ICS 93.160 - Vodní stavby

ČSN 01 3469 (013469) - prosinec 2007 aktuální vydání

Výkresy inženýrských staveb - Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb - Stavební část

440 Kč

ČSN 73 1208 (731208) - září 2010

Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

350 Kč

ČSN 75 0000 (750000) - duben 2009 aktuální vydání

Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 75 0101 (750101) - září 2003

Vodní hospodářství - Základní terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.09t

405 Kč

ČSN 75 0102 (750102) - červen 2001

Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice

340 Kč

ČSN 75 0120 (750120) - červen 2009

Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky

1 270 Kč

ČSN 75 0250 (750250) - září 2012 aktuální vydání

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.13t

370 Kč

ČSN 75 0255 (750255) - únor 1987

Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích

350 Kč

ČSN 75 0905 (750905) - duben 2014 aktuální vydání

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

230 Kč

ČSN 75 2020 (752020) - duben 2010

Asfaltové vrstvy hydrotechnických staveb

440 Kč

ČSN 75 2106-1 (752106) - srpen 2016

Hrazení bystřin a strží - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN 75 2106-2 (752106) - březen 2019

Hrazení bystřin a strží - Část 2: Navrhování konstrukcí a objektů hrazení bystřin a strží

440 Kč

ČSN 75 2130 (752130) - únor 2012 aktuální vydání

Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t

262 Kč

ČSN 75 2310 (752310) - září 2006

Sypané hráze

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.09t

460 Kč

ČSN P 75 2323 (752323) - červen 2014

Zajištění poproudových migrací ryb ve vodních tocích

230 Kč

ČSN 75 2340 (752340) - září 2017 aktuální vydání

Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení

350 Kč

ČSN 75 2405 (752405) - duben 2017 aktuální vydání

Vodohospodářská řešení vodních nádrží

230 Kč

ČSN 75 2410 (752410) - duben 2011 aktuální vydání

Malé vodní nádrže

440 Kč

ČSN 75 2601 (752601) - listopad 2010

Malé vodní elektrárny - Základní požadavky

340 Kč

ČSN 75 2935 (752935) - leden 2014

Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

230 Kč

ČSN 75 5355 (755355) - únor 2011

Vodojemy

230 Kč