ČSN 81 1112 (811112) Zrušená norma

Textilní stroje. Rozvolňovací a čisticí stroje na bavlnu. Typy, základní parametry a technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6562-88 s čs. doplňkem, který se týká vibrací. Norma platí pro rozvolňovací stroje a šicí stroje na bavlnu a stanoví jejich typy, základní parametry a technické požadavky. Velmi stručná, spíše klasifikační norma stanovuje zejména v třetí části /technické parametry/ některé bezpečnostní a hygienické, zpravidla odkazem na jiné technické normy. Podle čl.3.7 nesmí hladina hluku na pracovních místech, určených podle ČSN 81 0111 převyšovat 80 dB /A/. Podle čl.3.8 se dovolené hodnoty vibrací řídí podle ST SEV 1932-79, který není u nás zaveden, proto se odkazuje na vyhl. č. 13/1977 Sb., resp. č. 14/1977 Zb. ČSN 81 1112 byla schválena 21.9.1989 a nabyla účinnosti od 1.7.1990.

Označení ČSN 81 1112 (811112)
Katalogové číslo 31648
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963316482
Norma byla zrušena k 1. 10. 2000

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 81 11 12
  • ČSN 811112
  • ČSN 81 11 12 : 1990
  • ČSN 811112:1990
  • ČSN 81 1112:1990