ČSN EN 60143 (358201) Zrušená norma

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušky a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro kondenzátorové jednotky nebo kondenzátorové baterie určené pro použití v zapojení do série s přenosovým nebo rozvodovým vedením střídavého proudu, nebo s obvodem tvořícím část střídavého silového systému, který má kmitočet v rozmezí 15 Hz až 60 Hz.
Jednotky a baterie se sériovými kondenzátory jsou obvykle určeny pro vysokonapěťové výkonové systémy. Tuto normu lze použít pro celý napěťový rozsah.

POZNÁMKY
1. Doplňující požadavky pro kondenzátory, které je nutné chránit vnitřními pojistkami a také požadavky na vnitřní pojistky jsou uvedeny v IEC 595.
2. Doplňující požadavky pro kondenzátory, které je nutné chránit vnějšími pojistkami a také požadavky na vnější pojistky jsou uvedeny v Příloze A.
3. Tato norma neplatí pro samoregenerační kondenzátory s metalizovaným dielektrikem.
4. Dále uvedené kondenzátory, i když jejich elektrický obvod je zapojen do série, nepodléhají požadavkům této normy:
- kondenzátory určené pro indukční ohřívací zařízení (IEC 110);
- kondenzátory určené pro různé použití u motorů (IEC 252);
- kondenzátory určené pro použití ve výkonových elektronických obvodech (IEC 1071);
- kondenzátory určené pro použití u výbojkových svítidel (IEC 566).
5. Norma neplatí pro příslušenství sériových kondenzátorů, které mají vlastní normy nebo se tyto normy připravují (např. jiskřiště, lineární odpory, výbojky, tlumivky, tlumicí odpory, jističe atd.)
6. Standardní příslušenství, jako jsou izolátory, spínače, přístrojové transformátory, vnější pojistky atd. musí odpovídat příslušným normám IEC.

Předmětem této normy je:
- formulace jednotných předpisů, týkajících se provedení, zkoušení a stanovení jmenovitých hodnot sériových kondenzátorů;
- formulace zvláštních bezpečnostních předpisů;
stanovení pokynů pro montáž a provoz sériových kondenzátorů.

Označení ČSN EN 60143 (358201)
Katalogové číslo 22406
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 1997
Datum účinnosti 1. 10. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963224060
Změny a opravy Z1 11.04t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2007
a nahrazena ČSN EN 60143-1 ed. 2 (358201)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)