ČSN 75 0129 (750129) Zrušená norma

Vodní hospodářství. Názvosloví vodních cest

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma určuje základní termíny a jejich definice v odvětví vodního hospodářství, v oboru hydrotechniky, na úseku vodních cest. Všechny termíny v této normě je třeba chápat v souladu s názvem normy jako termíny vodních cest. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je v šesti částech definováno cca 281 hesel. Cizojazyčné názvy uvedeny nejsou. ČSN 75 0129 byla schválena 20.6.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila ČSN 73 6514 ze 17.5.1965.

Označení ČSN 75 0129 (750129)
Katalogové číslo 31243
Cena 440 Kč440
Datum schválení 20. 6. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A5
EAN kód 8590963312439
Norma byla zrušena k 1. 7. 2009
a nahrazena ČSN 75 0120 (750120)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 01 29
  • ČSN 750129
  • ČSN 75 01 29 : 1990
  • ČSN 750129:1990
  • ČSN 75 0129:1990