z r.1994. Musí se brát v úvahu změny a revize Části 1 a data, kdy tyto změny začnou platit, musí být uvedena v příslušné změně nebo revizi Části 1. Tato část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60335-1 tak, aby se stala evropskou normou: Bezpečnostní požadavky na hodiny. Kde určitý článek Části 1 není uveden v této části 2, platí čl. z části 1, pokud jej lze použít. Tam, kde tato norma uvádí "doplněk", "změnu" nebo "nahrazuje se", musí být příslušný text Části 1 podle toho upraven. Tato norma se vztahuje na bezpečnost elektrických hodin, jejichž jmenovité napětí není vyšší než 250 V. Norma se týká běžných nebezpečí vyvolávaných spotřebiči, pokud je to použitelné, se kterými se setkávají osoby v domácnosti a jejím okolí. Obsahuje poměrně malé množství odchylek od normy kmenové. Některé ze změn mají bezpečnostní význam. Hygienických otázek se týká kapitola 32: Záření, toxicita a podobná nebezpečí. Norma doslova uvádí toto: "Tato kapitola z Části 1 platí." ČSN EN 60335-2-26 (36 1040) byla vydána v září 1997.

Označení ČSN EN 60335-2-26 (361040)
Katalogové číslo 22409
Cena 190 Kč
Datum schválení 1. 9. 1997
Datum účinnosti 1. 10. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963224091
Změny a opravy Z1 4.04t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2006
a nahrazena ČSN EN 60335-2-26 ed. 2 (361045)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60335-1 (361040)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60335-2-64 ed. 2 (361040)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-64: Zvláštní požadavky na elektrické kuchyňské stroje pro komerční účely

ČSN EN 60335-2-10 ed. 2 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra

ČSN EN 60335-2-101 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače

ČSN EN 60335-2-105 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

ČSN EN 60335-2-106 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny

ČSN EN 60335-2-108 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-108: Zvláštní požadavky na elektrolyzéry

ČSN EN 60335-2-109 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením

ČSN EN 60335-2-11 ed. 4 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

ČSN EN 60335-2-12 ed. 2 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče