ČSN (normy i změny) z listopadu 1981

zobrazit normy po skupinách

07 Kotle

ČSN 07 0711 (070711) - listopad 1981

Provoz zařízení pro úpravu vody

340 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9451 (119451) - listopad 1981

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry pro připojení do potrubí závitovým spojením. Připojovací rozměry

125 Kč

ČSN 11 9452 (119452) - listopad 1981

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry pro připojení do potrubí přírubovým spojením. Připojovací rozměry

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0186-11 (560186) - listopad 1981

Metody zkoušení piva. Stanovení cukrů

32 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 1530 (621530) - listopad 1981

Fyzikální zkoušky pryže. Stanovení materiálové životnosti deformované pryže v přirozených atmosférických podmínkách

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 8106 (738106) - listopad 1981

Ochranné a záchytné konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 7.99t, Z4 4.05t

468 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 3845 (793845) - listopad 1981

Zkoušení usní. Stanovení změn plošného obsahu usní

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 6000 (806000) - listopad 1981

Názvy a charakteristiky krajkářských výrobků

230 Kč