ČSN 85 5351 (855351) Zrušená norma

Stomatologické kreslá. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšania

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je překladem ST SEV 6344-88. Platí pro elektromechanická a elektrohydraulická stomatologická křesla. Neoplatí pro křesla určená pro děti a křesla určená pro použití ve speciálních podmínkách. Typická předmětová technická norma stanovující i některé bezpečnostní a hygienické parametry. Podle čl.2.12 nesmí hladina akustického výkonu A vytvořená pracovním pohybem křesla překročit 70 dB(A) a hladina hluku ve vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu křesla nesmí převýšit 60 dB(A). Podle čl.3.16 se pak akustický výkon kontroluje podle ČSN 01 1606. Většina normalizovaných parametrů se týká kvalitativních znaků. ČSN 85 5351 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.7.1990. Nahradila ON 85 5351 z 6.8.1968.

Označení ČSN 85 5351 (855351)
Katalogové číslo 31855
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963318554
Norma byla zrušena k 1. 7. 1998
a nahrazena ČSN EN ISO 6875 (855351)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 85 53 51
  • ČSN 855351
  • ČSN 85 53 51 : 1990
  • ČSN 855351:1990
  • ČSN 85 5351:1990