ČSN 51 1012 (511012) Zrušená norma

Funkční nádoby pro podniky společného stravování. Základní a připojovací rozměry a technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 763-88. Tato norma RVHP platí pro funkční nádoby pro podniky společného stravování, určené k ukládání potravin při skladování, přípravě, dopravě, vydávání a rovněž používané při některých, po sobě následujících technologických operacích přípravy pokrmů, jak bez překládky, tak i s překládkou. V kapitole 3 "Technické požadavky" se v čl.3.1 požaduje, aby materiály, používané pro výrobu těchto nádob, byly "schváleny pro styk s potravinami". ČSN 51 1012 byla schválena 18.10.1989 a nabyla účinnosti od 1.7.1990. Nahradila ON 51 1012 z 26.9.1978.
"Změnou 1)-2/1997", vydanou v únoru 1997, se s účinností od 1.3.1997 v normě ruší předmluva, Dodatek, kapitola 1, kapitola 2, čl.3.3 a 3.4. Nyní ČSN EN 631-1 a ČSN EN 631-2.

Označení ČSN 51 1012 (511012)
Katalogové číslo 29391
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963293912
Norma byla zrušena k 1. 1. 2001

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 51 10 12
  • ČSN 511012
  • ČSN 51 10 12 : 1990
  • ČSN 511012:1990
  • ČSN 51 1012:1990