ICS 03.080.30 - Služby pro spotřebitele

ČSN EN 13549 (018101) - leden 2002

Úklidové služby - Základní požadavky a doporučení pro systémy posuzování jakosti

340 Kč

ČSN EN 12522-1 (269380) - únor 2000

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Stěhování nábytku pro soukromé osoby - Část 1: Specifikace služby

190 Kč

ČSN EN 12522-2 (269380) - únor 2000

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Stěhování nábytku pro soukromé osoby - Část 2: Zajištění služby

190 Kč

ČSN EN 16194 (269387) - září 2012

Mobilní záchodové kabiny bez připojení na kanalizaci - Požadavky na služby a výrobky související s umisťováním kabin a sanitárními výrobky

230 Kč

ČSN EN 14873-1 (269393) - únor 2006

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 1: Specifikace skladovacích zařízení a souvisící zajištění skladu

190 Kč

ČSN EN 14873-2 (269393) - únor 2006

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 2: Zajištění služby

190 Kč

ČSN 49 3160-2 (493160) - říjen 2014

Rakve - Část 2: Zvláštní požadavky na kremační rakve

125 Kč

ČSN 49 3160-3 (493160) - říjen 2014

Rakve - Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky

125 Kč

ČSN ISO 24510 (759000) - březen 2009

Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům

570 Kč

ČSN ISO 24511 (759001) - březen 2009

Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s odváděním a zneškodňováním odpadních vod a pro posuzování těchto služeb

550 Kč

ČSN ISO 24512 (759002) - březen 2009

Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro posuzování těchto služeb

550 Kč

ČSN EN ISO 18513 (761101) - červen 2004

Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování - Terminologie

230 Kč

ČSN 76 1110 (761110) - říjen 2016 aktuální vydání

Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel

440 Kč

ČSN EN 13809 (761201) - leden 2004

Služby cestovního ruchu - Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) - Terminologie

340 Kč

ČSN EN 15565 (761202) - listopad 2008

Služby cestovního ruchu - Požadavky na zajištění školení a kvalifikační programy pro profesionální průvodce cestovního ruchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14785 (761203) - květen 2015

Turistické informační kanceláře - Informační a recepční služby pro turisty - Požadavky

230 Kč

ČSN ISO 21101 (761204) - duben 2017

Dobrodružný cestovní ruch - Systémy managementu bezpečnosti - Požadavky

340 Kč

TNI ISO/TR 21102 (761205) - duben 2017

Dobrodružný cestovní ruch - Vůdci - Kompetence pracovníků

190 Kč

ČSN ISO 21103 (761206) - duben 2017

Dobrodružný cestovní ruch - Informace pro účastníky

190 Kč

ČSN EN ISO 24801-1 (761301) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň - Potápěč s doprovodem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24801-2 (761301) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň - Samostatný potápěč

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24801-3 (761301) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 3: 3. kvalifikační stupeň - Vedoucí potápěč

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24802-1 (761302) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24802-2 (761302) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24803 (761303) - říjen 2017

Rekreační potápění - Požadavky na poskytovatele služeb rekreačního potápění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13293 (761304) - duben 2013

Rekreační potápění - Požadavky na výcvikové programy zaměřené na míchání plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11121 (761305) - říjen 2017

Rekreační potápění - Požadavky na úvodní programy přístrojového potápění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21416 (761306) - duben 2020

Rekreační potápění - Požadavky a návod týkající se environmentálně udržitelných postupů při rekreačním potápění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21417 (761307) - duben 2020

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik týkající se environmentálního povědomí rekreačních potápěčů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18295-1 (761802) - březen 2018

Zákaznická kontaktní centra - Část 1: Požadavky na zákaznická kontaktní centra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18295-2 (761802) - březen 2018

Zákaznická kontaktní centra - Část 2: Požadavky na klienty využívající služby zákaznických kontaktních center

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15733 (761901) - květen 2010

Realitní služby - Požadavky na poskytování realitních služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15696 (762002) - květen 2009

Samoskladování - Specifikace služeb samoskladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 16824 (763105) - září 2015

Časná péče o děti narozené s rozštěpem rtu a/nebo patra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 17226 (763108) - leden 2020

Služby kosmetického salonu - Požadavky a doporučení pro poskytování služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15017 (763500) - březen 2020 nové vydání

Služby v pohřebnictví - Požadavky

440 Kč

ČSN ISO 10377 (763501) - květen 2014

Bezpečnost spotřebních výrobků - Směrnice pro dodavatele

440 Kč

ČSN EN 16489-1 (763502) - říjen 2014

Služby profesionálních solárií - Část 1: Požadavky na zajištění výcviku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.14t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 16489-2 (763502) - červenec 2015

Služby profesionálních solárií - Část 2: Požadovaná kvalifikace a způsobilost poradce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16489-3 (763502) - červenec 2015

Služby profesionálních solárií - Část 3: Požadavky na poskytování služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17169 (763505) - srpen 2020

Tetovací služby - Bezpečná a hygienická praxe

440 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 46 (763505) - leden 2018

Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb - Obecné zásady

190 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 41 (770162) - únor 2015

Obaly a balení - Doporučení pro řešení potřeb zákazníků

190 Kč

ČSN EN 15927 (855800) - únor 2011

Služby poskytované odborníky pro naslouchadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17229 (940400) - prosinec 2019

Fitness centra - Požadavky na vybavení a provoz centra - Požadavky na provoz a řízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč