ČSN (normy i změny) z prosince 1988

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0223 (010223) - prosinec 1988

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry normálního a logaritmicko-normálního rozdělení. Případ úplných výběrů

350 Kč

ČSN 01 3872 (013872) - prosinec 1988

Reprografie. Mikrofilmy technické dokumentace

190 Kč

ČSN 01 4004 (014004) - prosinec 1988

Základní pravidla zaměnitelnosti. Závity. Označování

190 Kč

ČSN 01 5047 (015047) - prosinec 1988

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových trubek metodou magnetických rozptylových toků

65 Kč

ČSN 01 5049 (015049) - prosinec 1988

Nedestruktivní zkoušení. Zjišťování nepropustnosti trubek elektromagnetickými metodami

65 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0002 (050002) - prosinec 1988

Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 8928 (268928) - prosinec 1988

Přídavná zařízení pro zdvižné motorové vozíky. Požadavky na zkoušky

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0617-1 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení bismutu a olova metodou titrační

125 Kč

ČSN 42 0617-2 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení bismutu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0617-3 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení olova metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0617-4 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení cínu metodou titrační a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0617-5 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení kadmia metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0617-6 (420617) - prosinec 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení antimonu metodou titrační a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0825/změna Za (420825) - prosinec 1988

Hliníkové prášky a pasty pro pórobeton

125 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 0591/změna Za (700591) - prosinec 1988

Bezpečnostní sklo pro automobily, traktory a zemědělské stroje. Stanovení optických vlastností

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 0002 (790002) - prosinec 1988

Názvosloví operací v koželužství

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 7006 (837006) - prosinec 1988

Ochrana přírody. Krajiny. Klasifikace

125 Kč

99 Metrologie

ČSN 99 0036 (990036) - prosinec 1988

Značky jednotiek fyzikálnych veličín pre tlačiarne s obmedzenou zásobou tlačových znakov

230 Kč

ČSN 99 1031 (991031) - prosinec 1988

Mechanické úhloměry s noniem. Typy. Technické požadavky

190 Kč