ČSN 62 1140 (621140) Zrušená norma

Pryž. Identifikace polymeru metodou pyrolytické plynové chromatografie

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 1765-89. Současně jsou zapracovány údaje ISO 7270. Norma se vztahuje na kaučuky, kaučukové směsi, pryže a uvádí metodu identifikace elastomeru v pryžích. Umožňuje identifikaci následujících elastomerů: polyisoprenu, polybutadienu, butadienstyrenu a butadienmethylstyrenu, polychloroprenu, butadienakrylonitrilu a ethylenpropylenu, butylkaučuku a také pryží z kombinace polyizoprenu, polybutadienu, butadienstyrenu (butadienmethylstyrenu) a butylkaučuku. Podstata metody spočívá v tepelném rozkladu analyzovaného vzorku ve speciálním pyrolytickém zařízení, připojeném k plynovému chromatografu, následné chromatografické analýze těkavých pyrolyzních produktů a v identifikaci elastomeru vyhodnocením získaných pyrogramů. Postup normalizované metody je podrobně popsán. ČSN 62 1140 byla schválena 18.6.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 62 1140 z 6.4.1981.

Označení ČSN 62 1140 (621140)
Katalogové číslo 29608
Cena 190 Kč190
Datum schválení 18. 6. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963296081
Norma byla zrušena k 1. 6. 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 62 11 40
  • ČSN 621140
  • ČSN 62 11 40 : 1990
  • ČSN 621140:1990
  • ČSN 62 1140:1990