ČSN (normy i změny) z června 1990

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3826 (013826) - červen 1990

Reprografie. Zkušební mikrografická média. Technické požadavky

230 Kč

ČSN 01 5009 (015009) - červen 1990

Nedestruktivní zkoušení. Neutronová defektoskopie. Názvosloví

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 1309 (051309) - červen 1990

Zváranie. Zvariteľnosť kovov a jej hodnotenie. Všeobecné ustanovenia

125 Kč

ČSN 05 1311 (051311) - červen 1990

Zváranie. Zvariteľnosť ocelí na oblúkové zváranie. Skúšanie a hodnotenie

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 4110 (134110) - červen 1990

Armatury průmyslové. Kohouty kuželové PN 6, PN 10 a PN 16

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 1500 (331500) - červen 1990

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.96t, Z2 4.00t, Z3 4.04t, Z4 9.07t

509 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0339 (420339) - červen 1990

Litina. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních tyčí pro zkoušení mechanických vlastností

230 Kč

ČSN 42 0347 (420347) - červen 1990

Skúšanie kovov. Lomová húževnatosť kovov pri statickom zaťažení

550 Kč

ČSN 42 2248 (422248) - červen 1990

Silikochrom

65 Kč

ČSN 42 5310 (425310) - červen 1990

Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Rozměry

340 Kč

ČSN 42 6963/změna Za (426963) - červen 1990

Tenkostěnné profily ocelové otevřené - U rovnoramenné. Rozměry

65 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 1484 (621484) - červen 1990

Pryž. Stanovení přírůstku teploty a odolnosti proti únavě při opakovaném stlačování

190 Kč

64 Plasty

ČSN 64 3200 (643200) - červen 1990

Plasty. Polyvinylchlorid. Základné ustanovenia

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.92, Z2 10.98t

262 Kč