ČSN 26 8928 (268928)

Přídavná zařízení pro zdvižné motorové vozíky. Požadavky na zkoušky

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6045-87. Platí pro přídavná zařízení určená pro práci při teplotě okolního prostředí od - 25 °C do + 40 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 80 % při teplotě + 20 °C. Normalizované požadavky se týkají zkoušek na funkční a pracovní schopnost, hluk, vibrace a mnohé další technické parametry. Zkouška pracovní schopnosti prověřuje i ergonomické vlastnosti (soulad pohybů, pojistná a ochranná zařízení apod.). Měření hluku a vibrací se provádí k porovnání s normalizovaným hlukem a vibracemi podle ČSN 26 8811. Tyto hodnoty nesmí být překročeny. ČSN 26 8928 byla schválena 5.12.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1989.

Označení ČSN 26 8928 (268928)
Katalogové číslo 25997
Cena 190 Kč190
Datum schválení 5. 12. 1988
Datum účinnosti 1. 7. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963259970
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 26 89 28
  • ČSN 268928
  • ČSN 26 89 28 : 1988
  • ČSN 268928:1988
  • ČSN 26 8928:1988